Prima / Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2013
 
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2013
24.02.2014

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2013

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu genul principal de activitate „Construcţii” în ianuarie-decembrie 2013.

În ianuarie-decembrie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 6256,1 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 102,8% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2012.

Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în antrepriză în ianuarie-decembrie 2013 se prezintă după cum urmează:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-decembrie 2012

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

6256,1

102,8

100,0

din care:

Pe elemente de structură a lucrărilor

lucrări de construcţii noi

3443,9

105,9

55,1

lucrări de reparaţii capitale

1163,9

87,5

18,6

lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

1332,5

104,3

21,3

alte lucrări

315,8

138,9

5,0

Pe obiecte de construcţii

clădiri rezidenţiale

1519,6

93,7

24,3

clădiri nerezidenţiale

1882,2

103,3

30,1

construcţii inginereşti

2538,5

105,2

40,6

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi,  realizate în volum de 3443,9 mil. lei, ponderea cărora a constituit 55,1% din volumul total al lucrărilor de construcţii executate, fiind în creştere cu 5,9% faţă de anul precedent. Lucrărilor de reparaţii capitale şi curente le-au revenit 39,9% din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la clădirile nerezidenţiale şi construcţii inginereşti cu 3,3%, respectiv 5,2% faţă de realizările pentru ianuarie-decembrie 2012. La clădirile rezidenţiale volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 6,3%  faţă de anul 2012.

Analiza volumului lucrărilor de construcţii executate pe forme de proprietate a arătat că, volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 5077,7 mil. lei sau 81,2% din volumul total al lucrărilor executate, înregistrînd o creştere de 3,4% faţă de ianuarie-decembrie 2012.

Evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii, realizate în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor-executante în ianuarie-decembrie 2013 se prezintă astfel:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-decembrie 2012

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

6256,1

102,8

100,0

din care pe forme de proprietate:

Publică

224,6

103,0

3,6

Privată

5077,7

103,4

81,2

Mixtă (publică şi privată)

526,8

123,4

8,3

Străină

341,6

94,5

5,5

  A întreprinderilor mixte (cu participare străină)

85,4

51,0

1,4

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire