Prima / Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-decembrie 2015
 
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-decembrie 2015
29.01.2016

Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-decembrie 2015

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-decembrie 2015, s-au eliberat 4316 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 11,8% faţă de ianuarie-decembrie 2014.

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-decembrie 2015

Informativ: ianuarie-decembrie 2014 în % faţă de total

Total, număr

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2014

total

Total

4316

88,2

100,0

100,0

din care pentru clădiri:

- rezidenţiale

2498

91,2

57,9

56,0

din acestea pentru case de locuit individuale

2410

94,4

55,8

52,2

- nerezidenţiale

1818

84,5

42,1

44,0

din total, în:

mediul urban

2384

83,7

55,2

58,2

  mediul rural

1932

94,5

44,8

41,8

Din volumul total al autorizaţiilor de construire a clădirilor 2481 le-au revenit clădirilor rezidenţiale (sau 57,5% din total), din care 2410 au  fost eliberate  pentru case de locuit individuale, ceea ce constituie 97,1% din numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale.

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din numărul total al autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri, în mediul urban au fost eliberate 2384 autorizaţii iar în mediul rural 1932, sau în scădere faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent respectiv cu 463 unităţi şi 112 unităţi.

Autorizaţii de construire eliberate pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

Rezidenţiale, număr

Nerezidenţiale, număr

ianuarie-decembrie 2015

ianuarie-decembrie 2014

ianuarie-decembrie 2015

ianuarie-decembrie 2014

Total

2498

91,2

1818

84,5

din care:

Mun. Chişinău

884

96,2

256

84,8

Nord

384

77,1

685

94,5

Centru

805

95,2

431

86,9

Sud

321

128,9

289

97,3

UTA Găgăuzia

104

45,6

157

47,4

În ianuarie-decembrie 2015 comparativ cu perioada respectivă a anului precedent a scăzut numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale cu 242 unităţi, iar pentru clădirile nerezidenţiale cu 333 unităţi sau fiind în descreştere cu 8,8% şi respectiv  cu 15,5%.

Scăderi a numărului autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale s-au înregistrat în mun. Chişinău (cu 35 unităţi), regiunea de dezvoltare Nord (cu 114 unităţi), regiunea de dezvoltare Centru (cu 41 unităţi), în UTA Găgăuzia (cu 124 unităţi). În regiunea de dezvoltare Sud s-a înregistrat o creştere a numărului autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale cu 72 unităţi. 

Pentru clădirile nerezidenţiale s-au înregistrat scăderi în toate regiunile de dezvoltare.

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-decembrie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire