Prima / Câştigul salarial mediu în anul 2014 şi luna decembrie 2014
 
Câştigul salarial mediu în anul 2014 şi luna decembrie 2014
19.02.2015

Câştigul salarial mediu în anul 2014 şi luna  decembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, câştigul salarial mediu lunar din economia naţională în anul 2014 a constituit 4172,0 lei si s-a mărit faţă de anul 2013 în valoare nominala cu 10,8%, iar in termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 5,4%.

În luna decembrie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4865,4 lei, înregistrând o creştere de 13,7% faţă de luna decembrie 2013.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna decembrie 4000,4 lei (+14,4% faţă de decembrie 2013). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 5233,5 lei (+13,7% faţă de decembrie 2013).

Indicele câştigului salarial real pentru luna decembrie 2014 faţă de luna decembrie 2013 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 108,6%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în decembrie 2014 pe activităţi economice

Activităţi economice

Lei

Total economie

4865,4

Agricultură, silvicultură şi pescuit

3424,0

Industrie total

5254,8

Industria extractivă

5041,8

Industria prelucrătoare

4652,9

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

8876,8

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

5614,2

Construcţii

4888,5

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

3903,8

Transport şi depozitare

4724,6

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

2939,7

Informaţii şi comunicaţii

10155,0

Activităţi financiare şi de asigurări

9949,9

Tranzacţii imobiliare

4678,3

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

6456,5

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

3435,3

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

6010,7

Învăţământ

3578,2

Sănătate şi asistenţă socială

5369,7

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

3022,5

Alte activităţi de servicii

8308,5

Notă: 

Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

Precizări metodologice

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2).

Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1). Din aceste considerente, la moment nu este posibilă prezentarea indicatorilor privind ritmurile de creştere pe activităţi separate.

Informaţii suplimentare referitoare la noua versiune CAEM  le puteți accesa pe site-ul statistica.gov.md – Formulare și clasificări/Clasificări și nomenclatoare.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în anul 2014 şi luna decembrie 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire