Prima / Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2014
 
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2014
26.02.2015

Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-decembrie 2014 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 4,8 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 474,7 mii m², ceea ce a constituit 92,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Clădiri de locuit date în folosinţă

Ianuarie-decembrie 2014

Informativ: ianuarie-decembrie 2013 în % faţă de total

Apartamente construite, mii unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2013

total

Total

4,8

474,7

92,2

100,0

100,0

din care de:beneficiari individuali

1,5

220,7

91,0

46,5

47,6

din aceştia, în:

mediul urban

0,8

138,0

93,8

62,5

60,7

mediul rural

0,7

82,7

86,8

37,5

39,3

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-decembrie 2014 au fost date în folosinţă 1,5 mii case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 220,7 mii m², constituind 46,5% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în descreştere cu 9,0% faţă de anul 2013.

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul total al caselor de locuit individuale în mediul urban au fost date în folosinţă 0,8 mii apartamente cu suprafaţa totală de 138,0 mii m² sau 62,5%,  fiind în creştere cu 1,8 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în anul 2013.

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire