Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2014
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2014
11.07.2014

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 20141

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-mai 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2013 a constituit 104,2%. În luna mai 2014 faţă de mai 2013 acest indice a marcat 106,6%.

Industria extractivă în ianuarie-mai 2014 comparativ cu ianuarie-mai 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 4,1%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-mai 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 7,6%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 5,6%.

În ianuarie-mai 2014 faţă de ianuarie-mai 2013 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 18,2% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 3,3%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – de 4,1 ori (motivînd creşterea indicelui general cu 1,3%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 19,9% (motivînd creşterea pe total industrie – cu 0,3%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 17,9% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea produselor lactate – cu 7,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 9,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: fabricarea vinurilor din struguri – cu 26,4% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 1,0%); distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 15,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon – cu 13,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%), fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 1,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%), etc.

În ianuarie-mai 2014 faţă de ianuarie-mai 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 73,9%; prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 31,7%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 24,0%; fabricarea produselor textile – cu 20,0%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 13,2%; industria metalurgică – cu 6,6%; fabricarea de mobilă – cu 4,4%, etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-mai 2013 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 39,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 18,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1%); fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 9,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 6,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%), etc.

În ianuarie-mai 2014 faţă de ianuarie-mai 2013 sectorul energetic a înregistrat descreşterea volumului producţiei cu 6,2% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 1,3%). Micşorarea în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea indicelui producţiei industriale în activitatea de furnizare de abur şi aer condiţionat – cu 9,1% şi în producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice −cu 5,0%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-mai 2014

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

mai 2014 faţă de mai 2013

ianuarie-mai 2014 faţă de ianuarie-mai 2013

Industria – total

106,6

104,2

100,0

+4,2

Industria extractivă

103,3

104,1

2,4

+0,1

Industria prelucrătoare

106,6

107,6

80,8

+5,6

Industria alimentară

118,1

118,2

23,9

+3,3

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

122,0

117,9

4,2

+0,7

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

103,3

108,5

0,4

+0,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

160,4

119,9

3,0

+0,3

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

de 6,2 ori

de 4,1 ori

2,3

+1,3

fabricarea produselor lactate

110,9

107,3

3,4

+0,3

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

70,7

86,2

0,7

-0,1

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

100,7

97,4

4,3

-0,1

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

95,7

98,2

3,4

-0,1

fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare

80,5

94,5

0,2

-0,0

fabricarea altor produse alimentare

134,2

126,7

4,1

+0,4

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

134,8

109,6

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

70,7

81,2

8,8

-1,7

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

73,1

84,2

1,9

-0,4

fabricarea vinurilor din struguri

71,9

73,6

4,7

-1,0

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

72,0

99,0

0,8

-0,0

Fabricarea produselor de tutun

80,8

60,2

1,5

-0,6

Fabricarea produselor textile

119,8

120,0

3,9

+0,9

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

108,3

113,2

7,4

+1,0

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

134,0

93,1

2,1

-0,2

fabricarea încălţămintei

123,6

89,8

1,4

-0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

145,5

131,7

0,5

+0,1

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

113,9

106,2

0,6

+0,0

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

184,7

124,0

1,5

+0,3

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

53,8

90,6

0,8

-0,1

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

97,3

99,2

2,9

-0,0

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

106,9

102,2

7,9

+0,2

Industria metalurgică

120,7

106,6

0,9

+0,1

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

101,9

101,3

2,0

+0,0

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

81,8

173,9

3,0

+1,0

Fabricarea echipamentelor electrice

62,2

82,0

3,7

-1,0

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

de 2,3 ori

105,7

1,9

+0,1

Fabricarea de mobilă

119,1

104,4

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

106,5

93,8

14,5

-1,3

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

105,4

95,0

11,0

-0,8

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

118,4

90,9

3,5

-0,5

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-mai 2014 faţă de ianuarie-mai 2013 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 98,1%, regiunea Nord −135,8%, regiunea Centru – 108,5%, regiunea Sud – 88,2% şi UTA Găgăuzia – 99,4%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1).

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă CAEM a genului de activitate.

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire