Prima / Câştigul salarial mediu în luna iunie 2016
 
Câştigul salarial mediu în luna iunie 2016
22.08.2016

Câştigul salarial mediu în luna iunie 20161

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna iunie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5169,7 lei, înregistrând o creştere de 9,2% faţă de luna iunie 2015.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna iunie curent 4738,3 lei (+6,0% faţă de iunie 2015), iar în sectorul economic (real) - 5350,0 lei (+10,5% faţă de iunie 2015).

Câștigul salarial mediu nominal brut în iunie 2016 pe activităţi economice

Activităţi economice

Lei

Iunie 2016 în % faţă de iunie 2015

Total economie

5 169,7

109,2

Agricultură, silvicultură şi pescuit

3 122,1

106,3

Industrie total

5 275,1

106,9

Industria extractivă

4 659,7

98,0

Industria prelucrătoare

4 846,6

107,3

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

8 591,0

110,5

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

4 894,3

103,0

Construcţii

4 995,4

106,6

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

4 607,0

115,9

Transport şi depozitare

4 695,7

107,5

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

3 542,7

115,0

Informaţii şi comunicaţii

10 934,0

113,8

Activităţi financiare şi de asigurări

9 828,6

116,0

Tranzacţii imobiliare

4 875,5

118,4

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

6 959,8

106,1

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

4 074,6

109,7

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

6 683,2

111,4

Învăţământ

4 438,3

103,1

Sănătate şi asistenţă socială

4 903,5

107,5

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

3 257,6

102,4

Alte activităţi de servicii

9 434,2

118,8

Indicele câştigului salarial real pentru luna iunie 2016 faţă de luna iunie 2015 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum2) a fost de 101,7%, sau în creştere cu 1,7% faţă de nivelul anului trecut.

Note:

1Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
2Indicele preţurilor de consum iunie 2016 faţă de iunie 2015, a constituit 107,4%.
 

Persoană de contact
Elena Vâtcărău, 
şef al direcţiei statistica pieţei muncii 
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în luna iunie 2016
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire