Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
10.07.2015

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 20151

Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-mai 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2014 a constituit 105,5%. În luna mai 2015 faţă de mai 2014 acest indice a marcat 101,9%.

Industria extractivă în ianuarie-mai 2015 comparativ cu ianuarie-mai 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 0,4%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-mai 2015 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 5,9%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 4,3%.

În ianuarie-mai 2015 faţă de ianuarie-mai 2014 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 8,0% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 1,7%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 33,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,8%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 19,9% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,4%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 17,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea painii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 8,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor lactate – cu 6,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 6,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare:distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 46,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,9%); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 31,7% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 2,1% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%).

În ianuarie-mai 2015 faţă de ianuarie-mai 2014 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice – cu 66,7%; fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 19,4%; industria metalurgică – cu 18,6%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 12,7%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 8,5%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 8,2%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 6,5%; fabricarea produselor textile – cu 5,6%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 5,1%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 3,8%.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-mai 2014 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 81,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie – cu 10,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea altor produse din minerale nemetalice – cu 2,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%).

În ianuarie-mai 2015 faţă de ianuarie-mai 2014 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 8,4% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 1,7%). Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: furnizarea de abur şi aer condiţionat cu 10,1% şi producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice – cu 7,8%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-mai 2015

Indicele producţiei industriale, %

 Ponderea  valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

mai 2015 faţă de mai 2014

ianuarie-mai 2015 faţă de ianuarie-mai 2014

Industria – total

101,9

105,5

100,0

+5,5

Industria extractivă

94,4

100,4

3,0

+0,0

Industria prelucrătoare

105,5

105,9

79,4

+4,3

Industria alimentară

101,5

108,0

24,6

+1,7

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

92,3

97,9

5,4

-0,1

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

82,0

68,3

0,5

-0,1

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

71,3

133,2

3,6

+0,8

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

152,8

119,9

1,0

+0,4

fabricarea produselor lactate

106,5

106,7

3,5

+0,3

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

115,7

107,2

0,6

+0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

105,5

107,4

5,2

+0,3

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

109,4

108,0

4,7

+0,3

fabricarea altor produse alimentare

96,8

120,0

4,3

+0,3

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase

97,1

106,3

1,2

+0,1

fabricarea băuturilor

110,3

92,5

10,9

-0,6

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

69,4

53,2

2,1

-0,9

fabricarea vinurilor din struguri

103,7

100,2

5,5

+0,0

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

130,4

117,0

1,0

+0,2

Fabricarea produselor de tutun

14,4

18,1

1,1

-0,7

Fabricarea produselor textile

118,9

105,6

3,2

+0,2

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

110,2

108,2

7,5

+0,7

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

101,7

108,5

1,6

+0,1

fabricarea încălţămintei

104,8

113,1

1,2

+0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

86,2

95,7

0,4

-0,0

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

100,7

90,0

1,0

-0,1

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

142,8

105,1

1,4

+0,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

153,7

119,4

1,0

+0,2

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

106,6

112,7

2,9

+0,3

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

106,5

97,3

7,3

-0,2

Industria metalurgică

114,0

118,6

1,1

+0,2

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

84,6

92,3

1,9

-0,1

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

114,0

103,8

2,2

+0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

153,8

166,7

3,0

+2,6

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

43,5

106,5

2,0

+0,1

Fabricarea de mobilă

86,4

100,3

2,2

+0,0

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

88,0

108,4

14,3

+1,7

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

89,0

107,8

11,0

+1,2

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

77,2

110,1

3,2

+0,5

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-mai 2015 faţă de ianuarie-mai 2014 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 102,6%, regiunea Nord −124,4%, regiunea Centru – 102,0%, regiunea Sud – 94,1% şi UTA Găgăuzia – 96,0%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

 PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf).

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire