Prima / Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2014
 
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2014
27.10.2014

Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2014, conform estimărilor, a crescut cu 8,6% faţă de perioada respectivă a anului 2013. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 12,4% şi a producţiei animaliere - cu 2,5%.

O influenţă pozitivă predominantă asupra ritmului volumului fizic al producţiei  agricole în ianuarie-septembrie a.c. faţă de perioada corespunzătoare a anului 2013 a avut majorarea recoltei globale a principalelor culturi agricole ca urmare a creşterii recoltei medii şi  ritmurilor de recoltare a lor.

Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)¹ indică  creşterea  recoltei medii practic pe toate principalele culturi agricole, cu excepţia strugurilor şi floarei-soarelui. Roada medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari¹, în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2014, se prezintă prin următoarele date:

Chintale

2014 în % faţă de 2013

Cereale şi leguminoase boabe - total

32,1

117,2

din care:

grîu de toamnă şi primăvară

33,8

116,6

orz de toamnă şi primăvară

24,9

112,2

porumb pentru boabe

36,5

107,0

Floarea soarelui

19,3

92,8

Cartofi

196,1

128,5

Legume de cîmp

88,4

138,6

Fructe sămînţoase

98,3

121,5

Fructe sîmburoase

52,4

109,4

Struguri

45,2

70,0

1 Cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.

E de remarcat, că în anul 2014 faţă de anul precedent ritmurile de recoltare a culturilor agricole sunt în crestere, fapt generat de condiţiile naturale din acest an. Aşadar, suprafeţele de porumb pentru boabe recoltate în întreprinderile agricole la data de raport au crescut de 8,3 ori faţă de data respectivă a anului trecut, de soie - de 5,1 ori, de floarea-soarelui – de 1,8 ori, de cartofi – de 1,7 ori, de fructe sămînţoase şi de struguri de soiuri de masă – cîte de 1,5 ori.

 Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-septembrie 2014

total

în % faţă de ianuarie-septembrie 20131

ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

136,1

104,7

100

din care:

întreprinderile agricole2

44,7

102,7

32,8

gospodăriile populaţiei

91,4

105,8

67,2

Lapte– total, mii tone

389,5

98,9

100

din care:

întreprinderile agricole2

15,6

132,9

4,0

gospodăriile populaţiei

373,9

97,9

96,0

Ouă  - total, mil. buc.

475,5

100,9

100

din care:

întreprinderile agricole2

180,5

95,7

38,0

gospodăriile populaţiei

295,0

104,5

62,0

1 Reieşind  din calculele producţiei globale agricole în preţurile comparabile
2 Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la balanţă animale

În ianuarie-septembrie 2014 a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor în masă vie în gospodăriile de toate categoriile cu 4,7%, (în întreprinderile agricole – cu 2,7%, în gospodăriile populaţiei - cu 5,8%) în rezultatul majorării sporurilor în greutate a bovinelor şi porcinelor, precum şi a creşterii efectivului mediu de animale şi  păsări.

Sporirea moderată a producţiei de ouă (cu circa 0,9%) în gospodăriile de toate categoriile a fost determinată de creşterea  producţiei în gospodăriile populaţiei cu 4,5%, în întreprinderile agricole producţia de ouă s-a micşorat cu 4,3% drept urmare a micşorării şeptelului de găini-ouătoare cu 14%.

Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 1,1% în   rezultatul micşorării efectivului mediu de vaci în gospodăriile populaţiei cu 2,8%.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22 

Prima / Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire