Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2014
 
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2014
11.07.2014

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 20141),2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2014 s-au cifrat la 201,7 mil. dolari SUA, cu 3,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 20,1% - comparativ cu luna mai 2013.

În ianuarie-mai 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 969,4 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,0%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 604,6 mil. dolari SUA (62,4% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 7,0% faţă de ianuarie-mai 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 4,8%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 364,8 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 37,6% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-mai 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 21,3%.

Ianuarie-mai 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2013

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2013

2014

2013

2014

Export – total

969,4

102,0

100,0

100,0

10,2

2,0

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

521,9

122,5

44,8

53,8

0,4

10,1

  ţările CSI

308,4

81,2

39,9

31,8

3,3

-7,5

  alte ţări

139,1

95,9

15,3

14,4

6,5

-0,6

Import – total  

2094,9

98,0

100,0

100,0

3,9

-2,0

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

1012,5

108,2

43,8

48,3

3,0

3,6

  ţările CSI

585,1

86,7

31,5

27,9

-0,6

-4,2

  alte ţări

497,3

94,3

24,7

23,8

1,5

-1,4

balanţA comercialĂ – total     

-1125,5

94,7

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-490,6

96,2

42,9

43,6

x

x

  ţările CSI

-276,7

93,7

24,9

24,6

x

x

  alte ţări

-358,2

93,6

32,2

31,8

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 521,9 mil. dolari SUA (cu 22,5% mai mult faţă de ianuarie-mai 2013), deţinînd o cotă de 53,8% în total exporturi (44,8% în ianuarie-mai 2013).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 31,8% (în ianuarie-mai 2013– 39,9%), ce corespunde unei valori de 308,4 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 18,8%, comparativ cu ianuarie-mai 2013.

Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai  2013

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2013

2014

2013

2014

Export - total

969,4

102,0

100,0

100,0

10,2

2,0

       din care:

Federaţia Rusă

192,5

71,4

28,4

19,9

2,4

-8,1

România

165,2

109,4

15,9

17,0

1,4

1,5

Italia

121,1

190,8

6,7

12,5

-4,0

6,1

Germania

55,1

138,2

4,2

5,7

1,4

1,6

Turcia

52,4

70,7

7,8

5,4

6,0

-2,3

Ucraina

48,4

86,3

5,9

5,0

0,9

-0,8

Belarus

43,4

127,3

3,6

4,5

0,4

1,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

42,3

104,3

4,3

4,4

0,8

0,2

Polonia

27,2

79,3

3,6

2,8

0,0

-0,7

Bulgaria

18,4

179,3

1,1

1,9

-0,3

0,9

Franţa

18,0

116,1

1,6

1,9

0,1

0,3

Grecia

14,7

97,0

1,6

1,5

1,1

0,0

Elveţia

14,3

de 4,0 ori

0,4

1,5

0,0

1,1

Kazahstan

13,9

124,3

1,2

1,4

-0,4

0,3

Noua Zeelanda

13,1

96,3

1,4

1,3

0,5

-0,1

Statele Unite ale Americii

9,8

76,8

1,3

1,0

0,2

-0,3

Republica Cehă

9,6

78,1

1,3

1,0

0,9

-0,3

Austria

9,3

159,3

0,6

1,0

0,2

0,4

Olanda

9,2

134,8

0,7

0,9

-0,3

0,2

Georgia

8,6

102,3

0,9

0,9

0,2

0,0

Lituania

7,7

116,8

0,7

0,8

0,2

0,1

Belgia

5,2

de 2,4 ori

0,2

0,5

-0,2

0,3

Irak

4,5

81,9

0,6

0,5

-0,9

-0,1

Uzbekistan

4,1

122,7

0,4

0,4

0,0

0,1

Ungaria

3,6

39,6

1,0

0,4

-0,2

-0,6

Hong Kong, RAS a Chinei

3,4

de 24,2 ori

0,0

0,4

0,0

0,3

Slovacia

3,3

108,6

0,3

0,3

0,1

0,0

Letonia

3,0

137,2

0,2

0,3

0,0

0,1

Spania

2,7

88,9

0,3

0,3

0,0

0,0

Azerbaidjan

2,7

101,8

0,3

0,3

0,1

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-mai 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+90,8%), Germania (+38,2%), România (+9,4%), Elveţia (de 4,0 ori), Belarus (+27,3%), Bulgaria (+79,3%), Austria (+59,3%), Franţa (+16,1%), Kazahstan (+24,3%), Belgia (de 2,4 ori), Hong Kong, RAS a Chinei (de 24,2 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+4,3%), Olanda (+34,8%), Lituania (+16,8%), Uzbekistan (+22,7%) şi Letonia (+37,2%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 14,5%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-28,6%), Turcia (-29,3%), Ucraina (-13,7%), Polonia (-20,7%), Ungaria (-60,4%), Statele Unite ale Americii (-23,2%), Republica Cehă (-21,9%), Noua Zeelandă (-3,7%) şi Irak (-18,1%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 13,3%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2013

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2013

2014

2013

2014

Export - total

969,4

102,0

100,0

100,0

10,2

2,0

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

225,2

140,4

16,9

23,2

0,8

6,8

Animale vii

1,5

50,0

0,3

0,2

0,1

-0,2

Carne şi preparate din carne

6,0

95,7

0,7

0,6

0,0

0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

6,1

132,7

0,5

0,6

0,2

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

75,7

de 3,1 ori

2,6

7,8

0,8

5,4

Legume şi fructe

104,5

99,9

11,0

10,8

0,5

0,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

14,8

122,0

1,3

1,5

0,1

0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

2,9

131,9

0,2

0,3

0,1

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

12,8

de 6,7 ori

0,2

1,3

-1,0

1,1

Produse şi preparate alimentare diverse

0,8

66,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

77,0

62,5

12,9

7,9

3,9

-4,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

71,4

65,0

11,5

7,3

4,0

-4,0

Tutun brut şi prelucrat

5,6

41,9

1,4

0,6

-0,1

-0,8

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

100,6

82,3

12,9

10,4

5,2

-2,3

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,2

88,3

0,3

0,2

0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

77,0

102,2

7,9

7,9

3,2

0,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,3

101,8

0,2

0,3

-0,1

0,0

Lemn şi plută

0,6

188,6

0,0

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,7

86,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,3

69,4

0,1

0,0

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

4,7

111,8

0,4

0,5

-0,2

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

11,7

33,3

3,7

1,2

2,3

-2,5

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,1

77,7

0,2

0,1

-0,1

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

7,8

100,5

0,8

0,8

0,4

0,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

7,3

161,2

0,5

0,7

0,3

0,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,5

16,1

0,3

0,1

0,1

-0,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

46,8

de 3,1 ori

1,6

4,8

-3,9

3,4

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

46,6

de 3,1 ori

1,6

4,8

-3,9

3,4

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

82,9

128,4

6,8

8,6

1,5

1,9

Produse chimice organice

1,3

de 2,7 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Produse tanante şi colorante

0,4

36,6

0,1

0,0

0,1

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

61,8

172,2

3,8

6,4

0,4

2,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

15,2

71,8

2,2

1,6

0,9

-0,6

Materiale plastice sub forme primare

1,0

51,1

0,2

0,1

0,0

-0,1

Materiale plastice prelucrate

2,7

77,7

0,4

0,3

0,1

-0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

75,2

68,9

11,5

7,8

2,6

-3,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,9

112,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

5,2

89,1

0,6

0,5

-0,4

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

2,9

78,8

0,4

0,3

-0,1

-0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

6,4

67,8

1,0

0,7

0,5

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

26,2

82,7

3,3

2,7

-1,0

-0,6

Articole din minerale nemetalice

21,5

125,7

1,8

2,2

0,4

0,5

Fier şi oţel

2,0

55,7

0,4

0,2

0,0

-0,2

Metale neferoase

1,0

87,3

0,1

0,1

0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

9,1

25,4

3,8

1,0

3,1

-2,8

Maşini şi echipamente pentru transport

138,6

90,8

16,0

14,3

0,7

-1,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

2,3

73,9

0,3

0,2

-0,3

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

5,2

80,7

0,7

0,5

-0,5

-0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,0

49,7

0,2

0,1

0,0

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

16,7

83,7

2,1

1,7

0,1

-0,4

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,3

78,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

1,5

173,9

0,1

0,2

-0,2

0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

102,3

105,6

10,2

10,6

1,9

0,6

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

9,1

41,5

2,3

1,0

0,3

-1,4

Articole manufacturate diverse

215,0

110,0

20,6

22,2

-0,9

2,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,6

50,4

0,3

0,2

0,0

-0,2

Mobilă şi părţile ei

44,5

107,6

4,4

4,6

0,5

0,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

8,6

116,1

0,8

0,9

-0,1

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

116,6

116,6

10,5

12,0

-0,4

1,8

Încălţăminte

13,8

91,2

1,6

1,4

-0,7

-0,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

13,8

147,9

1,0

1,4

-0,6

0,5

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,5

52,2

0,1

0,1

0,1

0,0

Alte articole diverse

15,6

86,1

1,9

1,6

0,3

-0,3

În ianuarie-mai 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (de 3,1 ori), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 3,1 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+72,2%), îmbrăcăminte şi accesorii (+16,6%), hrană destinată animalelor (de 6,7 ori), maşini şi aparate electrice (+5,6%), articole din minerale nemetalice (+25,7%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+47,9%), mobilă şi părţile ei (+7,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+22,0%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (+61,2%), seminţe şi fructe oleaginoase (+2,2%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+16,1%) produse lactate şi ouă de păsări (+32,7%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+31,9%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (+73,9%), produse chimice organice (de 2,7 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 17,6%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-35,0%), articole prelucrate din metal (-74,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-66,7%), vehicule rutiere (-58,5%), tutun brut şi prelucrat (-58,1%), fire, ţesături şi articole textile (-17,3%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-28,2%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-16,3%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-32,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-83,9%), fier şi oţel (-44,3%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-49,6%), animale vii (-50,0%), încălţăminte (-8,8%), cauciuc prelucrat (-10,9%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-19,3%), articole din lemn (-21,2%), materiale plastice prelucrate (-22,3%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-26,1%), materiale plastice sub forme primare (-48,9%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-50,3%), produse tanante şi colorante (-63,4%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 15,2%.

Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2014 au însumat 433,5 mil. dolari SUA, cu 2,2% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 5,8% mai mult comparativ cu luna mai 2013.

În ianuarie-mai 2014 importurile au totalizat 2094,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,0%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1012,5 mil. dolari SUA (cu 8,2% mai mult decît în ianuarie-mai 2013), deţinînd o pondere de 48,3% în total importuri (43,8% în ianuarie-mai 2013).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 585,1 mil. dolari SUA (cu 13,3% mai puţin decît în ianuarie-mai 2013), care echivalează cu o cotă de 27,9% în total importuri (31,5% în ianuarie-mai 2013).

Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2013

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2013

2014

2013

2014

Import - total

2094,9

98,0

100,0

100,0

3,9

-2,0

       din care:

Federaţia Rusă

312,4

91,0

16,1

14,9

-1,6

-1,5

România

293,4

116,8

11,7

14,0

1,6

2,0

Ucraina

204,4

85,8

11,1

9,8

0,9

-1,6

China

179,1

97,6

8,6

8,5

1,4

-0,2

Germania

176,1

116,2

7,1

8,4

-0,5

1,1

Italia

147,7

117,5

5,9

7,1

-0,1

1,0

Turcia

122,3

77,5

7,4

5,8

0,2

-1,7

Polonia

52,9

103,9

2,4

2,5

-0,1

0,1

Belarus

51,0

67,8

3,5

2,4

-0,2

-1,1

Austria

48,6

86,2

2,6

2,3

0,8

-0,4

Franţa

46,6

96,9

2,2

2,2

0,3

-0,1

Ungaria

38,6

92,2

2,0

1,8

0,3

-0,2

Statele Unite ale Americii

33,2

111,5

1,4

1,6

0,0

0,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

31,1

126,0

1,2

1,5

-0,1

0,3

Bulgaria

26,7

77,0

1,6

1,3

0,4

-0,4

Republica Cehă

26,5

103,0

1,2

1,3

0,0

0,0

Olanda

22,4

116,9

0,9

1,1

0,0

0,2

Spania

20,8

119,5

0,8

1,0

0,0

0,2

Elveţia

19,9

147,4

0,6

1,0

-0,1

0,3

India

17,1

114,1

0,7

0,8

0,1

0,1

Belgia

16,3

103,9

0,7

0,8

0,1

0,0

Coreea de Sud

14,7

130,0

0,5

0,7

-0,1

0,2

Japonia

13,3

79,3

0,8

0,6

0,2

-0,2

Grecia

13,0

82,7

0,7

0,6

0,0

-0,1

Kazahstan

10,8

103,5

0,5

0,5

0,0

0,0

Israel

8,6

70,0

0,6

0,4

-0,4

-0,2

Slovacia

8,1

87,2

0,4

0,4

0,0

-0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

7,6

108,5

0,3

0,4

0,0

0,0

Suedia

7,4

76,5

0,5

0,4

0,1

-0,1

Serbia

7,1

137,5

0,2

0,3

0,0

0,1

Slovenia

7,0

97,9

0,3

0,3

0,0

0,0

Danemarca

6,4

112,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Uzbekistan

6,2

120,8

0,2

0,3

0,1

0,1

Vietnam

6,1

83,0

0,3

0,3

0,1

-0,1

Brazilia

5,4

140,3

0,2

0,3

-0,1

0,1

Argentina

5,2

179,6

0,1

0,3

0,0

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-mai 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor din România (+16,8%), Germania (+16,2%), Italia (+17,5%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+26,0%), Elveţia (+47,4%), Statele Unite ale Americii (+11,5%), Olanda (+16,9%), Spania (+19,5%), Coreea de Sud (+30,0%), Polonia (+3,9%), India (+14,1%), Serbia (+37,5%), Uzbekistan (+20,8%), Brazilia (+40,3%) şi Argentina (+79,6%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 6,1%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Turcia (-22,5%), Ucraina (-14,2%), Federaţia Rusă (-9,0%), Belarus (-32,2%), Austria (-13,8%), Bulgaria (-23,0%), China (-2,4%), Ungaria (-7,8%), Japonia (-20,7%), Israel (-30,0%), Franţa (-3,1%), Grecia (-17,3%), Slovacia (-12,8%), Suedia (-23,5%), Vietnam (-17,0%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 8,0%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2013

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2013

2014

2013

2014

Import - total            

2094,9

98,0

100,0

100,0

3,9

-2,0

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

228,1

97,5

10,9

10,9

1,4

-0,3

Animale vii

7,0

de 3,0 ori

0,1

0,3

0,0

0,2

Carne şi preparate din carne

16,9

114,7

0,7

0,8

0,1

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

19,0

105,0

0,9

0,9

0,2

0,0

Peşte, crustacee, moluşte

20,0

96,2

1,0

1,0

0,0

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

35,6

95,2

1,7

1,7

0,0

-0,1

Legume şi fructe

57,9

89,2

3,0

2,8

0,5

-0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

7,3

50,2

0,7

0,3

0,3

-0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

21,2

99,8

1,0

1,0

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

11,9

126,2

0,4

0,6

0,2

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

31,3

103,0

1,4

1,5

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

36,4

75,7

2,2

1,7

0,2

-0,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

20,5

74,5

1,3

1,0

0,3

-0,3

Tutun brut şi prelucrat

15,9

77,4

0,9

0,7

-0,1

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

55,5

97,6

2,7

2,7

0,3

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

15,4

109,1

0,7

0,7

0,1

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,4

84,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

10,1

114,0

0,4

0,5

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

5,2

119,0

0,2

0,3

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

5,3

72,2

0,4

0,3

0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,5

159,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

16,4

86,8

0,9

0,8

0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

449,8

91,5

23,0

21,5

-1,1

-1,9

Cărbune, cocs şi brichete

3,2

54,1

0,3

0,2

-0,1

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

208,7

99,2

9,8

10,0

-1,0

-0,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

214,1

90,3

11,1

10,2

-0,9

-1,1

Energie electrică

23,8

62,6

1,8

1,1

0,9

-0,6

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

5,1

61,4

0,4

0,2

0,1

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,8

142,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

3,7

52,8

0,3

0,2

0,1

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,6

76,9

0,1

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

328,1

102,9

14,9

15,7

1,8

0,4

Produse chimice organice

5,2

75,4

0,3

0,3

0,0

-0,1

Produse chimice anorganice

5,5

83,8

0,3

0,3

0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

11,9

106,3

0,5

0,6

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

106,9

115,4

4,3

5,1

0,6

0,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

51,0

95,1

2,5

2,4

0,3

-0,1

Îngrăşăminte minerale sau chimice

23,9

85,5

1,3

1,1

0,4

-0,2

Materiale plastice sub forme primare

22,5

102,7

1,0

1,1

0,0

0,0

Materiale plastice prelucrate

40,6

122,1

1,6

1,9

0,1

0,3

Alte materiale şi produse chimice

60,6

93,4

3,1

2,9

0,3

-0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

377,9

103,8

17,0

18,0

0,2

0,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

14,4

139,8

0,5

0,7

0,0

0,2

Cauciuc prelucrat

27,6

107,1

1,2

1,3

-0,3

0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

24,3

112,4

1,0

1,2

0,0

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

40,2

98,7

1,9

1,9

0,3

0,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

107,4

99,1

5,1

5,1

-0,5

-0,1

Articole din minerale nemetalice

49,7

99,8

2,3

2,4

0,3

0,0

Fier şi oţel

46,2

92,1

2,3

2,2

0,1

-0,2

Metale neferoase

21,2

de 2,9 ori

0,3

1,0

0,0

0,7

Articole prelucrate din metal

46,9

93,6

2,4

2,2

0,3

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

436,2

101,2

20,2

20,8

0,5

0,2

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

5,3

85,3

0,3

0,3

-0,2

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

77,5

138,2

2,6

3,7

-0,2

1,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,3

96,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

61,4

100,4

2,9

2,9

0,2

0,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

17,3

80,4

1,0

0,8

0,4

-0,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

37,8

80,5

2,2

1,8

0,4

-0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

124,0

92,8

6,3

5,9

0,3

-0,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

105,5

104,7

4,7

5,0

-0,3

0,2

Alte echipamente de transport

5,1

de 2,0 ori

0,1

0,3

-0,1

0,1

Articole manufacturate diverse

177,8

95,8

8,7

8,5

0,5

-0,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

12,4

98,6

0,6

0,6

0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

24,3

95,9

1,2

1,2

-0,1

0,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,9

136,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

40,7

97,3

2,0

1,9

0,3

-0,1

Încălţăminte

12,7

91,5

0,6

0,6

0,0

-0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

18,8

79,0

1,1

0,9

0,3

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

4,2

116,4

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

61,8

99,0

2,9

3,0

0,0

0,0

În ianuarie-mai 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+38,2%), produse medicinale şi farmaceutice (+15,4%), metale neferoase (de 2,9 ori), materiale plastice prelucrate (+22,1%), vehicule rutiere (+4,7%), piele şi blănuri prelucrate (+39,8%), animale vii (de 3,0 ori), cauciuc prelucrat (+7,1%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+12,4%), carne şi preparate din carne (+14,7%), seminţe şi fructe oleaginoase (+9,1%), hrana destinată animalelor (+26,2%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,8%.

Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-9,7%), energie electrică (-37,4%), maşini şi aparate electrice (-7,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-19,5%), legume şi fructe (-10,8%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-25,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (-49,8%), fier şi oţel (-7,9%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-14,5%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-21,0%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-19,6%), tutun brut şi prelucrat (-22,6%), petrol şi produse petroliere (- 0,8%), fire, ţesături, articole textile (- 0,9%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (- 4,9%), articole prelucrate din metal (- 6,4%), îmbrăcăminte şi accesorii (-2,7%), cereale şi preparate pe bază de cereale (- 4,8%), încălţăminte (- 8,5%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-27,8%), produse chimice organice (-24,6%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (- 47,2%), cărbune, cocs şi brichete (- 45,9%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 5,6%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-mai 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1125,5 mil. dolari SUA, cu 62,4 mil. dolari SUA (-5,3%) mai puţin faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 490,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2013 – 510,1 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 276,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2013 – 295,3 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai 2014 în % faţă de ianuarie-mai 2013

2013

2014

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1187,9

-1125,5

94,7

  din care:

China

-181,7

-177,0

97,4

Ucraina

-182,1

-156,0

85,6

România

-100,0

-128,2

128,1

Germania

-111,7

-121,0

108,4

Federaţia Rusă

-73,9

-119,9

162,1

Turcia

-83,6

-69,9

83,5

Austria

-50,6

-39,3

77,8

Ungaria

-32,8

-35,0

106,8

Franţa

-32,6

-28,6

87,7

Italia

-62,2

-26,6

42,7

Polonia

-16,6

-25,7

154,7

Statele Unite ale Americii

-17,0

-23,4

137,5

Spania

-14,4

-18,1

125,9

India

-14,6

-17,0

116,2

Republica Cehă

-13,4

-16,9

125,8

Coreea de Sud

-11,3

-14,7

130,2

Olanda

-12,3

-13,2

107,1

Japonia

-16,6

-13,0

78,1

Belgia

-13,5

-11,1

82,2

Bulgaria

-24,5

-8,3

34,1

Israel

-11,4

-7,7

68,0

Belarus

-41,2

-7,6

18,6

Taiwan,  provincie a Chinei

-6,9

-6,9

99,8

Suedia

-9,2

-6,8

74,8

Slovenia

-6,7

-6,5

96,7

Serbia

-4,4

-6,4

147,4

Danemarca

-5,1

-5,9

115,0

Elveţia

-9,9

-5,6

56,8

Brazilia

-3,8

-5,4

140,1

Argentina

-2,9

-5,2

179,6

Slovacia

-6,2

-4,8

76,6

Vietnam

-7,3

-3,8

51,3

Uzbekistan

-1,9

-2,1

117,2

Letonia

-0,6

0,3

x

Grecia

-0,6

1,7

x

Azerbaidjan

2,6

2,7

101,9

Hong Kong, RAS a Chinei

-1,7

2,8

x

Kazahstan

0,8

3,1

de 3,9 ori

Lituania

1,0

3,5

de 3,6 ori

Irak

5,5

4,5

81,9

Georgia

4,9

7,7

156,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

15,9

11,2

70,5

Noua Zeelandă

12,6

11,2

88,9

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai 2014 în % faţă de ianuarie-mai 2013

2013

2014

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1187,9

-1125,5

94,7

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-73,5

-2,9

4,1

Animale vii

0,7

-5,5

x

Carne şi preparate din carne

-8,5

-10,9

128,7

Produse lactate şi ouă de păsări

-13,5

-12,9

95,7

Peşte, crustacee, moluşte

-20,8

-19,9

95,8

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-12,8

40,1

x

Legume şi fructe

39,7

46,6

117,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-2,5

7,5

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-19,0

-18,3

96,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-7,5

0,9

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-29,3

-30,5

104,4

Băuturi şi tutun

75,0

40,6

54,0

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

82,2

50,9

61,8

Tutun brut şi prelucrat

-7,2

-10,3

143,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

65,5

45,1

68,9

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,4

2,2

91,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

61,2

61,6

100,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,4

-0,1

x

Lemn şi plută

-8,5

-9,5

111,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,7

0,5

63,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-4,0

-4,9

124,3

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-3,1

-0,6

19,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

34,7

11,2

32,2

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-17,5

-15,3

87,5

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-483,8

-442,0

91,4

Cărbune, cocs şi brichete

-5,9

-3,2

54,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-205,9

-201,4

97,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-234,0

-213,6

91,3

Energie electrică

-38,0

-23,8

62,6

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

6,7

41,7

de 6,2 ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,6

-0,7

121,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

8,1

42,9

de 5,3 ori

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,8

-0,5

66,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-254,4

-245,2

96,4

Produse chimice organice

-6,5

-3,9

60,7

Produse chimice anorganice

-6,5

-5,4

83,4

Produse tanante şi colorante

-10,1

-11,5

113,8

Produse medicinale şi farmaceutice

-56,8

-45,1

79,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-32,4

-35,8

110,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-27,9

-23,9

85,5

Materiale plastice sub forme primare

-19,9

-21,5

107,9

Materiale plastice prelucrate

-29,8

-37,9

127,3

Alte materiale şi produse chimice

-64,5

-60,2

93,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-255,0

-302,7

118,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-9,5

-13,5

142,3

Cauciuc prelucrat

-19,9

-22,4

112,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-18,0

-21,4

119,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-31,4

-33,8

108,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-76,7

-81,2

105,8

Articole din minerale nemetalice

-32,7

-28,2

86,2

Fier şi oţel

-46,5

-44,2

95,0

Metale neferoase

-6,1

-20,2

de 3,3 ori

Articole prelucrate din metal

-14,2

-37,8

de 2,7 ori

Maşini şi echipamente pentru transport

-278,5

-297,6

106,8

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-3,1

-3,0

96,7

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-49,6

-72,3

145,6

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,5

-1,3

de 2,9 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-41,2

-44,7

108,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-21,1

-17,0

80,5

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-46,1

-36,3

78,7

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-36,7

-21,7

59,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-78,8

-96,4

122,3

Alte echipamente de transport

-1,4

-4,9

de 3,4 ori

Articole manufacturate diverse

9,9

37,2

de 3,8 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-9,5

-10,8

114,5

Mobilă şi părţile ei

16,1

20,2

125,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

5,3

5,7

107,9

Îmbrăcăminte şi accesorii

58,2

75,9

130,4

Încălţăminte

1,2

1,1

87,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-14,4

-5,0

34,5

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-2,7

-3,7

138,0

Alte articole diverse

-44,3

-46,2

104,2

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-mai 2014 a fost de 46,3% faţă de 44,5% în perioada corespunzătoare din anul 2013.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-mai 2014 mărfuri şi produse în valoare de 52,0 mil. dolari SUA, cu 20,4% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-24,5%), cărora le-au revenit 87,3% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele pentru luna mai 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate.
Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire