Prima / Câştigul salarial mediu în iunie 2015
 
Câştigul salarial mediu în iunie 2015
21.08.2015

Câştigul salarial mediu în iunie 2015

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna iunie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4732,7 lei, înregistrând o creştere cu 12,6% faţă de luna iunie 2014.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna iunie curent 4469,7 lei (+17,1% faţă de iunie 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4841,0 lei (+11,0% faţă de iunie 2014).

Indicele câştigului salarial real pentru luna iunie 2015 faţă de luna iunie 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 104,0%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în iunie 2015 pe activităţi economice

Activităţi economice

Iunie 2015, lei

În % faţă de iunie 2014

Total economie

4732,7

112,6

Agricultură, silvicultură şi pescuit

2936,6

114,3

Industrie total

4936,5

110,5

Industria extractivă

4752,5

105,9

Industria prelucrătoare

4515,4

110,8

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

7771,4

108,4

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

4751,2

113,3

Construcţii

4687,3

106,4

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

3974,5

111,6

Transport şi depozitare

4369,3

108,3

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

3081,0

110,0

Informaţii şi comunicaţii

9611,4

115,9

Activităţi financiare şi de asigurări

8471,0

104,2

Tranzacţii imobiliare

4119,4

104,2

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

6558,3

119,3

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

3715,0

115,8

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

5997,0

112,7

Învăţământ

4304,3

117,5

Sănătate şi asistenţă socială

4562,2

115,5

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

3180,2

115,8

Alte activităţi de servicii

7943,6

115,7

Notă:   Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în iunie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire