Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2013
 
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2013
17.02.2014

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul  2013*

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna decembrie 2013 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o creştere de 13,9% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 11,7% comparativ cu luna decembrie 2012.

Evoluţia lunară a indicilor volumului cifrei de afaceri
pentru comerţul cu amănuntul

În anul 2013 volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 3,1% (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent.

    Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul  cu amănuntul 
şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, conform CAEM Rev.1.1.

Activitate economică

Decembrie 2013 în % faţă de:

2013 în % faţă de 20121

noiembrie 20131

decembrie 20121

Comerţ cu amănuntul 

113,9

111,7

103,1

Servicii de piaţă prestate populaţiei

124,2

113,7

110,7

1 În preţuri comparabile

În luna decembrie 2013 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a fost în creştere cu 24,2% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 13,7% comparativ cu luna decembrie 2012.

Evoluţia lunară a indicilor volumului cifrei de afaceri
pentru serviciile de piaţa prestate populaţiei  

În anul 2013 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 10,7% (în preţuri comparabile) comparativ cu anul 2012.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul
 cu ridicata şi serviciile de piaţă prestate în special întreprinderilor,
 conform CAEM Rev.1.1.

Activitate economică

Decembrie 2013 în % faţă de:

2013 în % faţă de 20122

noiembrie 20132

decembrie 20122

Comerţ cu ridicata

104,6

124,6

109,1

Servicii de piaţă prestate în special întreprinderilor

109,7

106,9

106,9

2 În preţuri curente

În luna decembrie 2013 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata a înregistrat o creştere de 4,6% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi de 24,6% comparativ cu luna decembrie 2012.

Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri
pentru comerţul cu ridicata

În anul 2013 valoarea cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata s-a majorat cu 9,1% (în preţuri curente) comparativ cu anul anterior.

În luna decembrie 2013 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţa prestate, în special, întreprinderilor a înregistrat o creştere de 9,7% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi de 6,9% comparativ cu luna decembrie 2012.

Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri
 pentru serviciile de piaţa prestate întreprinderilor

În anul 2013 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţa prestate, în special, întreprinderilor s-a majorat cu 6,9% (în preţuri curente) faţă de anul precedent.

Notă:

* Datele pentru luna decembrie 2013 sînt provizorii şi pot fi revizuite pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către agenţii economici din eşantion.

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66 

Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire