Prima / Câştigul salarial mediu în noiembrie 2014
 
Câştigul salarial mediu în noiembrie 2014
22.01.2015

Câştigul salarial mediu în noiembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna noiembrie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4354,9 lei, înregistrând o creştere cu 14,8% faţă de luna noiembrie 2013.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna noiembrie 3964,1 lei (+17,5% faţă de noiembrie 2013). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4518,5 lei (+14,0% faţă de noiembrie 2013).

Indicele câştigului salarial real pentru luna noiembrie 2014 faţă de luna noiembrie 2013 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 109,5%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în noiembrie 2014 pe activităţi economice

Activităţi economice

Lei

Total economie

4354,9

Agricultură, silvicultură şi pescuit

3085,2

Industrie total

4589,4

Industria extractivă

4628,1

Industria prelucrătoare

4141,0

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

7611,0

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

4350,1

Construcţii

4395,1

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

3588,7

Transport şi depozitare

4151,1

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

2866,9

Informaţii şi comunicaţii

8470,6

Activităţi financiare şi de asigurări

8490,8

Tranzacţii imobiliare

4099,1

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

6027,6

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

3261,4

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

5366,3

Învăţământ

3624,1

Sănătate şi asistenţă socială

4396,9

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

2976,2

Alte activităţi de servicii

6638,7

Notă:   Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

Precizări metodologice

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2).
Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1). Din aceste considerente, la moment nu este posibilă prezentarea indicatorilor privind ritmurile de creştere pe activităţi separate.
Informaţii suplimentare referitoare la noua versiune CAEM  le puteți accesa pe site-ul statistica.gov.md – Formulare și clasificări/Clasificări și nomenclatoare.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în noiembrie 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire