Prima / Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2014
 
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2014
26.11.2014

Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2014 au fost date în folosinţă 2365 apartamente noi cu suprafaţa totală de 246,6 mii m2. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în descreştere cu 15,5%.

Clădiri de locuit date în folosinţă pe forme de proprietate şi medii de rezidenţă

Ianuarie-septembrie 2014

Informativ: ianuarie-septembrie 2013 în % faţă de total

Apartamente construite, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2013

total

Total

2365

246,6

84,5

100,0

100,0

din care, pe forme de proprietate:

privată

2120

228,5

81,9

92,7

95,6

din aceasta, de beneficiari individuali

1097

155,9

87,3

63,2

61,2

străină

156

10,9

de 2,1 ori

4,4

1,8

a întreprinderilor mixte

89

7,1

92,8

2,9

2,6

din total, în:

mediul urban

1896

189,1

82,1

76,7

78,9

mediul rural

469

57,5

93,7

23,3

21,1

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-septembrie 2014 au fost date în folosinţă 1097 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 155,9 mii m2, constituind 63,2% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în descreştere cu 12,7% faţă de realizările din ianuarie-septembrie 2013.

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 1896 apartamente cu suprafaţa totală de 189,1 mii m² sau 76,7% din total suprafaţa şi fiind în descreştere cu 17,9% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2013. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2013 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă în mediul rural s-a majorat cu 2,2 puncte procentuale.

Clădiri de locuit date în folosinţă pe regiuni de dezvoltare

Ianuarie-septembrie 2014

Informativ: ianuarie-septembrie 2013 în % faţă de total

Apartamente construite, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2013

total

Total

2365

246,6

84,5

100,0

100,0

  din care:

mun. Chişinău

1713

172,8

76,8

70,1

77,1

Nord

229

26,0

89,7

10,5

9,9

Centru

254

27,8

118,1

11,3

8,1

Sud

91

10,7

134,1

4,3

2,7

UTA Găgăuzia

78

9,3

145,4

3,8

2,2

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 1713 apartamente noi cu suprafaţa totală de 172,8 mii m2 (70,1% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în descreştere cu 23,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire