Prima / Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2016
 
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2016
27.07.2016

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2016

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-iunie 2016 a constituit 104,1% faţă de perioada respectivă a anului 2015. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 21,5% și a producţiei animaliere - cu 1,1%. Partea principală din volumul total al producției agricole îi revine producţiei animaliere - 83%.

Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie - iunie 2016

total

în % faţă de ianuarie-iunie 20151

ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

82,4

99,7

100

       din care:

   întreprinderile agricole2

36,2

106,5

40,4

  gospodăriile populaţiei

46,2

94,7

59,6

Lapte– total, mii tone

236,3

99,9

100

      din care:

  întreprinderile agricole2

11,9

99,1

4,8

 gospodăriile populaţiei

224,4

99,9

95,2

Ouă - total, mil. buc.

323,4

113,3

100

       din care:

   întreprinderile agricole2

148,4

140,1

46,1

   gospodăriile populaţiei

175,0

97,4

53,9

Situația în profil pe gospodării indică, că în întreprinderile agricole producţia globală agricolă s-a majorat cu 18,3%, fiind în descreștere în gospodăriile populaţiei cu 2,3%.

Creşterea producţiei animaliere în gospodăriile de toate categoriile cu 1,1% a avut loc datorită majorării volumului producţiei de ouă cu 13,3%, îndeosebi în întreprinderile agricole, unde producţia de ouă a crescut cu 40,1%,  drept urmare a majorării șeptelului de găini ouătoare cu 23,1% și a productivităţii acestora  cu 9%.

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor în gospodăriile de toate categoriile s-a micşorat cu 0,3% în rezultatul scăderii producției in gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier) cu 5,3%. În întreprinderile agricole volumul producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor s-a majorat cu 6,5%, ce a fost determinat de mărirea atît a efectivului mediu de animale și păsări, cît și a productivităţii acestora.

Notă:

1 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile.
2 Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2016
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire