Prima / Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2016
 
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2016
05.08.2016

Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2016

Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare la produsele agricole de către întreprinderile agricole1) în ianuarie-iunie 2016 au crescut faţă de perioada respectivă a anului 2015 cu 3,8%.

Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole1 în ianuarie-iunie faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă astfel (în %):

2012

2013

2014

2015

2016

Total produse agricole

97,7

106,8

91,5

98,5

103,8

            din care:

   produse vegetale

85,2

117,3

79,5

104,9

113,2

   produse animaliere

117,9

97,1

116,8

89,3

92,2

Preţurile producătorului la produsele vegetale s-au majorat în medie cu 13,2%. Mai esenţial au crescut preţurile la cartofi – de 3,4 ori,  legume - cu 53,2%, fructe - cu 38,4%, porumb (exclusiv seminţe de soi) - cu 22,3%, leguminoase pentru boabe – cu 18,1%, floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) - cu 17,1%, soia – cu 10,5%,  rapiță - cu 5,7%, orz – cu 5,4%. Totodată, s-au micșorat preţurie de vînzare la struguri - cu 37,0%, pomuşoare – cu 15,3%, grîu (exclusiv seminţe de soi) - cu 2,6%.

La produsele animaliere a fost înregistrată micșorarea preţurilor producătorilor în medie cu 7,8%. Аu scăzut preţurile la ouă alimentare - cu 28,3%, ovine și caprine (în masă vie)  - cu 16,0%,  păsări (în masă vie) - cu 1,6%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la bovine (în masă vie) – cu 16,8%, porcine (în masă vie) – cu 3,2% și lapte - cu 8,1%.

Notă:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2016
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire