Prima / Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
 
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
16.12.2013

Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013*

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2013 produsul intern brut a însumat 73312 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 8,0% faţă de ianuarie-septembrie 2012.

Produsul intern brut estimat pentru trimestrul III 2013 a fost de 29936 milioane lei, în creştere – în termeni reali – cu 12,9% faţă de trimestrul III 2012.

Produsul intern brut

2013

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

9 luni

Milioane lei, preţuri curente

19 673

23 703

29 936

73 312

În % faţă de perioada respectivă din anul precedent

103,5

106,1

112,9

108,0

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri s-a majorat, în ianuarie-septembrie 2013, cu 19,5% în raport cu perioada similară a anului trecut, contribuind la formarea şi creşterea produsului intern brut cu 25,8% şi cu 4,7% respectiv. Creştere semnificativă a fost înregistrată în agricultură, economia vânatului, silvicultură; pescuit şi piscicultură cu 36,0% faţă de ianuarie-septembrie 2012 cu o contribuţie la formarea şi creşterea produsului intern brut de 11,9% şi de 3,7% respectiv; în trimestrul III 2013 valoarea adăugată brută din agricultură, economia vânatului, silvicultură; pescuit şi piscicultură a depăşit cu 59,8% realizările trimestrului III din 2012, contribuind la formarea şi creşterea produsului intern brut cu 19,5% şi cu 9,0% respectiv.

Valoarea adăugată brută din industrie a crescut cu 7,5% în raport cu ianuarie-septembrie 2012, influenţând creşterea produsului intern brut cu 1,0%.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii a crescut comparativ cu ianuarie-septembrie 2012 cu 3,8%, contribuind la formarea şi creşterea produsului intern brut cu 59,5% şi cu 2,3% respectiv. Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor a fost activitatea care a înregistrat cea mai mare creştere a valorii adăugate brute (+6,3%) şi cele mai importante contribuţii la formarea şi creşterea produsului intern brut (13,7%, +0,9% respectiv), urmată de transporturi şi comunicaţii (+5,1%, 10,4% şi +0,5% respectiv), construcţii (+3,1%, 3,9% şi +0,1% respectiv), alte activităţi de servicii (+2,4%, 31,5% şi +0,8% respectiv).

Volumul impozitelor pe produse colectat la bugetul public naţional a depăşit nivelul perioadei respective a anului precedent cu 5,5%, contribuind la formarea şi creşterea produsului intern brut cu 16,8% şi cu 0,9% respectiv.

Din punct de vedere al utilizării produsului intern brut, în primele 9 luni ale anului 2013, consumul final a crescut cu 5,6%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2012. Majorarea s-a datorat consumului final al gospodăriilor populaţiei care, în perioada de referinţă, a depăşit cu 7,0% nivelul perioadei respective a anului precedent. Formarea brută de capital fix a crescut cu 3,2% faţă de ianuarie-septembrie 2012, contribuind la formarea produsului intern brut cu 22,5%. Exporturile şi importurile de bunuri şi servicii s-au majorat respectiv cu 8,6% şi cu 5,3% faţă de perioada analogică a anului anterior.

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 73 75 57 /0 22 40 30 90

Prima / Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire