Prima / Contravenţii constatate în 2014
 
Contravenţii constatate în 2014
30.04.2015

Contravenţii constatate în 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind contravenţiile constatate pentru anul 2014.

În anul 2014 au fost constatate 630,6 mii încălcări, cu 272,4 mii mai mult comparativ cu anul precedent. Aceasta se datorează dublării cazurilor de încălcări în domeniul circulaţiei rutiere de la 213,7 mii cazuri în anul 2013 pînă la 437,5 mii cazuri în anul 2014. În majoritatea cazurilor contravenţiilor constatate au fost aplicate pedepse (95,4%). Din numărul total al contravenţiilor constatate, 4,6 mii (1,0%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii. În medie la 1000 persoane revin 169 cazuri de contravenţii constatate însoţite de aplicarea pedepselor.

Figura 1. Numărul contravenţiilor constatate şi a pedepselor aplicate, 2005-2014

În rezultatul examinării contravenţiilor pe parcursul anului au fost avertizate 11,2 mii persoane, 589,3 mii amendate (cu 76,5% mai mult comparativ cu anul 2013), iar 0,7 mii persoane au fost private de anumite drepturi (vezi anexa 1).

Din total contravenţii în rezultatul cărora au fost adoptate hotărîri privind aplicarea pedepselor, circa 89 la sută au fost constatate de organele Ministerului Afacerilor Interne (majoritatea cazurilor fiind constatate de Inspectoratul Naţional de Patrulare), 2,6% de către organele de control financiar şi fiscal (cu 2,7 puncte procentuale mai puţin comparativ cu anul 2013), 2,0% - de către organele de protecţie a mediului, 1,8% - judecătoriile raionale şi municipale, 1,2% - organele vamale şi 1,0% de către organele specializate în domeniul transporturilor1 etc.

Figura 2. Structura contraventiilor dupa organele împuternicite, în 2014

În profil teritorial, cele mai multe contravenţii în rezultatul cărora au fost adoptate hotărîri privind aplicarea pedepselor au fost înregistrate în mun. Chişinău (73,4% din total contravenţii constatate la nivel de ţară după care urmează regiunea Centru (11,5%), Nord (9,1%) şi Sud (4,9%). În regiunea Nord, cele mai multe pedepse au fost aplicate în raionul Soroca (12,3 mii cazuri) şi mun. Bălţi (11,0 mii cazuri), în Centru în raioanele Hînceşti şi Ungheni (respectiv 17,4 mii şi 10,8 mii cazuri), iar la Sud în raionele Cahul şi Leova (respectiv 5,2 mii şi 5,0 mii cazuri) (vezi anexa 1).

Categorii de contravenţii. Pe categorii de contravenţii, fiecare al doilea caz reprezintă încălcările în domeniul circulaţiei rutiere, urmate de contravenţiile ce atentează la ordinea publică şi securitatea publică (7,4%), ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare (5,6%) şi cele care se referă la sănătatea populaţiei şi starea sanitar-epidemiologică (3,1%), etc.

Figura 3. Structura contravenţiilor constatate după categorii, în 2014

În total, pe parcursulanului 2014 au fost constatate 437,5 mii cazuri de contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere sau de 2 ori mai mult comparativ cu anul precedent. În majoritatea cazurilor au fost aplicate amenzi (97,7%), circa 8,9 mii persoane au fost avertizate (cu 20,3% mai mult comparativ cu anul precedent), 645 persoane au fost private de anumite drepturi, iar în cazul a 52 persoane a fost aplicat arestul contravenţional.

Tabelul 1. Aplicarea pedepsei după principalele categorii de contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere, în 2014

Total

inclusiv:

avertizare

amendă

privare de anumite drepturi

TOTAL

437454

8891

427802

645

inclusiv:

Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră

138649

941

137707

1

Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum

123501

3

123491

7

Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor

54895

15

54875

5

Încălcarea regulilor de oprire şi neacordarea de prioritate pietonilor şi altor participanţi la traficul rutier

36046

4459

31587

-

Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor

24980

-

24978

2

Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice

17604

2

17602

-

Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără un astfel de număr

9665

1823

7814

28

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere

9371

8

9362

1

Încălcarea regulilor de circulaţie de către pietoni şi alţi participanţi la circulaţia rutieră

5273

1637

3636

-

Conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe

1944

3

1610

259

Alte tipuri de contravenţii

15526

-

15140

342

De cele mai dese ori au fost aplicate sancţiuni pentru nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere (31,6%), pentru exces de viteză (28,2%), pentru încălcarea regulilor de înmatriculare, înregistrare de stat, revizie tehnică a vehiculelor (12,5%), pentru încălcarea regulilor de oprire şi neacordarea de prioritate pietonilor şi altor participanţi la traficul rutier (7,8%), pentru încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice (4,0%). Pentru părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier au fost private de anumite drepturi 334 persoane (dublu faţă de anul precedent), iar 36 persoane au fost supuse arestului contravenţional. Pentru conducerea transportului în stare de ebrietate au fost trase la răspundere 1944 persoane comparativ cu 762 persoane în anul precedent.

Contravenţiile care atentează la ordinea şi securitatea publică constituie 44,5 mii cazuri sau fiecare al treisprezecelea caz din total contravenţii constatate. Comparativ cu anul 2013 această categorie de contravenţii s-a majorat cu 72,0%. Pentru aceste delicte preponderent este aplicată amenda (99,9% din cazuri).

De cele mai dese ori au fost aplicate pedepse pentru huliganism nu prea grav care constă în încălcarea ordinii publice şi tulburarea liniştii cetăţenilor (44,5%), pentru consum de băuturi spirtoase şi apariţia în stare de ebrietate în locurile publice (17,9%), tulburarea liniştii (16,7%), încălcarea regulilor de deţinere, port, transport, folosire sau aplicare a armei individuale şi a muniţiilor aferente (3,6%), etc.

Tabelul 2. Aplicarea pedepsei după principalele categorii de contravenţii privind atentarea la ordinea şi securitatea publică, în 2014

Total

inclusiv:

amendă

munca neremunerată în folosul comunităţii

TOTAL

44533

44512

6

inclusiv:

Huliganism nu prea grav

19035

19028

5

Consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de alcool

13563

13562

1

Tulburarea liniştii

5884

5883

-

Încălcarea termenului de înregistrare, reînregistrare a armei individuale sau prelungire a permisului de deţinere a armei şi de portarmă

2477

2477

-

Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor

2330

2330

-

Încălcarea regulilor de deţinere, port, transport, folosire sau aplicare a armei individuale şi a muniţiilor aferente

938

938

-

Alte tipuri de contravenţii

306

294

-

În cazul contravenţiilor ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare au fost aplicate 33,5 mii sancţiuni, cu 7,7% mai mult comparativ cu anul precedent. În această categorie predomină desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător, fiind amendate 10,2 mii persoane (cu o mie de persoane mai puţin comparativ cu anul precedent) sau aproape fiecare a treia persoană din categoria dată. Pentru încălcarea legislaţiei şi a regulilor din domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală au fost pedepsite 5,0 mii persoane, ce alcătuiesc 14,9% din totalul pedepselor la această categorie. Pedepsele aplicate pentru încălcarea regulilor de exploatare a maşinilor de casă şi control alcătuiesc 11,1% în totalul pedepselor.

Pentru încălcarea regulilor de comerţ au fost amendate 137 persoane sau cu 130 mai puţine persoane comparativ cu anul 2013, iar 2,1 mii persoane au fost amendate pentru încălcarea regulilor vamale. Sancţiunile pentru plasarea pe piaţă a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei limită de consum sau după expirarea acestei date reprezintă 0,5%.

Contravenţiile privind  atentarea la sănătatea populaţiei şi la starea sanitar-epidemiologică au constituit 18,6 mii cazuri, cu 1,8 mii cazuri mai mult comparativ cu anul 2013. În această categorie de contravenţii predomină încălcările ce ţin de vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale (74,7%). Pentru procurarea sau păstrarea ilegală de substanţe narcotice sau de alte substanţe psihotrope în cantităţi mici au fost amendate 1,7 mii persoane, iar pentru încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice au fost pedepsite 1,3 mii persoane, din care 485 avertizate şi 896 amendate.

Contravenţiile ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice au constituit 18,5 mii cazuri, inclusiv 14,7 mii cazuri pentru injuria adusă în public, vorbele sau faptele care înjosesc onoarea şi demnitatea persoanei. În cazul acestor persoane preponderent este aplicată amenda, dar au fost înregistrate şi 20 cazuri de aplicare a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii.

Amenzi aplicate. În anul 2014 suma amenzilor aplicate a alcătuit 265,5 milioane lei sau cu 77,7% mai mult faţă de anul precedent. Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate numai 120,7 milioane lei sau 45,5%. Cel mai înalt nivel de încasare a amenzilor aplicate este înregistrat în raionul Dubăsari (74%), Drochia (66%), Taraclia (66%), Edineţ (48%), mun. Chişinău şi raionul Ungheni cîte (46%), Briceni, Străşeni, Căuşeni, Ştefan Vodă şi UTA Găgăuzia cîte (45%) (vezi anexa 1).

Figura 4. Amenzi aplicate şi încasate, 2005-2014

Nivelul de încasare a amenzilor aplicate diferă de la o categorie de contravenţii la alta. Astfel, cea mai mare rată de încasare a amenzilor aplicate este înregistrată în domeniul circulaţiei rutiere – 48,2%, iar cea mai mică în cazul celor din domeniul comunicaţiilor electronice, poştale şi al tehnologiei informaţiei – 11,3%. Amenzile aplicate pentru contravenţii în domeniul protecţiei mediului şi a celor ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare au fost încasate în proporţie de – 47,0% (vezi anexa 2).

Notă:

1 Ministerul Afacerilor Interne, Regia Transport Electric, IS ”Calea Ferată”.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

Prima / Contravenţii constatate în 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire