Prima / Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2014
 
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2014
24.04.2015

Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2014

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în anul 2014 numărul născuţilor-vii a fost de 38616 persoane, fiind mai mare cu 745 (2,0%) faţă de anul 2013.

Rata natalităţii a constituit 10,9 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale (12,0‰)  se menţine mai înalt decât în localităţile urbane (9,3‰). Din numărul copiilor născuţi-vii 51,6% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 107 băieţi la 100 fete.

Conform situaţiei juridice, în anul 2014 numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 8233 (21,3% din numărul total al născuţilor-vii), cu 1,0 la sută mai puţin decât în 2013.

Se păstrează tendinţa de micşorare a numărului născuţilor de mame în vârstă sub 20 de ani, reprezentând 7,7% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 7,9% – în anul 2013.

Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,9 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică (23,0 ani) decât mamele din mediul urban (25,4 ani).

În anul de referinţă s-a înregistrat o scădere a ponderii născuţilor-vii de rangul I, constituind 46,5%, pe când ponderea născuţilor-vii de rangul II a crescut. Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural.

Repartizarea născuţilor-vii după rangul născutului

În anul 2014 numărul născuţilor după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului-viu se prezintă astfel:

Total

Grupa de vârstă a mamei (ani)

sub 16

16-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45 şi peste

Nedeclarată

 

 

Total

38616

60

2901

11795

13352

7260

2728

502

17

1

Primul rang

17974

60

2618

8079

5399

1394

354

68

2

-

Al 2-lea rang

14098

-

276

3173

6036

3500

987

121

5

-

Al 3-lea rang

4711

-

6

469

1512

1707

861

154

1

1

Al 4-lea rang

1195

-

1

65

293

441

308

85

2

-

Al 5-lea rang

376

-

-

7

88

131

116

32

2

-

Al 6-lea rang

262

-

-

2

24

87

102

42

5

-

şi peste

 

Mediul urban

14060

17

531

3205

5379

3364

1315

240

9

-

Primul rang

6619

17

477

2417

2657

808

200

41

2

-

Al 2-lea rang

5618

-

51

700

2304

1860

615

83

5

-

Al 3-lea rang

1423

-

3

73

353

563

356

75

-

-

Al 4-lea rang

282

-

-

13

50

92

100

26

1

-

Al 5-lea rang

56

-

-

2

10

18

20

6

-

-

Al 6-lea rang

62

-

-

-

5

23

24

9

1

-

şi peste

 

Mediul rural

24556

43

2370

8590

7973

3896

1413

262

8

1

Primul rang

11355

43

2141

5662

2742

586

154

27

-

-

Al 2-lea rang

8480

-

225

2473

3732

1640

372

38

-

-

Al 3-lea rang

3288

-

3

396

1159

1144

505

79

1

1

Al 4-lea rang

913

-

1

52

243

349

208

59

1

-

Al 5-lea rang

320

-

-

5

78

113

96

26

2

-

Al 6-lea rang

200

-

-

2

19

64

78

33

4

-

şi peste

Notă: 

Rang al născutului -  număr de ordine, care arată al câtelea copil s-a născut la o femeie.

Persoana de contact:
Ecaterina Jardan
şef al secţiei statistica demografică
Tel. 0 22 40 31 08

Prima / Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire