Prima / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2015
 
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2015
27.11.2015

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2015

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2015 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 10950,1 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere de 3,4% (în preţuri comparabile).     

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-septembrie 2015 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 5164,1 mil. lei (reprezentînd 47,1% din total), ceea ce a constituit 87,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 5296,3 mil. lei (reprezentînd 48,4% din total), fiind în creştere cu 9,5% faţă de ianuarie-septembrie 2014.   

În ianuarie-septembrie 2015 se constată micşorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj  şi la alte cheltuieli în total investiţii cu 5,5 puncte procentuale, respectiv 0,5 puncte procentuale. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport  s-a majorat cu 6,0 puncte procentuale.

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2015

Informativ: ianuarie-septembrie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

10950,1

96,6

100,0

100,0

           din care:

   lucrări de construcţii-montaj

5164,1

87,2

47,1

52,6

   utilaje şi maşini, mijloace de transport

5296,3

109,5

48,4

42,4

   alte cheltuieli

489,7

85,6

4,5

5,0

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului privat au valorificat 4219,4 mil. lei investiţii, sau 38,5% din total investiţii realizate. Comparativ cu  ianuarie-septembrie  2014 acest volum s-a micşorat cu 15,0% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 42,5% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 4657,6 mil. lei, fiind în creştere cu 6,7% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2014.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 17,8% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 1,1 puncte procentuale mai mult faţă de realizările perioadei similare a anului 2014.      

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-septembrie 2015

Informativ: ianuarie-septembrie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

10950,1

96,6

100,0

100,0

    din care, pe forme de proprietate:

   publică

4657,6

106,7

42,5

38,5

   privată

4219,4

85,0

38,5

43,8

   mixtă (publică şi privată)

122,0

116,2

1,1

0,9

   străină

826,1

94,2

7,5

7,7

   a întreprinderilor mixte

1125,0

110,4

10,3

9,0

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-septembrie 2015 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 6556,9 mil. lei investiţii, reprezentînd 59,9% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară şi 96,4% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2014.

În ianuarie-septembrie 2015, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 1722,9 mil. lei, ceea ce constituie 15,7% din total investiţii şi 99,8% faţă de perioada respectivă a anului 2014 (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a majorat cu 3,0 puncte procentuale faţă de ianuarie-septembrie 2014, constituind 7,2% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-septembrie 2015

Informativ: ianuarie-septembrie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

10950,1

96,6

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

1206,3

104,9

11,0

10,2

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

516,6

89,8

4,7

5,1

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei

6556,9

96,4

59,9

60,0

surselor din străinătate

784,0

163,1

7,2

4,2

altor surse

1886,2

81,2

17,2

20,5

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 48,4% (comparativ cu 42,4% în ianuarie-septembrie 2014).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 31,1% din total investiţii realizate (din care 13,4% – clădirilor de locuit şi 17,7% – altor clădiri şi edificii) şi s-a micşorat cu 3,9 puncte procentuale faţă de ianuarie-septembrie 2014.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-septembrie 2015

Informativ: ianuarie-septembrie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

10950,1

96,6

100,0

100,0

                din care:

clădiri de locuit

1466,5

98,6

13,4

13,1

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

1936,2

78,0

17,7

21,9

utilaje, maşini şi mijloace de transport

5296,3

109,5

48,4

42,4

altele

2251,0

88,0

20,5

22,6

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire