Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2013
 
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2013
22.01.2014

 Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova
în luna decembrie 20131

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie2013 preţurile producătorilor în industrie au înregistrat creşteri cu 0,6%2 faţă de noiembrie 2013 şi cu 4,0% faţă de decembrie 2012.

Evoluţia indicilor lunari ai preţurilor producţiei industriale (%)

În industria extractivă în decembrie2013 preţurile s-au micşorat cu 2,4% faţă de decembrie 2012şi cu 0,9% − faţă de luna noiembrie a anului curent.

În industria prelucrătoare în luna decembrie2013 preţurile s-au majorat cu 5,0% faţă de decembrie2012 şi cu 0,7% − faţă de noiembrie 2013.

În sectorul energetic în decembrie 2013 preţurile au înregistrat reduceri faţă de luna decembrie 2012 cu 2,4%, şi au rămas la nivelul lunii noiembrie a anului curent.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM se prezintă astfel:

Decembrie 2013 în % faţă de:

Informativ: decembrie 2012 în % faţă de decembrie 2011

noiembrie 2013

decembrie 2012

Total industrie

100,6

104,0

104,5

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,6

101,6

104,4

externă

100,6

109,5

104,7

Industria extractivă

99,1

97,6

110,6

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,3

96,0

111,6

externă

96,5

121,6

100,7

Industria prelucrătoare

100,7

105,0

104,3

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,8

102,7

104,1

externă

100,6

109,5

104,7

Energie electrică şi termică

100,0

97,6

104,9

În luna decembrie 2013 preţurile la Principalele Grupe Industriale (conform clasificării UE)3 au evoluat în felul următor: comparativ cu luna noiembrie 2013 preţurile s-au majorat în industria bunurilor de uz curent – cu 0,8%; în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 0,6%; în industria bunurilor de folosinţă îndelungată – cu 0,4%, în industria bunurilor de capital – cu 0,3%; iarla activităţile şi bunurile legate de energie preţurile au rămas la nivelul lunii noiembrie curent.Comparativ cu luna decembrie 2012 preţurile s-au majorat: în industria bunurilor de capital – cu 9,1%; în industria bunurilor de folosinţă îndelungată – cu 5,6%; în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 4,7%; în industria bunurilor de uz curent – cu 4,5%; iar la activităţi şi bunuri legate de energie preţurile au marcat o descreştere cu 1,8%.

Indicii preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale se prezintă în tabelul următor:

Decembrie 2013 în % faţă de:

noiembrie 2013

decembrie 2012

Total industrie

100,6

104,0

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,6

101,6

externă

100,6

109,5

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

100,6

104,7

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,4

103,3

externă

101,3

109,6

Industria bunurilor de capital

100,3

109,1

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,3

109,9

externă

100,2

107,7

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

100,4

105,6

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,1

103,3

externă

100,8

111,4

Industria bunurilor de uz curent

100,8

104,5

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

101,0

101,3

externă

100,4

109,4

Activităţi şi bunuri legate de energie

100,0

98,2

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,0

97,8

externă

100,2

126,2

Note:

1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender
Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei)
La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: /pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343
2   Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3   Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina WEB a BNS la adresa /pageview.php?l=ro&idc=385&

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55 

Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire