Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2015
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2015
10.04.2015

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 20151

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-februarie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2014 a constituit 106,5%. În luna februarie 2015 faţă de februarie 2014 acest indice a marcat 106,8%.

Industria extractivă în ianuarie-februarie 2015 comparativ cu ianuarie-februarie 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 32,2%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-februarie 2015 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 10,6%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 6,9%.

În ianuarie-februarie 2015 faţă de ianuarie-februarie 2014 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 10,7% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 2,3%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 50,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,3%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 25,0% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,5%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 16,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 3,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea painii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 3,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 2,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare:distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 47,6% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 1,0%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 2,3% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon – cu 1,2%.

În ianuarie-februarie 2015 faţă de ianuarie-februarie 2014 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – de 2,1 ori; industria metalurgică – cu 76,2%; prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 17,9%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 12,9%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinarie, harnasamentelor şi încaltamintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 11,0%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 6,2%; fabricarea de produse farmaceutice de bază – cu 5,7%; fabricarea de mobilă – cu 4,4%; fabricarea produselor textile – cu 3,2%; fabricarea altor produse din minerale nemetalice – cu 2,6%.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-februarie 2014 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 75,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie – cu 13,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 6,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%).

În ianuarie-februarie 2015 faţă de ianuarie-februarie 2014 sectorul energetic a înregistrat descreşterea volumului producţiei cu 1,6% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 0,5%). Micşorarea în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea indicelui producţiei industriale în activitatea de furnizare de abur şi aer condiţionat – cu 6,6%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-februarie 2015

Indicele producţiei industriale, %

 Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

 februarie 2015 faţă de februarie 2014

ianuarie-februarie 2015 faţă de ianuarie-februarie 2014

Industria – total

106,8

106,5

100,0

+6,5

Industria extractivă

153,1

132,2

3,0

+0,2

Industria prelucrătoare

114,7

110,6

79,4

+6,9

Industria alimentară

111,9

110,7

24,6

+2,3

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

95,0

97,7

5,4

-0,1

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

63,6

58,7

0,5

-0,2

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

147,9

150,5

3,6

+1,3

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

166,8

125,0

1,0

+0,5

fabricarea produselor lactate

104,0

102,5

3,5

+0,1

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

104,7

98,8

0,6

-0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

106,9

103,8

5,2

+0,2

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

105,5

103,0

4,7

+0,1

fabricarea altor produse alimentare

129,2

150,6

4,3

+0,8

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase

131,0

121,6

1,2

+0,2

fabricarea băuturilor

89,2

88,8

10,9

-0,8

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

46,4

52,4

2,1

-1,0

fabricarea vinurilor din struguri

92,0

103,5

5,5

+0,1

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

125,5

116,8

1,0

+0,1

Fabricarea produselor de tutun

24,2

24,6

1,1

-0,4

Fabricarea produselor textile

107,0

103,2

3,2

+0,1

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

99,8

106,2

7,5

+0,5

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

98,8

111,0

1,6

+0,2

fabricarea încălţămintei

98,5

109,9

1,2

+0,1

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

119,0

117,9

0,4

+0,0

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

88,5

86,4

1,0

-0,1

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

120,4

112,9

1,4

+0,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

98,8

105,7

1,0

+0,1

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

111,9

122,1

2,9

+0,5

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

124,9

102,6

7,3

+0,1

Industria metalurgică

203,5

176,2

1,1

+0,3

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

111,4

126,8

1,9

+0,3

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

145,3

93,2

2,2

-0,2

Fabricarea echipamentelor electrice

187,5

199,3

3,0

+3,0

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

284,6

209,4

2,0

+1,4

Fabricarea de mobilă

109,7

104,4

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

91,4

98,4

14,3

-0,5

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

93,3

100,7

11,0

+0,2

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

87,3

93,4

3,2

-0,7

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-februarie 2015 faţă de ianuarie-februarie 2014 a evoluat în felul următor:  pentru municipiul Chişinău a constituit 104,0%, regiunea Nord −133,1%, regiunea Centru – 102,4%, regiunea Sud – 95,4% şi UTA Găgăuzia – 94,4%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1).

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă CAEM a genului de activitate.

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire