Prima / Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2013
 
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2013
05.03.2014

Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în anul 2013 în comparaţie cu anul 2012 au scăzut cu 22,2%. Preţurile  medii de vînzare la produsele vegetale s-au micşorat cu 25,8%, la produsele animaliere – cu 4,1%.

În % faţă de anul precedent

2013

informativ:  2012

Total produse agricole

77,8

117,7

Produse vegetale

74,2

119,1

Culturi cerealiere şi leguminoase-boabe2

71,6

121,4

     inclusiv: 

         grîu2

75,6

123,7

         porumb2

64,9

120,8

Floarea soarelui2

61,0

138,6

Sfeclă de zahăr

83,7

108,9

Tutun

92,6

103,8

Cartofi

166,0

52,8

Legume - total

91,6

104,7

Fructe şi pomuşoare

79,4

86,7

din care:

   fructe sîmburoase

89,2

93,8

   fructe săminţoase

76,8

84,9

Struguri

71,7

132,1

Produse animaliere

95,9

113,1

Vite şi păsări (în masă vie)

96,0

113,3

    din care:

bovine

121,0

107,6

porcine

95,2

120,2

păsări

94,1

109,1

Lapte

103,1

104,8

Ouă - total

93,3

114,3

Lînă (în greutate fizică)

109,4

128,1


În anul 2013 s-a observat tendinţa de micşorare a preţurilor producătorului la principalele produse agricole, mai considerabil – la floarea-soarelui – cu 39,0%, culturile cerealiere şi leguminoase – cu 28,4% (în special la grîu – cu 24,4%, porumb – cu 35,1%), struguri – cu 28,3%, fructe şi pomuşoare – cu 20,6%, vite şi păsări în masă vie – cu 4,0% (porcine – cu 4,8%, păsări – cu 5,9%), ouă – cu 6,7%.

Totodată, s-au majorat preţurile de vînzare la cartofi – cu 66,0%, bovine – cu 21,0%, lapte - cu 3,1%.

Indicii trimestriali ai preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2013 se caracterizează prin următoarele date (în % faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent):

2013

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

Total produse agricole

110,4

102,7

73,6

71,1

din care:

produse vegetale

120,5

112,4

71,1

68,4

   produse animaliere

94,9

97,1

86,7

99,6

Note:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.
2 Inclusiv seminţe de soi.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire