Prima / Câştigul salarial mediu în octombrie 2015
 
Câştigul salarial mediu în octombrie 2015
22.12.2015

Câştigul salarial mediu în octombrie 2015

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna octombrie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4564,9 lei, înregistrând o creştere cu 5,9% faţă de luna octombrie 2014.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna octombrie curent 3897,9 lei (+2,6% faţă de octombrie 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4843,8 lei (+7,2% faţă de octombrie 2014).

Indicele câştigului salarial real pentru luna octombrie 2015 faţă de luna octombrie 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 93,6%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în octombrie 2015 pe activităţi economice

Activităţi economice

Octombrie 2015, lei

În % faţă de octombrie 2014

Total economie

4564,9

105,9

Agricultură, silvicultură şi pescuit

3395,4

112,0

Industrie total

4942,8

109,2

Industria extractivă

4564,6

92,1

Industria prelucrătoare

4561,7

109,9

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

7629,7

109,3

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

4736,3

108,3

Construcţii

4761,8

102,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

4013,8

108,7

Transport şi depozitare

4485,7

101,9

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

3220,2

111,0

Informaţii şi comunicaţii

9725,0

117,9

Activităţi financiare şi de asigurări

8736,8

118,4

Tranzacţii imobiliare

4231,5

105,4

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

6362,7

109,8

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

3773,5

114,4

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

5324,0

102,1

Învăţământ

3648,5

102,0

Sănătate şi asistenţă socială

4250,2

97,2

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

2918,1

102,9

Alte activităţi de servicii

7143,9

110,5

Notă: 

Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în octombrie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire