Prima / Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2015
 
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2015
09.03.2016

Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2015

Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în anul 2015 în comparaţie cu anul 2014 au crescut cu 22,5%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-au majorat cu 34,4%, la produsele animaliere - au scăzut cu 8,9%.

În % faţă de anul precedent

2015

informativ:  2014

Total produse agricole

122,5

106,6

Produse vegetale

134,4

104,7

Culturi cerealiere şi leguminoase-boabe2

125,3

108,6

     inclusiv: 

         grîu2

122,3

107,7

         porumb2

133,2

112,4

Floarea soarelui2

146,7

114,3

Sfeclă de zahăr

118,3

99,4

Tutun

87,3

117,6

Rapița

140,2

100,6

Cartofi

86,6

101,9

Legume - total

111,1

109,1

Fructe şi pomuşoare

176,6

76,2

   din care:

   fructe sîmburoase

125,8

86,6

   fructe săminţoase

223,9

72,1

Struguri

142,2

89,3

Produse animaliere

91,1

114,8

Vite şi păsări (în masă vie)

88,3

115,5

    din care:

bovine

105,3

94,6

porcine

80,0

115,4

păsări

97,1

116,2

Lapte - total

102,4

109,0

Ouă - total

105,2

113,0

Lînă (în greutate fizică)

179,0

79,3

În anul 2015 faţă de anul 2014 a fost înregistrată creşterea preţurilor producătorului la principalele produse agricole: la fructe şi pomuşoare – cu 76,6% (din care la fructe săminţoase – de 2,2 ori, fructe sîmburoase – cu 25,8%), floarea-soarelui – cu 46,7%, struguri – cu 42,2%, rapiţa – cu 40,2%, culturile cerealiere şi leguminoase – cu 25,3% (în special la grîu – cu 22,3%, porumb – cu 33,2%), legume – cu 11,1%, bovine în masă vie – cu 5,3%, ouă – cu 5,2%, lapte - cu 2,4%.

Totodată, s-au micşorat preţurile de vînzare la cartofi – cu 13,4%, porcine în masă vie – cu 20,0%, păsări în masă vie – cu 2,9%.

Indicii trimestriali ai preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2015 se caracterizează prin următoarele date (în % faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent):

2015

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

Total produse agricole

101,0

96,4

127,6

133,0

din care:

            produse vegetale

106,6

102,7

137,5

142,6

produse animaliere

92,4

87,7

92,7

92,4

Note:
1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.
2 Inclusiv seminţe de soi.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2015
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire