Prima / Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2013
 
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2013
27.02.2014

Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2013

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-decembrie 2013 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 5,1 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 504,5 mii m2, ceea ce a constituit 100,4% faţă de  perioada respectivă a anului precedent.

Clădiri de locuit date în folosinţă

Ianuarie-decembrie 2013

Informativ: ianuarie-decembrie 2012 în % faţă de total

Apartamente construite, mii unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2012

total

Total

5,1

504,5

100,4

100,0

100,0

din care de:
  beneficiari individuali

1,6

242,5

89,3

48,1

53,8

din aceştia, în:

mediul urban

0,9

147,2

86,7

60,7

62,5

mediul rural

0,7

95,3

93,6

39,3

37,1

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-decembrie 2013 au fost date în folosinţă  1,6 mii case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 242,5 mii m2, constituind 48,1% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în descreştere cu 10,7% faţă de anul 2012.

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul total al caselor de locuit individuale în mediul urban au fost date în folosinţă 0,9 mii apartamente cu suprafaţa totală de 147,2 mii m² sau 60,7%,  fiind în descreştere cu 1,8 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în anul 2012.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire