Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2014
 
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2014
18.12.2014

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 20141

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creştere cu 0,1%2 faţă de octombrie curent, cu 3,7% − faţă de decembrie 2013 şi cu 4,3% − faţă de noiembrie 2013.

Evoluţia indicilor lunari ai preţurilor producţiei industriale (%)

În industria extractivă în luna noiembrie 2014 preţurile s-au micşorat cu 0,5% faţă de octombrie 2014, iar faţă de decembrie 2013 şi faţă de noiembrie 2013 preţurile s-au majorat respectiv, cu 4,7% şi cu 3,8%.

În industria prelucrătoare în luna noiembrie 2014 faţă de luna octombrie 2014 preţurile s-au majorat cu 0,1%, cu 4,1% − faţă de decembrie 2013 şi cu 4,9% − faţă de noiembrie 2013.

În sectorul energetic în luna noiembrie preţurile au rămas la acelaşi nivel faţă de octombrie 2014 şi faţă de luna noiembrie 2013, iar faţă de luna decembrie 2013 s-au majorat cu 0,1%.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM, Rev.2 se prezintă astfel:

Noiembrie 2014 în % faţă de:

Informativ: noiembrie 2013 în % faţă de noiembrie 2012

octombrie 2014

noiembrie 2013

decembrie 2013

Total industrie

100,1

104,3

103,7

103,0

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,9

104,6

103,9

101,3

externă

100,6

103,6

103,1

107,1

Industria extractivă

99,5

103,8

104,7

101,0

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,5

104,1

104,8

99,3

externă

99,7

99,7

103,4

129,2

Industria prelucrătoare

100,1

104,9

104,1

103,7

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,9

105,4

104,6

102,1

externă

100,6

103,7

103,1

106,9

Energie electrică şi termică

100,0

100,0

100,1

97,6

În luna noiembrie 2014 preţurile la Principalele Grupe Industriale (conform clasificării UE)3 au evoluat în felul următor: comparativ cu luna octombrie 2014 preţurile s-au majorat în industria bunurilor de folosinţă îndelungată cu 0,2%; în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) cu 0,1%; în industria bunurilor de uz curent cu 0,1%. În acelaşi timp preţurile s-au diminuat: în industria bunurilor de capital şi la activităţile şi bunurile legate de energie – cu 0,1%. Comparativ cu luna decembrie 2013 preţurile s-au majorat: în industria bunurilor de capital cu 7,5%; în industria bunurilor de folosinţă îndelungată − cu 5,9%, în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) - cu 5,3%; în industria bunurilor de uz curent – cu 3,4% şi la activităţi şi bunuri legate de energie − cu 0,2%.

Indicii preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale se prezintă în tabelul următor:

Noiembrie 2014 în % faţă de:

octombrie 2014

decembrie 2013

Total industrie

100,1

103,7

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,9

103,9

externă

100,6

103,1

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

100,1

105,3

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,2

106,7

externă

99,6

98,1

Industria bunurilor de capital

99,9

107,5

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,9

107,7

externă

99,8

107,1

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

100,2

105,9

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,9

103,3

externă

101,2

114,9

Industria bunurilor de uz curent

100,1

103,4

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,8

103,4

externă

100,8

103,4

Activităţi şi bunuri legate de energie

99,9

100,2

Note:

1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM , Rev.2) – 08-35 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei).
La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: /pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343
2 Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina WEB a BNS la adresa  /pageview.php?l=ro&idc=385&

Persoana de contact:

Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55 

Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire