Prima / Câştigul salarial mediu în mai 2015
 
Câştigul salarial mediu în mai 2015
22.07.2015

Câştigul salarial mediu în mai 2015

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna mai 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4524,0 lei, înregistrând o creştere cu 12% faţă de luna mai 2014.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna mai curent 4055,2 lei (+15,7% faţă de mai 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4716,7 lei (+11,0% faţă de mai 2014).

Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2015 faţă de luna mai 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 103,8%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în mai 2015 pe activităţi economice

Activităţi economice

mai 2015, lei

În % faţă de mai 2014

Total economie

4524,0

112,2

Agricultură, silvicultură şi pescuit

2900,1

115,9

Industrie total

4845,4

108,7

Industria extractivă

4550,4

107,6

Industria prelucrătoare

4417,7

109,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

7672,0

107,1

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

4689,9

106,5

Construcţii

4581,7

106,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

3826,5

108,4

Transport şi depozitare

4566,5

115,5

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

2970,3

108,5

Informaţii şi comunicaţii

9400,4

114,4

Activităţi financiare şi de asigurări

8092,1

108,2

Tranzacţii imobiliare

4259,6

109,9

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

6248,4

117,1

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

3641,5

112,3

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

5503,1

110,9

Învăţământ

3811,8

117,6

Sănătate şi asistenţă socială

4469,8

117,0

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

2996,3

117,4

Alte activităţi de servicii

6870,4

107,6

Notă: 

Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în mai 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire