Prima / Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015
 
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015
30.06.2015

Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015

Biroul Naţional de Statistică informează că, fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015 a constituit 81046,5 mii m².  Localităţilor urbane le revin 32073,6 mii m² sau 39,6% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 48972,9 mii m² sau – 60,4%. Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 22,8 m², în localităţile urbane – 21,3 m², rurale – 23,9 m².

La 1 ianuarie 2015 fondul locativ al Republicii Moldova a avut 1318,3 mii apartamente, din care în localităţi urbane 555,4 mii unităţi, în localităţi rurale – 762,9 mii unităţi.

Din volumul total al apartamentelor existente 10,4% revin apartamentelor cu o cameră, 32,2% – cu două camere, 36,3% – cu trei camere, 21,1% – cu patru şi mai multe camere.

Situaţia fondului locativ la 1 ianuarie 2015 pe forme de proprietate se prezintă prin următoarele date:

Suprafaţa totală, mii m2

în % faţă de:

suprafaţa totală, situaţia la 1 ianuarie 2014

total

Fondul locativ – total

81046,5

100,5

100,0

din care pe forme de proprietate:

 

 

publică

1834,1

98,6

2,3

privată

79146,2

100,6

97,7

mixtă (publică şi privată), fără participare străină

50,2

98,6

0,1

străină

3,8

100,0

0,0

a întreprinderilor mixte cu participare străină

12,3

100,0

0,0

Cota preponderentă a locuinţelor se află în proprietatea privată a cetăţenilor şi persoanelor juridice, constituind 97,7% din totalul fondului locativ al Republicii Moldova.

Indicatorii de bază care caracterizează fondul locativ pe municipii şi raioane sunt prezentaţi în anexele 1- 3.   

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire