Prima / Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2016
 
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2016
30.06.2016

Fondul locativ al Republicii Moldova
la 1 ianuarie 2016

Biroul Naţional de Statistică informează că, la 1 ianuarie 2016, fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 81531,3 mii m2. Localităţilor urbane le revin 32485,3 mii m2 sau 39,8% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 49046,0 mii m2 sau – 60,2%. Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 22,9 m2, în localităţile urbane – 21,5 m2, rurale – 24,0 m2 .

La 1 ianuarie 2016 fondul locativ al Republicii Moldova a avut 1323,3 mii apartamente, din care în localităţi urbane 560,2 mii unităţi, în localităţi rurale – 763,1 mii unităţi.

Din volumul total al apartamentelor existente 10,5% revin apartamentelor cu o cameră, 32,2% – cu două camere, 36,3% – cu trei camere, 21,0% – cu patru şi mai multe camere.

Situaţia fondului locativ la 1 ianuarie 2016 pe forme de proprietate se prezintă prin următoarele date:

Suprafaţa totală, mii m2

în % faţă de:

suprafaţa totală, situaţia la 1 ianuarie 2015

total

Fondul locativ – total

81531,3

100,6

100,0

din care pe forme de proprietate:

 

publică

1791,8

97,7

2,2

privată

79673,4

100,7

97,7

alte forme de proprietate

66,1

99,8

0,1

Cota preponderentă a locuinţelor se află în proprietatea privată a cetăţenilor şi persoanelor juridice, constituind 97,7% din totalul fondului locativ al Republicii Moldova.

Indicatorii de bază care caracterizează fondul locativ pe municipii şi raioane sunt prezentaţi în Anexe.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Prima / Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2016
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire