Prima / Câştigul salarial mediu în aprilie 2015
 
Câştigul salarial mediu în aprilie 2015
22.06.2015

Câştigul salarial mediu în aprilie 2015

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna aprilie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4526,5 lei, înregistrând o creştere cu 12,9% faţă de luna aprilie 2014.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna aprilie curent 3901,9 lei (+12,9% faţă de aprilie 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4786,9 lei (+13,0% faţă de aprilie 2014).

Indicele câştigului salarial real pentru luna aprilie 2015 faţă de luna aprilie 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 104,9%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în aprilie 2015 pe activităţi economice

Activităţi economice

Aprilie 2015, lei

În % faţă de aprilie 2014

Total economie

4526,5

112,9

Agricultură, silvicultură şi pescuit

2815,9

110,5

Industrie total

4994,9

114,1

Industria extractivă

4538,9

112,4

Industria prelucrătoare

4307,0

111,9

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

9134,2

121,2

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

5307,9

111,1

Construcţii

4369,0

106,1

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

3797,5

111,1

Transport şi depozitare

4406,4

112,1

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

2851,2

106,0

Informaţii şi comunicaţii

10443,5

111,3

Activităţi financiare şi de asigurări

9595,3

121,5

Tranzacţii imobiliare

4257,0

109,4

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

5785,6

108,2

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

3531,6

113,1

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

5493,6

105,0

Învăţământ

3549,6

117,8

Sănătate şi asistenţă socială

4454,3

118,0

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

2882,5

116,3

Alte activităţi de servicii

6776,7

121,5

Notă:  

Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în aprilie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire