Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2014
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2014
12.11.2014

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 20141

Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-septembrie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2013 a constituit 104,7%. În luna septembrie 2014 faţă de septembrie 2013 acest indice a marcat 107,4%.

Industria extractivă în ianuarie-septembrie 2014 comparativ cu ianuarie-septembrie 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 3,9%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-septembrie 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 6,3%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 5,1%.

În ianuarie-septembrie 2014 faţă de ianuarie-septembrie 2013 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 14,5% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 3,0%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – de 2,6 ori (motivînd creşterea indicelui general cu 0,7%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 25,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea produselor lactate – cu 8,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 6,1% (motivînd creşterea pe total industrie – cu 0,2%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 5,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 27,7% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 22,7% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,9%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon – cu 10,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%), fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 1,6% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%), etc.

În ianuarie-septembrie 2014 faţă de ianuarie-septembrie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 46,0%; prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 35,6%; fabricarea produselor textile – cu 24,0%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 14,0%; industria metalurgică – cu 12,0%; fabricarea de mobilă – cu 9,2%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 2,7%, tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 2,7%; etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-septembrie 2013 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 39,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 15,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 13,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,7%), etc.

În ianuarie-septembrie 2014 faţă de ianuarie-septembrie 2013 sectorul energetic a înregistrat descreşterea volumului producţiei cu 2,3% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 0,3%). Reducerea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei în activitatea de furnizare de abur şi aer condiţionat – cu 8,4% şi în producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice −cu 0,5%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-septembrie 2014

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

septembrie 2014 faţă de septembrie 2013

ianuarie-septembrie 2014 faţă de ianuarie-septembrie 2013

Industria – total

107,4

104,7

100,0

+4,7

Industria extractivă

109,5

103,9

2,4

+0,1

Industria prelucrătoare

107,4

106,3

80,8

+5,1

Industria alimentară

118,1

114,5

23,9

+3,0

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

129,0

125,3

4,2

+1,0

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

123,9

110,8

0,4

+0,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

108,6

106,1

3,0

+0,2

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

51,4

de 2,6 ori

2,3

+0,7

fabricarea produselor lactate

111,1

108,0

3,4

+0,4

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

95,8

89,1

0,7

-0,1

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

98,1

98,3

4,3

-0,1

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

97,8

98,4

3,4

-0,1

fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare

81,0

92,7

0,2

-0,0

fabricarea altor produse alimentare

143,3

126,8

4,1

+0,6

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

103,0

105,8

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

115,0

83,0

8,8

-1,6

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

95,9

72,3

1,9

-0,7

fabricarea vinurilor din struguri

105,8

77,3

4,7

-0,9

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

126,0

111,2

0,8

+0,1

Fabricarea produselor de tutun

59,1

60,1

1,5

-0,6

Fabricarea produselor textile

117,5

124,0

3,9

+1,1

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

96,0

114,0

7,4

+1,0

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

128,1

102,7

2,1

+0,1

fabricarea încălţămintei

137,4

104,5

1,4

+0,1

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

135,2

135,6

0,5

+0,1

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

97,0

107,5

0,6

+0,0

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

de 2,3 ori

146,0

1,5

+0,7

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

85,9

84,2

0,8

-0,3

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

115,2

101,1

2,9

+0,0

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

105,4

102,3

7,9

+0,2

Industria metalurgică

110,5

112,0

0,9

+0,1

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

105,5

96,1

2,0

-0,1

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

37,1

102,7

3,0

+0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

99,0

86,1

3,7

-0,7

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

41,5

84,1

1,9

-0,4

Fabricarea de mobilă

119,0

109,2

2,2

+0,2

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

110,2

97,7

14,5

-0,3

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

111,9

99,5

11,0

-0,1

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

90,7

91,6

3,5

-0,3

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

 PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1).

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă CAEM a genului de activitate.

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire