Prima / Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2014
 
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2014
24.02.2015

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu genul principal de activitate „Construcţii” în ianuarie-decembrie 2014.

În ianuarie-decembrie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 7616,9 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 101,0% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2013.

Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în antrepriză în ianuarie-decembrie 2014 se prezintă după cum urmează:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-decembrie 2013

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

7616,9

101,0

100,0

din care:

Pe elemente de structură a lucrărilor

lucrări de construcţii noi

3629,3

92,4

47,7

lucrări de reparaţii capitale

1857,5

114,7

24,4

lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

1791,5

106,6

23,5

alte lucrări

338,6

108,0

4,4

Pe obiecte de construcţii

clădiri rezidenţiale

1757,3

88,1

23,1

clădiri nerezidenţiale

1831,0

88,4

24,0

construcţii inginereşti

3690,0

116,7

48,5

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi, realizate în volum de 3629,3 mil. lei, ponderea cărora a constituit 47,7% din volumul total al lucrărilor de construcţii executate, fiind în descreştere cu 7,6% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Lucrările de reparaţii capitale şi curente au însumat 3649,0 mil.lei. Comparativ cu ianuarie-decembrie 2013 acest volum s-a majorat cu 10,6% (în preţuri comparabile).

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la construcţii inginereşti cu 16,7% faţă de realizările pentru ianuarie-decembrie 2013. La clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 11,9%, respectiv 11,6%  faţă de perioada respectivă a anului 2013.

Analiza volumului lucrărilor de construcţii executate pe forme de proprietate a arătat că, volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 6031,9 mil. lei sau 71,7% din volumul total al lucrărilor executate şi 100,4% faţă de ianuarie-decembrie 2013.

Evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii, realizate în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor-executante în ianuarie-decembrie 2014 se prezintă astfel:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-decembrie 2013

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

7616,9

101,0

100,0

din care pe forme de proprietate:

Publică

210,7

85,4

2,9

Privată

6031,9

100,4

71,7

Mixtă (publică şi privată)

602,8

102,0

8,5

Străină

533,8

96,6

14,3

A întreprinderilor mixte (cu participare străină)

237,7

169,0

2,6

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire