Prima / Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2015
 
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2015
27.05.2015

Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2015

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor în ianuarie-martie 2015.

În ianuarie-martie 2015 au fost date în folosinţă 579 apartamente noi cu suprafaţa totală de 66,3 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în creştere cu 6,3%.

Clădiri de locuit date în folosinţă pe forme de proprietate şi medii de rezidenţă

Ianuarie-martie 2015

Informativ: ianuarie-martie 2014 în % faţă de total

Apartamente construite, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-martie 2014

total

Total

579

66,3

106,3

100,0

100,0

din care, pe forme de proprietate:

privată

579

66,3

115,2

100,0

92,2

din aceasta, de beneficiari individuali

299

47,3

89,1

71,3

85,2

din total, în:

mediul urban

451

49,2

120,9

74,2

65,3

mediul rural

128

17,1

79,2

25,8

34,7

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-martie 2015 au fost date în folosinţă 299 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 47,3 mii m², constituind 71,3% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în descreştere cu 10,9% faţă de realizările din ianuarie-martie 2014.

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 451 apartamente cu suprafaţa totală de 49,2 mii m² sau 74,2% din total şi fiind în creştere cu 20,9% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2014. Comparativ cu ianuarie-martie 2014 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă în mediul rural s-a micşorat cu 8,9 puncte procentuale.

Clădiri de locuit date în folosinţă pe regiuni de dezvoltare

Ianuarie-martie 2015

Informativ: ianuarie-martie 2014 în % faţă de total

Apartamente construite, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-martie 2014

total

Total

579

66,3

106,3

100,0

100,0

din care:

Mun. Chişinău

416

46,9

120,3

70,7

62,6

Nord

69

8,1

105,5

12,2

12,4

Centru

57

7,2

64,7

10,9

17,8

Sud

26

3,1

116,4

4,7

4,2

UTA Găgăuzia

11

1,0

54,2

1,5

3,0

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 416 apartamente noi cu suprafaţa totală de 46,9 mii m2 (70,7% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în creştere cu 20,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire