Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015
 
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015
15.01.2016

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015*

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-noiembrie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1803,4 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,4%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1191,8  mil. dolari SUA (66,1% din total exporturi), cu 15,0% mai puţin faţă de ianuarie-noiembrie 2014.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 611,6 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 33,9% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 19,1%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie a mărfurilor şi grupe de ţări

 

Ianuarie-noiembrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

 

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2014¹

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

 

2014

2015

2014¹

2015¹

 

Export – total     

1803,4

83,6

100,0

100,0

-2,9

-16,4

 

      din care:

 

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1119,4

97,7

53,1

62,1

5,0

-1,2

România

414,1

103,5

18,5

23,0

0,8

0,6

Italia

180,8

79,3

10,6

10,0

2,8

-2,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

130,7

132,2

4,6

7,3

0,1

1,5

Germania

107,3

84,1

5,9

6,0

1,2

-0,9

Polonia

63,4

108,6

2,7

3,5

-1,0

0,2

Franţa

36,3

116,7

1,4

2,0

0,1

0,2

Republica Cehă

25,4

93,4

1,3

1,4

0,2

-0,1

Bulgaria

24,7

70,8

1,6

1,4

0,2

-0,5

Grecia

23,2

91,8

1,2

1,3

0,1

-0,1

Olanda

22,8

128,0

0,8

1,3

0,2

0,2

Austria

20,6

96,6

1,0

1,1

0,1

-0,0

Spania

13,5

127,3

0,5

0,8

0,0

0,1

Letonia

10,1

96,4

0,5

0,6

0,3

-0,0

Belgia

8,6

83,1

0,5

0,5

0,1

-0,1

Slovacia

8,0

110,5

0,3

0,4

0,0

0,1

Lituania

7,9

51,4

0,7

0,4

0,1

-0,3

Cipru

7,0

120,1

0,3

0,4

0,1

0,1

Ungaria

3,9

73,2

0,3

0,2

-0,4

-0,1

Estonia

3,8

89,5

0,2

0,2

0,0

-0,0

Suedia

2,9

136,8

0,1

0,2

0,0

0,1

Danemarca

2,5

171,4

0,1

0,1

0,0

0,0

 

Ţările CSI

454,1

65,6

32,1

25,2

-7,2

-11,0

Federaţia Rusă

224,1

55,0

18,9

12,4

-8,2

-8,5

Belarus

117,2

94,6

5,7

6,5

1,9

-0,3

Kazahstan

57,0

143,9

1,8

3,2

0,2

0,8

Ucraina

42,4

42,0

4,7

2,3

-1,1

-2,7

Uzbekistan

5,3

70,0

0,4

0,3

0,0

-0,1

Azerbaidjan

3,1

56,4

0,3

0,2

0,0

-0,1

Turkmenistan

1,7

164,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Kîrgîzstan

1,7

61,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Armenia

1,0

49,3

0,1

0,1

0,0

-0,0

Tadjikistan

0,7

38,0

0,1

0,0

0,0

-0,1

 

Alte ţări

229,9

71,8

14,8

12,7

-0,7

-4,2

Turcia

55,9

57,3

4,5

3,1

-1,0

-1,9

Elveţia

33,1

73,4

2,1

1,8

0,2

-0,6

Statele Unite ale Americii

20,4

94,5

1,0

1,1

-0,1

-0,1

Georgia

17,1

73,5

1,1

1,0

-0,1

-0,3

Irak

13,3

135,1

0,5

0,7

-0,1

0,2

Indonezia

9,4

172,8

0,3

0,5

0,2

0,2

Liban

8,4

84,6

0,5

0,5

0,4

-0,1

China

7,2

107,4

0,3

0,4

0,1

0,0

Siria

4,8

188,1

0,1

0,3

0,1

0,1

Egipt

3,1

82,4

0,2

0,2

0,2

-0,0

Malaysia

3,0

65,1

0,2

0,2

0,2

-0,1

Serbia

2,1

113,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Canada

2,1

de 2,8 ori

0,0

0,1

-0,0

0,1

Israel

2,0

74,0

0,1

0,1

-0,1

-0,0

Macedonia

1,6

159,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Japonia

1,2

89,6

0,1

0,1

0,0

-0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

1,2

88,9

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Antigua şi Barbuda

0,9

-

0,0

0,1

0,0

0,0

Myanmar

0,8

de 3,8 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

¹ În preţuri curente

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2015, comparativ cu perioada similară  din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-45,0%), Ucraina (-58,0%), Italia (-20,7%),  Turcia (-42,7%), Germania (-15,9%), Elveţia (-26,6%), Bulgaria (-29,2%), Belarus (-5,4%), Georgia (-26,5%), Lituania (-48,6%), Republica Cehă (-6,6%), Grecia (-8,2%), Statele Unite ale Americii (-5,5%), Belgia (-16,9%), Liban (-15,4%), Uzbekistan (-30,0%), Ungaria (-26,8%), Azerbaidjan (-43,6%), Malaysia   (-34,9%), Tadjikistan (-62,0%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 19,2%.

În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+32,2%), Kazahstan (+43,9%), România (+3,5%), Polonia (+8,6%), Franţa (+16,7%), Olanda (+28,0%), Irak (+35,1%), Indonezia (+72,8%), Spania (+27,3%), Slovacia (+10,5%), Cipru (+20,1%), Siria (+88,1%), Suedia (+36,8%), Canada (de 2,8 ori), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 4,5%.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2014¹

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2014

2015

2014¹

2015¹

Export - total

1803,4

83,6

100,0

100,0

-2,9

-16,4

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

452,4

80,2

26,1

25,1

4,3

-5,2

Animale vii

9,2

143,9

0,3

0,5

-0,0

0,1

Carne şi preparate din carne

7,6

22,8

1,5

0,4

0,7

-1,2

Produse lactate şi ouă de păsări

13,6

101,8

0,6

0,8

-0,0

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

121,2

64,8

8,7

6,7

2,9

-3,0

Legume şi fructe

231,8

97,8

11,0

12,8

-1,1

-0,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

46,9

79,6

2,7

2,6

1,3

-0,6

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

6,5

104,6

0,3

0,4

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

13,8

71,1

0,9

0,8

0,5

-0,3

Produse şi preparate alimentare diverse

1,8

85,5

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Băuturi şi tutun

151,4

80,6

8,7

8,4

-3,1

-1,7

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

140,1

81,2

8,0

7,8

-2,7

-1,5

Tutun brut şi prelucrat

11,3

73,8

0,7

0,6

-0,4

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

202,8

102,3

9,2

11,2

-1,4

0,2

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,8

73,0

0,2

0,2

0,0

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

162,8

112,8

6,7

9,0

-0,1

0,9

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,0

39,7

0,2

0,1

-0,0

-0,1

Lemn şi plută

1,9

129,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,8

112,3

0,1

0,1

-0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

3,9

de 1,8 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

6,4

56,8

0,5

0,4

-0,0

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

17,0

68,3

1,2

0,9

-1,3

-0,4

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

3,2

142,6

0,1

0,2

-0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

9,5

61,9

0,7

0,5

-0,4

-0,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

9,4

65,6

0,7

0,5

-0,1

-0,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,1

6,2

0,0

0,0

-0,3

-0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

59,5

80,3

3,4

3,3

1,6

-0,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

59,4

82,4

3,3

3,3

1,5

-0,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

120,5

72,6

7,7

6,7

-0,3

-2,1

Produse chimice organice

4,8

de 2,3 ori

0,1

0,3

0,0

0,1

Produse tanante şi colorante

1,1

87,9

0,1

0,1

-0,1

-0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

70,1

59,4

5,5

3,9

0,5

-2,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

36,0

96,6

1,7

2,0

-0,4

-0,1

Materiale plastice sub forme primare

4,6

de 2,0 ori

0,1

0,2

-0,1

0,1

Materiale plastice prelucrate

1,8

47,4

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Alte materiale şi produse chimice

1,9

174

0,0

0,1

-0,0

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

124,8

75,5

7,7

6,9

-3,0

-1,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,4

69,4

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Cauciuc prelucrat

10,7

138,8

0,3

0,6

-0,3

0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

5,5

86,4

0,3

0,3

-0,0

-0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

5,6

45,1

0,6

0,3

-0,3

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

47,1

78,5

2,8

2,6

-0,6

-0,6

Articole din minerale nemetalice

31,6

64,2

2,3

1,7

-0,1

-0,8

Fier şi oţel

2,3

50,7

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Metale neferoase

3,0

141,6

0,1

0,2

-0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

17,6

84,4

1,0

1,0

-1,4

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

290,3

94,3

14,3

16,1

-1,0

-0,8

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

6,2

86,0

0,3

0,3

-0,0

-0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

9,4

85,5

0,5

0,5

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,4

103,8

0,1

0,1

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

32,9

90,8

1,7

1,8

-0,2

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,8

88,0

0,0

0,1

-0,0

-0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

3,6

118,5

0,2

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

219,5

95,8

10,6

12,2

0,3

-0,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

10,1

58,7

0,8

0,6

-0,8

-0,3

Alte echipamente de transport

5,4

587,1

0,1

0,3

-0,1

0,2

Articole manufacturate diverse

391,7

81,8

22,2

21,7

0,4

-4,0

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

2,9

94,8

0,1

0,2

-0,2

-0,0

Mobilă şi părţile ei

89,3

89,3

4,6

4,9

0,2

-0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

14,2

71,2

0,9

0,8

0,0

-0,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

211,1

81,5

12,0

11,7

0,9

-2,2

Încălţăminte

21,5

69,4

1,4

1,2

-0,1

-0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

21,6

74,0

1,4

1,2

-0,2

-0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,6

126,2

0,1

0,1

-0,0

0,0

Alte articole diverse

29,5

83,2

1,7

1,6

-0,2

-0,3

¹ În preţuri curente

În ianuarie-noiembrie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (-35,2%), îmbrăcăminte şi accesorii (-18,5%), produse medicinale şi farmaceutice (-40,6%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-18,8%), carne şi preparate din carne (-77,2%), articole din minerale nemetalice (-35,8%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate    (-17,6%), fire, ţesături şi articole textile (-21,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-20,4%), mobilă şi părţile ei (-10,7%), maşini şi aparate electrice (-4,2%), încălţăminte (-30,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-31,7%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-26,0%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-28,8%), hrană destinată animalelor (-28,9%), vehicule rutiere (-41,3%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-54,9%), legume şi fructe (-2,2%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-9,2%), tutun brut şi prelucrat (-26,2%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-43,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-3,4%), articole prelucrate din metal (-15,6%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-14,5%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-27,0%), fier şi oţel (-49,3%), cauciuc brut (-60,3%), materiale plastice prelucrate (-52,6%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz      (-93,8%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 17,7%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+12,8%), cauciuc prelucrat (+38,8%), animale vii (+43,9%), produse chimice organice (de 2,3 ori ), materiale plastice sub forme primare (de 2,0 ori), fibre textile şi deşeurile lor (de 1,8 ori), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 1,4%.

În ianuarie-noiembrie 2015 importurile au totalizat 3634,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 24,5%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine a mărfurilor şi grupe de ţări

Ianuarie-noiembrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2014¹

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2014

2015

2014¹

2015¹

IMport – total     

3634,2

75,5

100,0

100,0

-2,5

-24,5

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1797,3

76,2

49,0

49,5

2,6

-11,7

Romania

518,9

69,1

15,6

14,3

2,1

-4,8

Germania

295,1

76,3

8,0

8,1

0,6

-1,9

Italia

254,8

79,2

6,7

7,0

0,2

-1,4

Polonia

112,9

78,8

3,0

3,1

0,3

-0,6

Austria

84,3

80,7

2,2

2,3

-0,3

-0,4

Franta

73,9

88,6

1,7

2,0

-0,2

-0,2

Bulgaria

64,7

85,4

1,6

1,8

-0,0

-0,2

Ungaria

62,7

78,9

1,7

1,7

-0,2

-0,4

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

48,6

76,2

1,3

1,3

0,1

-0,3

Republica Ceha

47,4

79,4

1,2

1,3

-0,1

-0,3

Spania

39,6

91,5

0,9

1,1

0,0

-0,1

Olanda

37,6

74,2

1,1

1,0

0,1

-0,3

Belgia

30,6

83,2

0,8

0,8

0,0

-0,1

Grecia

17,5

50,0

0,7

0,5

-0,0

-0,4

Suedia

15,2

82,6

0,4

0,4

-0,0

-0,1

Slovenia

14,6

88,4

0,3

0,4

-0,0

-0,1

Danemarca

13,5

90,7

0,3

0,4

0,0

-0,0

Slovacia

13,4

69,5

0,4

0,4

-0,0

-0,1

Finlanda

12,1

98,1

0,3

0,3

-0,0

-0,0

Lituania

9,7

87,0

0,2

0,3

-0,0

-0,0

Letonia

7,4

113,8

0,1

0,2

0,0

0,0

Portugalia

6,7

95,0

0,1

0,2

0,0

-0,0

Irlanda

5,9

80,1

0,2

0,2

-0,0

-0,0

Estonia

5,4

98,7

0,1

0,2

0,0

-0,0

Luxemburg

2,0

66,3

0,1

0,1

0,0

-0,0

Croatia

2,0

125,1

0,0

0,1

-0,0

0,0

Ţările CSI

916,8

70,4

27,1

25,2

-3,8

-8,0

Federatia Rusa

476,7

76,5

12,9

13,1

-1,3

-3,0

Ucraina

338,6

66,6

10,6

9,3

-1,8

-3,5

Belarus

77,0

58,3

2,7

2,1

-0,6

-1,1

Uzbekistan

10,5

80,3

0,3

0,3

0,1

-0,1

Kazahstan

10,3

40,2

0,5

0,3

-0,1

-0,3

Turkmenistan

2,7

de 273,7 ori

0,0

0,1

-0,1

0,0

Alte ţări

920,1

80,0

23,9

25,3

-1,3

-4,8

China

329,6

77,1

8,9

9,1

-0,1

-2,0

Turcia

260,5

95,3

5,7

7,2

-1,4

-0,3

Statele Unite ale Americii

44,7

63,9

1,5

1,2

0,1

-0,5

Japonia

39,8

92,9

0,9

1,1

0,2

-0,1

Israel

27,7

129,4

0,5

0,8

-0,5

0,1

Elvetia

27,6

71,3

0,8

0,8

0,1

-0,2

India

24,5

72,3

0,7

0,7

0,0

-0,2

Coreea de Sud

21,7

59,8

0,8

0,6

0,1

-0,3

Serbia

14,5

73,8

0,4

0,4

0,1

-0,1

Vietnam

10,8

77,1

0,3

0,3

-0,0

-0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

10,4

67,0

0,3

0,3

-0,0

-0,1

Ecuador

6,8

85,5

0,2

0,2

0,0

-0,0

Malaysia

6,7

63,9

0,2

0,2

-0,0

-0,1

Egipt

5,4

52,7

0,2

0,2

0,1

-0,1

Norvegia

5,4

62,7

0,2

0,2

-0,0

-0,1

Argentina

5,1

50,2

0,2

0,1

0,0

-0,1

Brazilia

5,0

41,0

0,3

0,1

0,0

-0,2

Bangladesh

4,9

76,6

0,1

0,1

0,0

-0,0

Thailanda

4,7

57,0

0,2

0,1

-0,0

-0,1

Canada

4,5

66,8

0,1

0,1

0,0

-0,0

Indonezia

4,3

68,6

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Africa de Sud

4,0

100,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Islanda

3,4

107,3

0,1

0,1

-0,1

0,0

Mexic

3,3

69,2

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Hong Kong, RAS a Chinei

3,1

151,9

0,0

0,1

-0,0

0,0

Pakistan

2,9

112,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Singapore

2,2

157,1

0,0

0,1

-0,0

0,0

ins.Faroe

1,9

53,1

0,1

0,1

0,0

-0,0

Tunisia

1,8

85,2

0,0

0,1

0,0

-0,0

Sri Lanka

1,8

84,7

0,0

0,1

0,0

-0,0

Georgia

1,7

89,6

0,0

0,1

-0,0

-0,0

Noua Zeelanda

1,7

42,0

0,1

0,1

0,0

-0,0

¹ În preţuri curente

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-30,9%), Ucraina (-33,4%), Federaţia Rusă (-23,5%), China (-22,9%), Germania (-23,7%), Italia (-20,8%), Belarus (-41,7%), Polonia (-21,2%),  Statele Unite ale Americii (-36,1%), Austria (-19,3%), Ungaria (-21,1%), Grecia (-50,0%), Turcia (-4,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-23,8%), Republica Cehă (-20,6%), Olanda (-25,8%), Coreea de Sud (-40,2%), Kazahstan (-59,8%), Franţa (-11,4%), Bulgaria (-14,6%), Elveţia (-28,7%), India (-27,7%), Brazilia (-59,0%), Japonia (-7,1%), Spania (-8,5%), Belgia (-16,8%), Suedia (-17,4%), Slovenia (-11,6%), Serbia (-26,2%), Slovacia  (-30,5%), Vietnam (-22,9%), Uzbekistan (-19,7%), Taiwan, provincie a Chinei   (-33,0%), Malaysia (-36,1%), Egipt (-47,3%), Norvegia (-37,3%), Argentina (-49,8%), Thailanda (-43,0%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 24,3%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din şi Israel (+29,4%), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 0,1%.

Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie  2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2014¹

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2014

2015

2014¹

2015¹

Import - total            

3634,2

75,5

100,0

100,0

-2,5

-24,5

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

382,9

77,8

10,2

10,5

-0,3

-2,3

Animale vii

7,6

46,7

0,3

0,2

0,2

-0,2

Carne şi preparate din carne

25,6

48,7

1,1

0,7

0,2

-0,6

Produse lactate şi ouă de păsări

31,0

77,9

0,8

0,8

-0,1

-0,2

Peşte, crustacee, moluşte

31,7

70,8

0,9

0,9

0,0

-0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

52,8

77,3

1,4

1,5

-0,1

-0,3

Legume şi fructe

103,3

98,8

2,2

2,8

-0,2

-0,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

12,2

73,8

0,4

0,3

-0,4

-0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

39,0

79,6

1,0

1,1

-0,0

-0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

22,7

83,2

0,6

0,6

0,1

-0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

57,0

78,1

1,5

1,6

0,0

-0,3

Băuturi şi tutun

89,0

84,3

2,2

2,4

-0,5

-0,3

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

35,2

68,5

1,1

0,9

-0,3

-0,3

Tutun brut şi prelucrat

53,8

99,2

1,1

1,5

-0,2

-0,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

93,3

88,4

2,2

2,6

-0,0

-0,3

Seminţe şi fructe oleaginoase

22,2

115,2

0,4

0,6

0,1

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,8

50,6

0,1

0,1

-0,0

-0,1

Lemn şi plută

24,9

90,0

0,6

0,7

0,0

-0,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,3

68,8

0,0

0,0

0,0

-0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

10,8

85,4

0,3

0,3

0,0

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

9,9

65,1

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,8

82,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

21,6

91,6

0,5

0,6

-0,0

-0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

660,6

64,3

21,4

18,2

-1,4

-7,6

Cărbune, cocs şi brichete

17,9

118,9

0,3

0,5

-0,2

0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

382,5

66,6

11,9

10,5

-0,3

-4,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

259,1

66,7

8,1

7,1

0,0

-2,7

Energie electrică

1,1

2,2

1,1

0,1

-0,9

-1,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

8,3

70,5

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,8

35,4

0,0

0,0

0,0

-0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

5,8

73,4

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,7

104,6

0,0

0,0

-0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

566,1

78,1

15,1

15,6

0,4

-3,3

Produse chimice organice

11,4

84,5

0,3

0,3

-0,0

-0,0

Produse chimice anorganice

11,5

75,6

0,3

0,3

0,0

-0,1

Produse tanante şi colorante

26,0

78,9

0,7

0,7

0,0

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

167,6

69,2

5,0

4,6

0,3

-1,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

101,7

85,1

2,5

2,8

-0,2

-0,4

Îngrăşăminte minerale sau chimice

45,1

95,1

1,0

1,2

-0,0

-0,1

Materiale plastice sub forme primare

46,2

81,1

1,2

1,3

0,1

-0,2

Materiale plastice prelucrate

78,2

72,4

2,2

2,2

0,3

-0,6

Alte materiale şi produse chimice

78,4

87,8

1,9

2,2

-0,1

-0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

744,3

81,0

19,1

20,5

0,2

-3,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

29,6

93,5

0,6

0,8

0,2

-0,0

Cauciuc prelucrat

49,4

79,7

1,3

1,4

-0,1

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

52,6

78,0

1,4

1,4

0,1

-0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

71,7

78,9

1,9

2,0

-0,1

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

188,1

79,8

4,9

5,2

-0,3

-1,0

Articole din minerale nemetalice

92,5

76,9

2,5

2,5

-0,1

-0,6

Fier şi oţel

94,8

76,7

2,6

2,6

-0,1

-0,6

Metale neferoase

61,8

99,9

1,3

1,7

0,7

-0,0

Articole prelucrate din metal

103,8

82,8

2,6

2,9

-0,1

-0,4

Maşini şi echipamente pentru transport

749,7

75,8

20,5

20,6

-0,6

-5,0

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

12,2

86,9

0,3

0,3

-0,0

-0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

109,0

63,0

3,6

3,0

0,7

-1,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

7,5

116,3

0,1

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

121,6

83,8

3,0

3,4

-0,2

-0,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

26,6

67,4

0,8

0,7

0,0

-0,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

73,1

83,9

1,8

2,0

-0,4

-0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

243,8

85,7

5,9

6,7

-0,7

-0,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

151,4

65,1

4,8

4,2

0,0

-1,7

Alte echipamente de transport

4,5

64,3

0,2

0,1

-0,0

-0,1

Articole manufacturate diverse

336,5

77,0

9,1

9,3

-0,2

-2,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

32,5

76,3

0,9

0,9

0,1

-0,2

Mobilă şi părţile ei

37,0

69,5

1,1

1,0

-0,2

-0,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

3,4

57,2

0,1

0,1

0,0

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

71,1

78,1

1,9

2,0

-0,1

-0,4

Încălţăminte

15,9

61,9

0,5

0,4

-0,1

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

48,6

86,2

1,2

1,4

0,0

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

6,7

78,2

0,2

0,2

0,0

-0,0

Alte articole diverse

121,3

79,0

3,2

3,3

0,1

-0,7

¹ În preţuri curente

În ianuarie-noiembrie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-33,4%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-33,3%), vehicule rutiere (-34,9%), produse medicinale şi farmaceutice (-30,8%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-37,0%), fire, ţesături şi articole textile (-20,2%), energie electrică (-97,8%), maşini şi aparate electrice (-14,3%), fier şi oţel (-23,3%), articole din minerale nemetalice (-23,1%), materiale plastice prelucrate (-27,6%), carne şi preparate din carne (-51,3%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-16,2%), articole prelucrate din metal (-17,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-14,9%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-21,1%), îmbrăcăminte şi accesorii (-21,9%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-16,1%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-22,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-22,0%), cauciuc prelucrat  (-20,3%), mobilă şi părţile ei (-30,5%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-31,5%), peşte, crustacee, moluşte (-29,2%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-32,6%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-13,8%), materiale plastice sub forme primare (-18,9%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-20,4%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat (-23,7%), produse lactate şi ouă de păsări (-22,1%), încălţăminte (-38,1%), animale vii (-53,3%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-4,9%), produse tanante şi colorante (-21,1%), lemn şi plută (-10,0%), hrană destinată animalelor (-16,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-26,2%), produse chimice anorganice (-24,4%), fibre textile (-14,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-34,9%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-26,6%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-42,8%), cauciuc brut (-49,4%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 23,5%.

Totodată, au sporit importurile de seminţe şi fructe oleaginoase (+15,2%), cărbune, cocs şi brichete (+18,9%).

Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-noiembrie 2015 a fost de 1830,8 mil. dolari SUA, cu 822,8 mil. dolari SUA (-31,0%)  mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

Tendinţele comerţului exterior

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie  2015 în % faţă de ianuarie-noiembrie 2014¹

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2653,6

-1830,8

69,0

  din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1214,2

-677,9

55,8

Germania

-259,2

-187,8

72,4

România

-350,7

-104,9

29,9

Italia

-93,5

-74,0

79,1

Austria

-83,2

-63,7

76,6

Ungaria

-74,1

-58,7

79,3

Polonia

-85,0

-49,6

58,3

Bulgaria

-40,9

-40,0

97,8

Franţa

-52,2

-37,6

71,9

Spania

-32,6

-26,1

79,9

Belgia

-26,5

-22,0

83,2

Republica Cehă

-32,5

-22,0

67,7

Olanda

-32,9

-14,8

45,0

Slovenia

-15,9

-14,2

89,8

Suedia

-16,2

-12,3

75,6

Finlanda

-11,8

-11,8

99,5

Danemarca

-13,4

-11,0

81,8

Portugalia

-6,6

-6,5

97,2

Irlanda

-7,4

-5,7

77,6

Slovacia

-12,1

-5,4

44,8

Croaţia

-1,4

-1,8

132,1

Lituania

4,3

-1,8

x

Luxemburg

-3,1

-1,7

54,8

Estonia

-1,3

-1,7

128,9

Letonia

4,0

2,7

68,1

Grecia

-9,7

5,7

x

Cipru

4,9

6,4

130,8

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

35,1

82,1

de 2,3 ori

Ţările CSI

-610,3

-462,7

75,8

Ucraina

-407,5

-296,3

72,7

Federaţia Rusă

-215,5

-252,6

117,2

Uzbekistan

-5,6

-5,2

94,3

Turkmenistan

1,0

-1,0

x

Armenia

1,7

0,5

27,2

Tadjikistan

1,9

0,6

33,3

Kîrgîzstan

2,5

1,5

59,8

Azerbaidjan

5,4

3,1

57,1

Belarus

-8,1

40,2

x

Kazahstan

13,9

46,6

de 3,4 ori

Alte ţări

-829,1

-690,2

83,2

China

-420,5

-322,3

76,7

Turcia

-175,8

-204,5

116,3

Japonia

-41,5

-38,6

93,0

Israel

-18,7

-25,7

137,4

Statele Unite ale Americii

-48,3

-24,3

50,3

India

-33,2

-24,2

72,8

Coreea de Sud

-36,2

-21,5

59,4

Serbia

-17,7

-12,3

69,6

Vietnam

-10,9

-10,0

91,4

Taiwan,  provincie a Chinei

-14,2

-9,2

64,8

Ecuador

-7,9

-6,8

85,4

Argentina

-10,1

-5,1

50,2

Brazilia

-12,2

-5,0

41,0

Norvegia

-8,3

-4,8

57,9

Bangladesh

-6,2

-4,4

70,1

Africa de Sud

-4,0

-4,0

98,5

Thailanda

-7,3

-3,9

54,2

Malaysia

-5,8

-3,6

62,9

Islanda

-3,2

-3,4

107,3

Mexic

-4,7

-3,3

70,6

Hong Kong, RAS a Chinei

1,6

-2,9

x

Egipt

-6,6

-2,4

35,9

Canada

-6,0

-2,4

39,8

Pakistan

5,3

-2,3

x

ins.Faroe

-3,6

-1,9

53,1

Tunisia

-2,1

-1,8

84,6

Singapore

-1,4

-1,8

129,6

Noua Zeelandă

16,7

-1,7

x

Sri Lanka

-2,1

-0,2

8,6

Macedonia

-0,5

0,0

4,4

Myanmar

0,2

0,8

421,9

Antigua şi Barbuda

-0,1

0,9

x

Siria

2,6

4,8

187,6

Indonezia

-0,8

5,2

x

Elveţia

6,4

5,5

86,2

Liban

9,4

7,9

84,5

Irak

9,9

13,3

135,1

Georgia

21,4

15,4

72,1

¹ În preţuri curente

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie 2015  în % faţă de ianuarie-noiembrie 2014¹

2014

2015

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2653,6

-1830,8

69,0

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

71,9

69,5

96,7

Animale vii

-9,9

1,6

x

Carne şi preparate din carne

-18,9

-17,9

94,7

Produse lactate şi ouă de păsări

-26,4

-17,4

65,8

Peşte, crustacee, moluşte

-44,7

-31,7

70,9

Cereale şi preparate pe bază de cereale

118,8

68,4

57,6

Legume şi fructe

132,2

128,4

97,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

42,3

34,7

81,9

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-42,8

-32,5

75,9

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-7,8

-8,9

113,3

Produse şi preparate alimentare diverse

-70,9

-55,2

77,9

Băuturi şi tutun

82,3

62,4

75,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

121,2

104,9

86,5

Tutun brut şi prelucrat

-38,9

-42,5

109,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

92,8

109,5

118,0

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,0

3,8

75,5

Seminţe şi fructe oleaginoase

125,1

140,5

112,4

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,6

-0,8

144,7

Lemn şi plută

-26,2

-23,0

87,8

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,1

1,5

131,2

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-10,4

-6,9

66,4

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-3,9

-3,5

89,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

24,0

16,3

67,8

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-21,3

-18,4

86,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-1012,1

-651,2

64,3

Cărbune, cocs şi brichete

-15,1

-17,9

119,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-559,7

-373,1

66,7

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-387,5

-259,1

66,9

Energie electrică

-49,8

-1,1

2,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

62,3

51,2

82,2

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,4

-0,8

de 2,1 ori

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

64,1

53,5

83,5

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-1,4

-1,5

110,8

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-559,0

-445,6

79,7

Produse chimice organice

-11,4

-6,6

57,7

Produse chimice anorganice

-15,0

-11,3

75,5

Produse tanante şi colorante

-31,8

-25,0

78,5

Produse medicinale şi farmaceutice

-124,0

-97,5

78,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-82,2

-65,7

80,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-47,4

-45,0

95,0

Materiale plastice sub forme primare

-54,7

-41,6

76,0

Materiale plastice prelucrate

-104,3

-76,4

73,3

Alte materiale şi produse chimice

-88,2

-76,5

86,7

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-753,6

-619,5

82,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-29,7

-28,2

95,1

Cauciuc prelucrat

-54,3

-38,7

71,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-61,2

-47,1

77,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-78,3

-66,1

84,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-175,8

-141,0

80,2

Articole din minerale nemetalice

-71,1

-60,9

85,7

Fier şi oţel

-119,2

-92,5

77,6

Metale neferoase

-59,6

-58,8

98,5

Articole prelucrate din metal

-104,4

-86,2

82,5

Maşini şi echipamente pentru transport

-681,0

-459,3

67,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-6,9

-6,0

87,8

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-161,9

-99,6

61,5

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-4,2

-5,1

123,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-108,9

-88,7

81,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-38,5

-25,8

66,9

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-84,0

-69,4

82,6

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-55,3

-24,3

43,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-215,2

-141,3

65,6

Alte echipamente de transport

-6,1

0,9

x

Articole manufacturate diverse

42,0

55,3

131,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-39,4

-29,5

74,9

Mobilă şi părţile ei

46,7

52,3

112,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

14,0

10,8

77,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

167,9

140,0

83,4

Încălţăminte

5,3

5,6

105,5

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-27,2

-27,0

99,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-7,3

-5,1

69,8

Alte articole diverse

-118,0

-91,8

77,8

¹ În preţuri curente

Persoanele fizice au importat în ianuarie-noiembrie 2015 mărfuri şi produse în valoare de 68,9 mil. dolari SUA, cu 37,3% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2014. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-36,5%), cărora le-au revenit 90,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

* Notă:

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
Datele pentru luna noiembrie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire