Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2016
 
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2016
11.02.2016

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 20161

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2016 faţă de decembrie 2015 a constituit 100,7%, iar faţă de ianuarie 2015 – 113,4% (informativ: în ianuarie 2015 faţă de decembrie 2014 IPC a marcat  100,8% şi faţă de ianuarie 2014 – 104,7%)2

Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,7 la sută a fost determinată de majorarea  preţurilor la produsele alimentare – cu 1,2 la sută, la mărfurile nealimentare – cu 0,2 la sută şi la tarifele pentru  prestarea serviciilor  populaţiei  – cu 0,4 la sută (Tabelul 1).

În luna ianuarie 2016 s-au înregistrat creşteri mai semnificative a preţurilor la unele produse alimentare: legume proaspete – cu 7,9% (în special: vinete – cu 18,3%, tomate – cu 16,9%, varză – cu 12,5%, ardei dulci – cu 10,6%, sfeclă roşie şi morcovi – cu cîte 6,1%, castraveţi – cu 5,9%), fructe proaspete – cu 7,5% (în special: struguri – cu 13,7%, fructe sămînţoase – cu 12,6%, fructe exotice – cu 9,7%), cartofi – cu 3,2%, sucuri din fructe – cu 2,1%, peşte sărat, afumat inclusiv scrumbie – cu 1,8%, paste făinoase – cu 1,6%, smîntînă şi frişcă – cu 1,1%.

Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la: ouă de găină – cu 12,8%, usturoi – cu 2,5%, slănină neprelucrată – cu 2,4%, subproduse – cu 2,0%, carne de porc – cu 1,7%, preparate din carne şi semifabricate – cu 1,3%, carne de bovine – cu 0,9%, carne de găină – cu 0,6%, zahăr tos – cu 0,4%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în ianuarie 2016 au sporit preţurile la: dispozitive medicale – cu 4,2%, haine de blană pentru femei şi copii – cu 3,5% şi respectiv 2,4%, plite electrice – cu 2,6%, obiecte de sanitărie şi igienă – cu 2,2%, lemne pentru foc – cu 1,9%, televizoare – cu 1,8%, aragazuri, frigidere şi congelatoare, aparate pentru prelucrarea informaţiei – cu cîte 1,7%, cizme de iarnă pentru copii, maşini de cusut – cu cîte 1,5%, maşini de spălat rufe şi veselă, pantaloni şi ciorapi pentru bărbaţi – cu cîte 1,1%, ţigări – cu 2,3%. Concomitent, în perioada de analiză au scăzut preţurile la: carburanţi pentru autoturisme – cu 4,1%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 1,5%, cărbune de pămînt – cu 0,6%.

În ce priveşte serviciile prestate populaţiei, în luna ianuarie a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare la: asigurarea trasportului – cu 32,3%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 5,0%, serviciile de turism peste hotarele ţării – cu 4,0%, serviciile rituale – cu 3,9%, au crescut tarifele sanatoriale – cu 3,1%, închirierea apartamentelor – cu 2,8%, serviciile de educaţie şi învăţămînt –  2,2%, serviciile medicale cu plată – cu 1,9%, serviciile hoteliere – cu 1,8%,  sericiile taximetrelor – cu 1,5%.

 În luna de raport s-a redus plata pentru serviciile transportului feroviar internaţional de pasageri – cu 0,7%.

Tabelul 1.  Rata inflaţiei în ianuarie 2016                                   

Mărfuri şi servicii

Coeficient de ponderare (în decimile)

Ianuarie 2016 în % faţă de:

Informativ: Ianuarie  2015 în % faţă de:

Decembrie 2015

Ianuarie 2015

Decembrie 2014

Ianuarie 2014

TOTAL

10000

0,7

13,4

0,8

4,7

Produse alimentare

4118,69

1,2

14,6

0,9

4,5

Pîine

300

0,6

9,8

0,3

2,1

Legume proaspete

364

7,9

50,3

7,0

10,2

Fructe proaspete

238

7,5

37,0

5,0

23,0

Carne, preparate şi conserve din carne

942

-0,6

1,5

-0,2

1,5

Lapte şi produse lactate

587

0,7

7,3

0,3

4,8

Zahăr

85

-0,4

21,0

-1,9

-12,0

Ouă

78

-12,8

-5,4

-1,3

13,4

Ulei vegetal

79

0,1

22,2

-0,5

-6,1

Mărfuri nealimentare

3460,77

0,2

13,3

0,9

7,0

Confecţii

476

0,7

14,3

0,4

5,9

Încălţăminte

214

0,5

12,5

0,2

6,5

Medicamente

415

0,3

18,0

2,0

6,9

Combustibili

673

-1,9

2,7

-1,4

4,9

Materiale de construcţie

161

0,2

10,0

0,8

6,0

Servicii

2420,54

0,4

11,3

0,4

1,8

Servicii comunal-locative

997

0,1

17,2

0,3

0,9

Apă potabilă şi canalizare

91

0,0

13,5

0,0

0,0

Energie electrică

396

0,0

34,5

0,0

0,0

Gaze naturale prin reţea

238

0,0

9,7

0,0

0,0

Încălzire centralizată

146

0,0

0,0

0,0

0,0

Transportul de pasageri

246

0,3

2,5

0,2

0,9

Alimentaţia publică

201

0,5

11,6

0,6

4,8

Indicii Preţurilor de Consum  (12 grupe principale)

Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)Grupa

Denumirea grupei

Ianuarie 2016 în % faţă de:

Decembrie 2015

Ianuarie 2015

Total IPC

100,7

113,4

01

Produse alimentare şi băuturi nealcoolice

101,2

115,0

02

Băuturi alcoolice şi tutun

101,2

111,6

03

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

100,6

113,7

04

Întreţinerea locuinţei

100,3

114,2

05

Înzestrarea apartamentului

100,6

117,4

06

Ocrotirea sănătăţii

100,5

115,1

07

Transportul

98,5

106,8

08

Servicii de telecomunicaţie

100,1

101,1

09

Cultură şi odihnă

101,4

109,6

10

Studii

103,2

108,7

11

Hoteluri, cafenele şi restaurante

100,5

110,9

12

Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii

101,3

115,2

Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente:

Indicator

Ianuarie 2016 în % faţă de:

Decembrie 2015

Ianuarie 2015

Total IPC

100,7

113,4

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,9

114,2

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,3

112,6

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,8

113,4

Total IPC exclusiv combustibili

100,8

114,2

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

101,2

114,6

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,2

113,1

Indicele preţurilor la combustibili

98,1

102,7

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,6

113,0

Note:  În conformitate cu Metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare în baza structurii cheltuielilor băneşti a populaţiei conform cercetărilor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la structura consumului final al gospodăriilor populaţiei de la Conturi Naţionale. Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată pentru calcularea IPC ianuarie 2016. 

Totodată, ţinem să menţionăm, că conform recomandărilor FMI şi ţinînd cont de faptul că cheltuielile băneşti ale populaţiei conform cercetărilor gospodăriilor casnice sunt calculate pe zone teritoriale (Nord, Centru, Sud şi mun.Chişinău)  începînd cu ianuarie 2016 IPC va fi calculat pe zone teritoriale aparte, apoi se va calcula IPC naţional. IPC va fi diseminat numai la nivel naţional.

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la structura consumului final al gospodăriilor populaţiei de la Conturi Naţionale (ved. metadatele de referinţă /public/files/Metadate/IPC.pdf). Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată pentru calcularea IPC ianuarie 2016.  
3 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul  BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264)

Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor
tel.0 22 40 31 11

Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2016
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire