Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2014
 
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2014
12.12.2014

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20141),2)

Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2014 s-au cifrat la 212,5 mil. dolari SUA, cu 14,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,6% mai puţin - comparativ cu luna octombrie 2013.

În ianuarie-octombrie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 1950,1 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 0,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1250,3 mil. dolari SUA (64,1% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 4,4% faţă de ianuarie-octombrie 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 3,0%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 699,8 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 35,9% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-octombrie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 6,0%.  

Ianuarie-octombrie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2013

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2013

2014

2013

2014

Export – total     

1950,1

99,1

100,0

100,0

11,9

-0,9

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

1018,1

112,7

45,9

52,2

4,8

5,8

  ţările CSI

639,5

83,3

39,0

32,8

0,3

-6,5

  alte ţări

292,5

98,5

15,1

15,0

6,8

-0,2

Import – total  

4347,5

97,7

100,0

100,0

5,2

-2,3

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

2153,9

107,5

45,0

49,5

2,7

3,4

  ţările CSI

1164,6

86,3

30,3

26,8

1,0

-4,1

  alte ţări

1029,0

93,7

24,7

23,7

1,5

-1,6

balanţA comercialĂ – total     

-2397,4

96,6

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1135,8

103,3

44,3

47,4

x

x

  ţările CSI

-525,1

90,3

23,4

21,9

x

x

  alte ţări

-736,5

91,9

32,3

30,7

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1018,1 mil. dolari SUA (cu 12,7% mai mult faţă de ianuarie-octombrie 2013), deţinînd o cotă de 52,2% în total exporturi (45,9% în ianuarie-octombrie 2013).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 32,8% (în ianuarie-octombrie 2013 – 39,0%), ce corespunde unei valori de 639,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 16,7%, comparativ cu ianuarie-octombrie 2013.

Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie  2013

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2013

2014

2013

2014

Export - total

1950,1

99,1

100,0

100,0

11,9

-0,9

       din care:

Federaţia Rusă

380,8

70,9

27,3

19,5

-0,5

-7,9

România

358,6

104,7

17,4

18,4

3,2

0,8

Italia

202,6

140,1

7,3

10,4

-1,7

2,9

Germania

114,9

130,7

4,5

5,9

1,7

1,4

Belarus

113,1

157,0

3,7

5,8

0,6

2,1

Ucraina

93,3

83,6

5,7

4,8

0,8

-0,9

Turcia

90,2

80,3

5,7

4,6

3,8

-1,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

86,9

100,2

4,4

4,5

1,0

0,0

Polonia

53,1

76,1

3,5

2,7

0,3

-0,8

Elveţia

40,6

134,5

1,5

2,1

1,5

0,5

Kazahstan

34,0

109,7

1,6

1,7

-0,6

0,2

Bulgaria

32,4

126,9

1,3

1,7

-0,2

0,3

Franţa

24,6

116,4

1,1

1,3

0,1

0,2

Republica Cehă

24,3

112,3

1,1

1,2

0,5

0,1

Grecia

21,9

103,0

1,1

1,1

0,7

0,0

Noua Zeelandă

20,8

75,6

1,4

1,1

0,5

-0,3

Georgia

20,7

93,3

1,1

1,1

0,4

-0,1

Statele Unite ale Americii

20,1

89,4

1,1

1,0

-0,1

-0,1

Austria

16,8

128,2

0,7

0,9

0,1

0,2

Olanda

16,3

138,9

0,6

0,8

-0,1

0,2

Lituania

13,8

112,0

0,6

0,7

0,1

0,1

Belgia

9,5

162,9

0,3

0,5

-0,1

0,2

Spania

9,0

152,8

0,3

0,5

0,1

0,2

Irak

8,8

79,7

0,6

0,4

-0,5

-0,1

Letonia

7,9

184,0

0,2

0,4

0,0

0,2

Uzbekistan

6,9

114,0

0,3

0,4

0,0

0,0

Slovacia

6,6

100,5

0,3

0,3

0,1

0,0

China

6,3

172,4

0,2

0,3

-0,1

0,1

Cipru

5,5

de 2,6 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Indonezia

5,1

de 4,6 ori

0,1

0,3

0,0

0,2

Ungaria

5,0

36,0

0,7

0,3

-0,6

-0,5

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-octombrie 2014, comparativ cu perioada similară  din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+40,1%), Belarus (+57,0%), Germania (+30,7%), România (+4,7%), Kazakstan (+9,7%), Elveţia (+34,5%), Bulgaria (+26,9%), Franţa (+16,4%), Austria (+28,2%), Olanda (+38,9%), Belgia (+62,9%), Spania (+52,8%), Letonia (+84,0%), Cipru (de 2,6 ori), Indonezia (de 4,6 ori), Republica Cehă (+12,3%), Lituania (+12,0%) şi China (+72,4%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 10,1%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-29,1%), Turcia (-19,7%), Ucraina (-16,4%), Polonia (-23,9%), Ungaria (-64,0%), Noua Zeelandă (-24,4%), Georgia (-6,7%), Statele Unite ale Americii (-10,6%) şi Irak (-20,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 11,8%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2013

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2013

2014

2013

2014

Export - total

1950,1

99,1

100,0

100,0

11,9

-0,9

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

501,0

127,0

20,1

25,7

3,8

5,4

Animale vii

5,4

104,8

0,3

0,3

-0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

33,5

de 2,3 ori

0,7

1,7

-0,2

1,0

Produse lactate şi ouă de păsări

12,9

97,1

0,7

0,7

0,3

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

173,2

160,1

5,5

8,9

3,9

3,3

Legume şi fructe

196,2

91,8

10,9

10,0

0,1

-0,9

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

54,9

199,6

1,4

2,8

0,3

1,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

5,3

103,3

0,3

0,3

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

17,5

de 3,6 ori

0,2

0,9

-0,6

0,6

Produse şi preparate alimentare diverse

2,0

91,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

167,2

71,5

11,9

8,6

2,3

-3,4

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

153,5

72,9

10,7

7,9

2,6

-2,9

Tutun brut şi prelucrat

13,7

58,9

1,2

0,7

-0,3

-0,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

180,4

89,5

10,2

9,3

3,4

-1,1

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,7

102,7

0,2

0,2

0,0

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

130,9

108,0

6,1

6,7

2,1

0,5

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

4,7

83,3

0,3

0,2

0,0

0,0

Lemn şi plută

1,3

de 2,2 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,5

98,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,1

147,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

10,9

90,6

0,6

0,6

-0,2

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

22,6

43,1

2,7

1,2

1,5

-1,5

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,7

84,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

14,1

63,1

1,1

0,7

0,6

-0,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

13,2

85,0

0,8

0,7

0,5

-0,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,9

13,4

0,3

0,0

0,1

-0,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

64,3

de 2,5 ori

1,3

3,3

-2,6

2,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

62,4

de 2,4 ori

1,3

3,2

-2,6

1,9

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

152,5

100,7

7,7

7,8

1,5

0,1

Produse chimice organice

1,9

de 2,1 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Produse tanante şi colorante

1,0

58,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

109,1

119,0

4,7

5,6

1,0

0,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

33,5

76,5

2,2

1,7

0,4

-0,5

Materiale plastice sub forme primare

2,1

51,8

0,2

0,1

0,0

-0,1

Materiale plastice prelucrate

3,7

47,1

0,4

0,2

0,1

-0,2

Alte materiale şi produse chimice

1,0

78,8

0,1

0,0

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

152,7

71,9

10,8

7,8

1,6

-3,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,7

75,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

7,3

55,6

0,7

0,4

-0,2

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

5,7

83,7

0,4

0,3

-0,2

-0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

11,6

66,5

0,9

0,6

0,3

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

55,0

83,6

3,3

2,8

-0,7

-0,5

Articole din minerale nemetalice

46,1

100,0

2,3

2,3

0,8

0,0

Fier şi oţel

4,3

55,8

0,4

0,2

0,0

-0,2

Metale neferoase

1,8

53,5

0,2

0,1

0,1

-0,1

Articole prelucrate din metal

19,2

38,6

2,5

1,0

1,5

-1,5

Maşini şi echipamente pentru transport

279,2

91,9

15,4

14,3

0,8

-1,3

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

6,7

88,9

0,4

0,3

0,0

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

10,5

82,9

0,6

0,5

-0,3

-0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,1

63,5

0,2

0,1

0,0

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

32,3

85,3

1,9

1,7

-0,1

-0,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,9

107,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

3,0

119,3

0,1

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

206,8

102,1

10,3

10,6

2,5

0,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

16,1

47,7

1,7

0,8

-0,4

-0,9

Alte echipamente de transport

0,8

28,5

0,2

0,1

-0,8

-0,1

Articole manufacturate diverse

438,0

103,7

21,5

22,5

0,6

0,8

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

2,9

44,2

0,4

0,2

-0,1

-0,2

Mobilă şi părţile ei

90,6

106,3

4,3

4,6

0,5

0,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

17,4

109,2

0,8

0,9

0,0

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

238,6

110,0

11,0

12,2

0,2

1,1

Încălţăminte

29,3

93,2

1,6

1,5

-0,2

-0,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

25,9

88,1

1,5

1,3

0,2

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,0

68,0

0,1

0,1

0,1

0,0

Alte articole diverse

32,3

91,6

1,8

1,7

-0,1

-0,2

În ianuarie-octombrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+60,1%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 2,4 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+99,6%), îmbrăcăminte şi accesorii (+10,0%), carne şi preparate din carne (de 2,3 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+19,0%), hrană destinată animalelor (de 3,6 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+8,0%), mobilă şi părţile ei (+6,3%), maşini şi aparate electrice (+2,1%),  articole de voiaj; sacoşe şi similare (+9,2%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 11,3%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-27,1%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-56,9%), articole prelucrate din metal (-61,4%), legume şi fructe (-8,2%), vehicule rutiere (-52,3%), fire, ţesături şi articole textile (-16,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-23,5%), tutun brut şi prelucrat (-41,1%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-14,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-33,5%), cauciuc prelucrat (-44,4%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-86,6%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-11,9%), fier şi oţel (-44,2%), materiale plastice prelucrate (-52,9%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-55,8%), încălţăminte (-6,8%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-15,0%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-9,4%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-17,1%), articole din lemn (-16,3%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-36,5%),  materiale plastice sub forme primare (-48,2%), metale neferoase (-46,5%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 12,0%.

Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2014 au însumat 481,8 mil. dolari SUA, cu 5,0% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 0,3% - comparativ cu luna octombrie 2013.

În ianuarie-octombrie 2014 importurile au totalizat 4347,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,3%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2153,9 mil. dolari SUA (cu 7,5% mai mult decît în ianuarie-octombrie 2013), deţinînd o pondere de 49,5% în total importuri (45,0% în  ianuarie-octombrie 2013).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1164,6 mil. dolari SUA (cu 13,7% mai puţin decît în ianuarie-octombrie 2013), care echivalează cu o cotă de 26,8% în total importuri (30,3% în ianuarie-octombrie 2013).

Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2013

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2013

2014

2013

2014

Import - total

4347,5

97,7

100,0

100,0

5,2

-2,3

       din care:

România

686,3

118,7

13,0

15,8

1,6

2,4

Federaţia Rusă

542,0

87,8

13,9

12,5

-0,3

-1,7

Ucraina

465,4

85,9

12,2

10,7

1,2

-1,7

China

384,6

99,3

8,7

8,8

1,3

-0,1

Germania

352,8

109,6

7,2

8,1

0,1

0,7

Italia

293,4

105,2

6,3

6,7

0,2

0,3

Turcia

246,9

78,8

7,0

5,7

-0,1

-1,5

Polonia

130,7

112,9

2,6

3,0

-0,2

0,3

Belarus

121,3

78,8

3,5

2,8

0,0

-0,7

Austria

95,9

90,1

2,4

2,2

0,2

-0,2

Franţa

75,1

89,9

1,9

1,7

0,2

-0,2

Ungaria

72,7

87,6

1,9

1,7

0,2

-0,2

Bulgaria

70,4

99,7

1,6

1,6

0,2

0,0

Statele Unite ale Americii

64,1

104,2

1,4

1,5

-0,2

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

57,0

112,5

1,1

1,3

0,0

0,1

Republica Cehă

54,0

95,4

1,3

1,2

0,1

-0,1

Olanda

46,3

118,1

0,9

1,1

0,0

0,2

Spania

38,7

105,2

0,8

0,9

0,1

0,0

Elveţia

36,1

124,7

0,7

0,8

0,0

0,2

Belgia

34,3

102,4

0,8

0,8

0,1

0,0

Coreea de Sud

33,0

121,0

0,6

0,8

0,0

0,1

Grecia

32,8

105,5

0,7

0,8

-0,3

0,0

India

31,9

108,8

0,7

0,7

0,1

0,1

Japonia

27,7

90,4

0,7

0,6

0,1

-0,1

Kazahstan

23,0

96,2

0,5

0,5

0,1

0,0

Israel

20,6

47,1

1,0

0,5

0,2

-0,5

Serbia

18,2

129,7

0,3

0,4

0,1

0,1

Slovacia

17,1

89,4

0,4

0,4

0,0

0,0

Suedia

16,7

95,4

0,4

0,4

-0,1

0,0

Slovenia

15,3

92,2

0,4

0,4

0,1

0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

14,3

92,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Danemarca

13,5

121,1

0,3

0,3

0,0

0,1

Vietnam

12,8

95,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Uzbekistan

12,3

138,5

0,2

0,3

0,1

0,1

Finlanda

11,1

89,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Brazilia

10,9

117,8

0,2

0,3

-0,2

0,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-octombrie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că micşorarea livrărilor din Federaţia Rusă (-12,2%), Ucraina (-14,1%), Turcia (-21,2%), Belarus (-21,2%), Israel (-52,9%), Austria (-9,9%), Franţa (-10,1%), Ungaria (-12,4%), China (-0,7%), Republica Cehă (-4,6%) şi Japonia (-9,6%) a condus la diminuarea pe total  importuri cu 7,0%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+18,7%), Germania (+9,6%), Italia (+5,2%), Polonia (+12,9%), Olanda (+18,1%), Elveţia (+24,7%), Statele Unite ale Americii (+4,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+12,5%), Coreea de Sud (+21,0%), India (+8,8%), Serbia (+29,7%), Danemarca (+21,1%) şi Uzbekistan (+38,5%).

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2013

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2013

2014

2013

2014

Import - total            

4347,5

97,7

100,0

100,0

5,2

-2,3

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

446,6

98,5

10,2

10,3

0,5

-0,2

Animale vii

15,5

de 2,4 ori

0,2

0,4

0,0

0,2

Carne şi preparate din carne

48,2

131,2

0,8

1,1

0,0

0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

36,1

93,8

0,9

0,8

0,2

-0,1

Peşte, crustacee, moluşte

39,8

96,8

0,9

0,9

0,0

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

62,2

91,3

1,5

1,4

-0,1

-0,1

Legume şi fructe

95,9

94,0

2,3

2,2

0,0

-0,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

15,6

44,3

0,8

0,4

0,2

-0,5

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

42,6

98,2

1,0

1,0

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

25,1

127,7

0,4

0,6

0,1

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

65,6

104,9

1,4

1,5

0,1

0,1

Băuturi şi tutun

94,1

80,5

2,6

2,2

0,0

-0,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

46,1

73,4

1,4

1,1

0,2

-0,4

Tutun brut şi prelucrat

48,0

88,8

1,2

1,1

-0,2

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

98,6

101,3

2,2

2,3

0,2

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

18,8

114,9

0,4

0,5

0,0

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

5,1

80,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

25,3

113,4

0,5

0,6

0,0

0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

11,6

105,7

0,2

0,3

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

13,8

85,7

0,4

0,3

0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,8

113,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

22,5

93,3

0,6

0,5

0,1

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

913,5

93,1

22,1

21,0

0,7

-1,5

Cărbune, cocs şi brichete

13,1

64,7

0,5

0,3

0,0

-0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

524,7

99,6

11,9

12,1

0,1

0,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

328,8

95,7

7,7

7,5

-0,4

-0,3

Energie electrică

46,9

51,8

2,0

1,1

1,0

-1,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

10,4

68,5

0,3

0,2

0,1

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

2,1

137,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

6,9

59,3

0,3

0,2

0,1

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,4

70,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

664,2

103,9

14,4

15,3

1,1

0,6

Produse chimice organice

12,4

98,9

0,3

0,3

0,0

0,0

Produse chimice anorganice

13,6

100,7

0,3

0,3

0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

30,6

104,9

0,7

0,7

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

219,4

110,5

4,5

5,0

0,3

0,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

107,1

91,6

2,6

2,5

0,1

-0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

43,2

93,1

1,0

1,0

0,2

-0,1

Materiale plastice sub forme primare

52,9

107,9

1,1

1,2

0,0

0,1

Materiale plastice prelucrate

99,5

117,2

1,9

2,3

0,2

0,3

Alte materiale şi produse chimice

85,5

96,7

2,0

2,0

0,2

-0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

841,2

101,9

18,5

19,3

0,9

0,3

Piele, altă piele şi blană prelucrate

29,0

134,3

0,5

0,7

0,1

0,2

Cauciuc prelucrat

57,2

95,5

1,3

1,3

-0,1

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

61,6

111,6

1,2

1,4

0,0

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

83,5

95,9

2,0

1,9

0,2

-0,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

215,3

94,9

5,1

5,0

-0,2

-0,3

Articole din minerale nemetalice

112,0

98,3

2,6

2,6

0,2

0,0

Fier şi oţel

114,3

97,0

2,6

2,6

0,4

-0,1

Metale neferoase

54,1

de 2,4 ori

0,5

1,2

0,1

0,7

Articole prelucrate din metal

114,2

95,0

2,7

2,6

0,2

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

890,1

96,9

20,6

20,5

1,2

-0,6

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

13,0

89,2

0,3

0,3

0,0

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

160,7

127,5

2,8

3,7

0,1

0,8

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

5,8

108,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

131,7

94,7

3,1

3,0

0,2

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

33,1

93,1

0,8

0,8

0,1

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

75,0

81,8

2,1

1,7

0,2

-0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

253,7

87,5

6,5

5,8

0,7

-0,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

210,7

101,9

4,7

4,9

0,0

0,1

Alte echipamente de transport

6,4

67,0

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Articole manufacturate diverse

388,8

96,6

9,1

8,9

0,5

-0,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

36,7

111,6

0,7

0,8

0,0

0,1

Mobilă şi părţile ei

48,4

86,7

1,3

1,1

0,0

-0,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

5,5

125,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

84,0

94,7

2,0

1,9

0,2

-0,1

Încălţăminte

23,8

86,0

0,6

0,6

0,0

-0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

43,2

89,2

1,1

1,0

0,2

-0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

7,9

108,5

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

139,3

101,4

3,1

3,2

0,1

0,1

În ianuarie-octombrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au scăzut importurile de energie electrică (-48,2%), maşini şi aparate electrice (-12,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (-55,7%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-18,2%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-26,6%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-4,3%), fire, ţesături, articole textile (-5,1%), maşini şi aparate industriale, cu aplicaţii generale (-5,3%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-8,4%), mobilă şi părţile ei (-13,3%), cărbune, cocs şi brichete (-35,3%), fier şi oţel (-3,0%), articole prelucrate din metal (-5,0%), legume şi fructe (-6,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (-5,3%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-4,1%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-8,7%), cauciuc prelucrat (-4,5%), tutun brut şi prelucrat (-11,2%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-6,9%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-10,8%), produse lactate şi ouă de păsări (-6,2%), încălţăminte (-14,0%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-14,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-40,7%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 5,9%.

Totodată, au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+27,5%), metale neferoase (de 2,4 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+10,5%), materiale plastice prelucrate (+17,2%), carne şi preparate din carne (+31,2%), piele şi blană prelucrate (+34,3%), animale vii (de 2,4 ori), vehicule rutiere (+1,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+11,6%), materiale plastice sub forme primare (+7,9%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+11,6%), produse tanante şi colorante (+4,9%), lemn şi plută (+13,4%), hrană destinată animalelor (+27,7%).

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-octombrie 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2397,4 mil. dolari SUA, cu 84,6 mil. dolari SUA (-3,4%) mai puţin faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1135,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2013 – 1099,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 525,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2013 – 581,3 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie

Ianuarie-octombrie  2014 în % faţă de ianuarie-octombrie 2013

2013

2014

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2482,0

-2397,4

96,6

  din care:

China

-383,7

-378,3

98,6

Ucraina

-429,9

-372,1

86,5

România

-235,5

-327,7

139,2

Germania

-233,9

-237,9

101,7

Federaţia Rusă

-80,3

-161,2

de 2,0 ori

Turcia

-201,2

-156,7

77,9

Italia

-134,3

-90,8

67,6

Austria

-93,3

-79,1

84,8

Polonia

-46,0

-77,6

168,5

Ungaria

-69,1

-67,7

98,0

Franţa

-62,5

-50,5

80,9

Statele Unite ale Americii

-39,0

-44,0

112,8

Bulgaria

-45,1

-38,0

84,4

Coreea de Sud

-27,0

-32,9

122,3

India

-28,7

-31,3

108,9

Olanda

-27,5

-30,0

109,2

Republica Cehă

-35,0

-29,7

84,9

Spania

-30,9

-29,7

96,2

Japonia

-30,1

-26,3

87,2

Belgia

-27,7

-24,8

89,6

Israel

-39,6

-18,8

47,3

Serbia

-12,7

-16,7

132,3

Suedia

-16,1

-14,7

91,5

Slovenia

-16,3

-14,7

90,6

Taiwan,  provincie a Chinei

-14,5

-13,0

89,5

Danemarca

-10,2

-12,2

121,0

Grecia

-9,9

-10,9

110,7

Brazilia

-9,3

-10,9

117,7

Finlanda

-11,9

-10,7

90,7

Slovacia

-12,7

-10,5

83,7

Vietnam

-11,9

-9,8

81,8

Belarus

-81,9

-8,2

10,0

Uzbekistan

-2,9

-5,4

189,9

Indonezia

-5,2

-0,7

13,7

Letonia

-1,2

2,1

x

Lituania

0,8

3,7

de 4,6 ori

Elveţia

1,2

4,5

de 3,6 ori

Cipru

1,4

4,7

de 3,3 ori

Irak

11,0

8,8

79,7

Kazahstan

7,1

11,0

154,8

Noua Zeelandă

24,8

17,5

70,3

Georgia

18,1

18,9

104,7

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

36,1

29,9

82,9

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie

Ianuarie-octombrie 2014 în % faţă de ianuarie-octombrie 2013

2013

2014

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2482,0

-2397,4

96,6

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-58,9

54,4

x

Animale vii

-1,3

-10,1

de 8,0 ori

Carne şi preparate din carne

-22,2

-14,7

66,1

Produse lactate şi ouă de păsări

-25,2

-23,2

92,0

Peşte, crustacee, moluşte

-41,1

-39,7

96,7

Cereale şi preparate pe bază de cereale

40,1

111,0

de 2,8 ori

Legume şi fructe

111,7

100,3

89,8

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-7,6

39,3

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-38,2

-37,3

97,5

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-14,7

-7,6

51,7

Produse şi preparate alimentare diverse

-60,4

-63,6

105,4

Băuturi şi tutun

117,0

73,1

62,4

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

147,7

107,4

72,6

Tutun brut şi prelucrat

-30,7

-34,3

111,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

104,2

81,8

78,5

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,5

4,5

100,8

Seminţe şi fructe oleaginoase

104,9

112,1

106,9

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,8

-0,4

58,4

Lemn şi plută

-21,7

-24,0

110,5

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,2

1,0

78,7

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-9,5

-9,5

99,5

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-4,1

-2,9

71,5

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

51,8

21,8

42,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-22,1

-20,8

94,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-959,0

-899,4

93,8

Cărbune, cocs şi brichete

-20,3

-13,1

64,6

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-511,4

-511,5

100,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-336,9

-327,9

97,3

Energie electrică

-90,4

-46,9

51,8

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

10,7

53,9

de 5,0 ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-1,5

-0,3

18,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

14,2

55,5

de 3,9 ori

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-2,0

-1,3

63,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-488,0

-511,7

104,9

Produse chimice organice

-11,7

-10,5

90,1

Produse chimice anorganice

-13,4

-13,4

100,1

Produse tanante şi colorante

-27,4

-29,6

107,9

Produse medicinale şi farmaceutice

-106,8

-110,3

103,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-73,0

-73,6

100,8

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-46,3

-43,2

93,1

Materiale plastice sub forme primare

-45,0

-50,8

113,0

Materiale plastice prelucrate

-77,2

-95,8

124,2

Alte materiale şi produse chimice

-87,2

-84,5

96,9

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-613,2

-688,5

112,3

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-19,3

-27,3

141,2

Cauciuc prelucrat

-46,8

-49,9

106,7

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-48,4

-55,9

115,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-69,6

-71,9

103,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-161,2

-160,3

99,5

Articole din minerale nemetalice

-67,9

-65,9

97,1

Fier şi oţel

-110,2

-110,0

99,8

Metale neferoase

-19,3

-52,3

de 2,7 ori

Articole prelucrate din metal

-70,5

-95,0

134,7

Maşini şi echipamente pentru transport

-614,8

-610,9

99,4

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-7,1

-6,3

89,5

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-113,4

-150,2

132,5

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,0

-3,7

180,7

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-101,2

-99,4

98,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-34,7

-32,2

92,8

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-89,3

-72,0

80,8

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-87,4

-46,9

53,6

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-173,0

-194,6

112,4

Alte echipamente de transport

-6,7

-5,6

83,1

Articole manufacturate diverse

19,5

49,2

de 2,5 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-26,4

-33,8

128,1

Mobilă şi părţile ei

29,5

42,2

143,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

11,6

11,9

103,2

Îmbrăcăminte şi accesorii

128,2

154,6

120,6

Încălţăminte

3,8

5,5

146,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-19,1

-17,3

91,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-5,8

-6,9

118,9

Alte articole diverse

-102,3

-107,0

104,7

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-octombrie 2014 a fost de 44,9% faţă de 44,2% în  perioada corespunzătoare din anul 2013.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-octombrie 2014 mărfuri şi produse în valoare de 101,1 mil. dolari SUA, cu 26,8% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-29,3%), cărora le-au revenit 88,5% din importurile realizate de persoanele fizice.

Notă: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna octombrie 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).  

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire