Prima / Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2015
 
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2015
24.08.2015

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză
în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2015

Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iunie 2015 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 2632,5 mil. lei şi a constituit 97,4% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2014.

Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în antrepriză în ianuarie-iunie 2015 se prezintă după cum urmează:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-iunie 2014

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

2632,5

97,4

100,0

din care:

Pe elemente de structură a lucrărilor

lucrări de construcţii noi

1557,8

94,5

59,2

lucrări de reparaţii capitale

481,5

95,5

18,3

lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

498,4

104,4

18,9

alte lucrări

94,8

128,7

3,6

Pe obiecte de construcţii

clădiri rezidenţiale

743,3

109,3

28,2

clădiri nerezidenţiale

634,1

111,2

24,1

construcţii inginereşti

1160,3

84,1

44,1

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi,  realizate în volum de 1557,8 mil. lei, ponderea cărora a constituit 59,2% din volumul total al lucrărilor de construcţii executate, fiind în descreştere cu 5,5% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Lucrările de reparaţii capitale şi curente au însumat 979,9 mil.lei. Comparativ cu ianuarie-iunie 2014 acest volum s-a micşorat cu 0,2% (în preţuri comparabile).

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale cu 9,3%, respectiv 11,2% faţă de realizările pentru ianuarie-iunie 2014. La construcţii inginereşti volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 15,9% faţă de perioada respectivă a anului 2014.

Analiza volumului lucrărilor de construcţii executate pe forme de proprietate a arătat că, volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 2090,3 mil. lei sau 79,4% din volumul total al lucrărilor executate şi  105,5% faţă de ianuarie-iunie 2014.

Evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii, realizate în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor-executante în ianuarie-iunie 2015 se prezintă astfel:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-iunie 2014

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

2632,5

97,4

100,0

din care pe forme de proprietate:

Publică

33,6

58,7

1,3

Privată

2090,3

105,5

79,4

Mixtă (publică şi privată)

213,4

100,4

8,1

Străină

224,3

58,7

8,5

  A întreprinderilor mixte (cu participare

  străină)

70,9

101,4

2,7

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire