Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015
10.12.2015

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20151

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-octombrie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2014 a constituit 103,5%. În luna octombrie 2015 faţă de octombrie 2014 acest indice a marcat 99,4%.

Industria extractivă în ianuarie-octombrie 2015 comparativ cu ianuarie-octombrie 2014 a înregistrat o descreştere a volumului producţiei cu 9,7%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-octombrie 2015 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 5,0%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 4,0%.

În ianuarie-octombrie 2015 faţă de ianuarie-octombrie 2014 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreştere a volumului de producţie cu 0,5% (ceea ce a generat descreşterea indicelui general pe total industrie cu 0,1%). Volumul producţiei însă a crescut la activităţile: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 29,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 19,0% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,3%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 16,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 6,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 3,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 1,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare:distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 27,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 22,1% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 10,0% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,6%).

În ianuarie-octombrie 2015 faţă de ianuarie-octombrie 2014 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice – cu 34,5%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 24,7%; fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 16,6%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 15,8%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 12,6%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 9,2%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 5,2%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 3,1%; fabricarea de mobilă – cu 3,0% etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-octombrie 2014 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 52,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); industria metalurgică – cu 22,1% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie – cu 4,7%.

În ianuarie-octombrie 2015 faţă de ianuarie-ocotmbrie 2014 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 3,9% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 0,5%). Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: furnizarea de abur şi aer condiţionat cu 5,6% şi producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice – cu 3,4%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-octombrie 2015

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea   valorii adăugate  brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

octombrie 2015 faţă de octombrie 2014

ianuarie - octombrie 2015 faţă de ianuarie - octombrie 2014

Industria – total

99,4

103,5

100,0

+3,5

Industria extractivă

84,0

90,3

3,0

-0,3

Industria prelucrătoare

102,7

105,0

79,4

+4,0

Industria alimentară

93,0

99,5

24,6

-0,1

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

76,6

90,0

5,4

-0,6

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

119,0

77,9

0,5

-0,1

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

155,7

129,8

3,6

+1,0

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

110,7

119,0

1,0

+0,3

fabricarea produselor lactate

93,9

101,3

3,5

+0,1

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

79,6

98,0

0,6

-0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

104,3

105,8

5,2

+0,3

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

105,0

106,3

4,7

+0,2

fabricarea altor produse alimentare

65,8

73,7

4,3

-0,9

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase

106,2

102,7

1,2

+0,0

fabricarea băuturilor

106,0

99,8

10,9

-0,0

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

107,4

72,2

2,1

-0,4

fabricarea vinurilor din struguri

98,6

103,2

5,5

+0,1

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

118,3

116,6

1,0

+0,2

Fabricarea produselor de tutun

90,9

47,1

1,1

-0,4

Fabricarea produselor textile

97,0

100,2

3,2

+0,0

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

148,5

115,8

7,5

+1,3

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

93,1

103,1

1,6

+0,1

fabricarea încălţămintei

84,2

103,3

1,2

+0,0

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

128,9

109,4

0,4

+0,0

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

104,9

95,3

1,0

-0,0

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

121,0

124,7

1,4

+0,5

Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

84,7

116,6

1,0

+0,2

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

113,5

109,2

2,9

+0,2

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

98,2

100,6

7,3

+0,0

Industria metalurgică

65,2

77,9

1,1

-0,2

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

104,6

111,4

1,9

+0,3

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

96,6

105,2

2,2

+0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

84,7

134,5

3,0

+1,5

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

165,4

112,6

2,0

+0,3

Fabricarea de mobilă

103,1

103,0

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

89,7

103,9

14,3

+0,5

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

91,0

103,4

11,0

+0,4

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

82,1

105,6

3,2

+0,2

Distribuirea apei; salubritate, gestionarea deşeurilor şi activităţi de decontaminare

46,9

76,9

3,3

-0,8

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-octombrie 2015 faţă de ianuarie-octombrie 2014 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 104,1%, regiunea Nord – 108,0%, regiunea Centru – 94,0%, regiunea Sud – 103,1% şi UTA Găgăuzia – 103,2%.

Notă:

1Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf).

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire