Prima / Cîştigul salarial mediu în ianuarie 2016
 
Cîştigul salarial mediu în ianuarie 2016
24.03.2016

Câştigul salarial mediu în ianuarie 2016

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna ianuarie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4665,8 lei, înregistrând o creştere cu 9,5% faţă de luna ianuarie 2015.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna ianuarie curent 4259,6 lei (+6,9% faţă de ianuarie 2015). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4846,7 lei (+10,6% faţă de ianuarie 2015).

Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2016 faţă de luna ianuarie 2015 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 96,6%, sau în scădere cu 3,4% faţă de nivelul anului trecut.

Câştigul salarial mediu nominal brut în ianuarie 2016 pe activităţi economice

Activităţi economice

Ianuarie 2016, lei

În % faţă de luna respectivă a anului 2015

Total economie

4665,8

109,5

Agricultură, silvicultură şi pescuit

2677,1

102,9

Industrie total

4837,7

107,2

Industria extractivă

3508,9

101,9

Industria prelucrătoare

4424,7

108,3

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

7581,1

105,1

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

4810,0

108,2

Construcţii

4423,8

112,0

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

4221,7

118,8

Transport şi depozitare

4372,5

105,9

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

3194,0

113,0

Informaţii şi comunicaţii

9534,2

111,7

Activităţi financiare şi de asigurări

9040,2

117,7

Tranzacţii imobiliare

4290,3

106,8

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

6349,3

110,7

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

3790,8

104,3

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

6126,9

112,2

Învăţământ

3708,5

103,6

Sănătate şi asistenţă socială

4354,4

104,9

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

3109,9

100,8

Alte activităţi de servicii

8351,3

147,9

Notă: 

Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Cîştigul salarial mediu în ianuarie 2016
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire