Prima / Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2015
 
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2015
24.02.2016

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2015

Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-decembrie 2015 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 8089,9 mil. lei  sau 87,5% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2014.

Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în antrepriză în ianuarie-decembrie 2015 se prezintă după cum urmează:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-decembrie 2014

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

8089,9

87,5

100,0

din care:

Pe elemente de structură a lucrărilor

lucrări de construcţii noi

4563,0

98,9

56,4

lucrări de reparaţii capitale

1687,5

68,0

20,9

lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

1572,1

85,4

19,4

alte lucrări

267,2

86,3

3,3

Pe obiecte de construcţii

clădiri rezidenţiale

2307,2

111,2

28,5

clădiri nerezidenţiale

1852,3

80,7

22,9

construcţii inginereşti

3663,2

80,2

45,3

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi,  realizate în volum de 4563,0 mil. lei, ponderea cărora a constituit 56,4% din volumul total al lucrărilor de construcţii executate, fiind în descreştere cu 1,1% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Lucrările de reparaţii capitale şi curente au însumat 3259,6 mil. lei. Comparativ cu ianuarie-decembrie 2014 acest volum s-a micşorat cu 24,6% (în preţuri comparabile).

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la clădirile rezidenţiale cu 11,2% faţă de realizările pentru ianuarie-decembrie 2014. La clădirile nerezidenţiale şi construcţii inginereşti volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 19,3%, respectiv 19,8% faţă de anul 2014.

Analiza volumului lucrărilor de construcţii executate pe forme de proprietate a arătat că, volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 6400,7 mil. lei sau 79,1% din volumul total al lucrărilor executate şi  91,5% faţă de ianuarie-decembrie 2014.

Evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii, realizate în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor-executante în ianuarie-decembrie 2015 se prezintă astfel:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-decembrie 2014

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

8089,9

87,5

100,0

din care pe forme de proprietate:

Publică

141,4

64,8

1,7

Privată

6400,7

91,5

79,1

Mixtă (publică şi privată)

627,9

103,7

7,8

Străină

700,7

56,7

8,7

  A întreprinderilor mixte (cu participare străină)

219,1

113,8

2,7

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57 

Prima / Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire