Prima / Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2015
 
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2015
31.07.2015

Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2015

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-iunie 2015 s-au eliberat 2143 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 6,3% faţă de ianuarie-iunie 2014.

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri se prezintă după cum urmează:

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri :

rezidenţiale

nerezidenţiale

ianuarie-iunie 2015

ianuarie-iunie 2015

Total, număr

În % faţă de:

Total, număr

În % faţă de:

ianuarie-iunie 2014

total

ianuarie-iunie 2014

total

Total

1271

95,1

100,0

872

91,6

100,0

din care:

pentru case de locuit individuale

1230

100,8

96,8

x

x

x

  din total, în :

mediul urban

558

90,6

43,9

622

92,0

71,3

mediul rural

713

99,0

56,1

250

90,6

28,7

Din volumul total al autorizaţiilor de construire a clădirilor 1271 le-au revenit clădirilor rezidenţiale (sau 59,3% din total), din care 56,1% sunt pentru zona rurală (comparativ cu 53,9% în ianuarie-iunie 2014).

Autorizaţii de construire eliberate pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri :

rezidenţiale, număr

nerezidenţiale, număr

ianuarie-iunie 2015

ianuarie-iunie 2014

ianuarie-iunie 2015

ianuarie-iunie 2014

Total

1271

1336

872

952

din care:

Mun. Chişinău

473

425

99

126

Nord

173

298

324

348

Centru

428

416

222

212

Sud

131

125

134

150

UTA Găgăuzia

66

72

93

116

În ianuarie-iunie 2015 numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale a scăzut cu 65 unităţi, iar pentru clădirile nerezidenţiale cu 80 unităţi sau fiind în descreştere cu 4,9% respectiv 8,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Creşteri a autorizaţiilor de construire pentru clădirile rezidenţiale s-au înregistrat în mun. Chişinău (+48), regiunea de dezvoltare Centru (+12) şi regiunea de dezvoltare Sud (+6), iar pentru clădirile nerezidenţiale, în regiunea de dezvoltare Centru (+10).

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din numărul total al autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri, în mediul urban au fost eliberate 1180 autorizaţii iar în mediul rural 963, sau în scădere faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent respectiv cu 112 unităţi şi 33 unităţi. 

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Prima / Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire