Prima / Câştigul salarial mediu în luna mai 2016
 
Câştigul salarial mediu în luna mai 2016
22.07.2016

Câştigul salarial mediu în luna mai 20161

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna mai 2016, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 4863,9 lei, înregistrând o creştere de 7,5% faţă de luna mai 2015.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna mai curent 4177,6 lei (+3,0% față de mai 2015), iar în sectorul economic (real) -  5152,0 lei (+9,2% față de mai 2015).

Câștigul salarial mediu nominal brut în mai 2016 pe activităţi economice

Activități economice

Lei

Mai 2016 în % față de mai 2015

Total economie

4 863,9

107,5

Agricultură, silvicultură şi pescuit

3 040,6

104,8

Industrie total

5 159,1

106,5

Industria extractivă

4 445,3

97,7

Industria prelucrătoare

4 779,8

108,2

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

8 008,6

104,4

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

4 899,6

104,5

Construcţii

4 841,4

105,7

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

4 483,4

117,2

Transport şi depozitare

4 790,6

104,9

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

3 420,8

115,2

Informaţii şi comunicaţii

10 869,0

115,6

Activităţi financiare şi de asigurări

9 136,3

112,9

Tranzacţii imobiliare

4 739,2

111,3

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

6 552,9

104,9

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

4 110,8

112,9

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

5 771,0

104,9

Învăţământ

3 908,7

102,5

Sănătate şi asistenţă socială

4 492,4

100,5

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

3 062,0

102,2

Alte activităţi de servicii

8 404,5

122,3

Indicele câștigului salarial real pentru luna mai 2016 faţă de luna mai 2015 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 99,6%, sau în scădere cu 0,4% față de nivelul anului trecut.

Notă:

Informația este prezentată fără datele unităţilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
1 Indicele prețurilor de consum, mai 2016 față de mai 2015, a constituit 107,9%.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în luna mai 2016
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire