Prima / Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2016
 
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2016
04.11.2016

Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2016

Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii la produsele agricole vândute de către întreprinderile agricole1) în ianuarie-septembrie 2016 au scăzut faţă de perioada respectivă a anului 2015 cu 3,0%.

La produsele vegetale a fost marcată micşorarea preţurilor de vînzare în medie cu 2,5%, care a fost determinată de scăderea mai esenţială a preţurilor la pomușoare de cultura – cu 21,0%, culturi bostănoase - cu 18,8%, culturi cereale și leguminoase pentru boabe – cu 10,1% (în special la grîu (excluzând  seminţe de soi) - cu 13,4%, orz – cu 12,4%, secară – cu 2,7%), rapiță – cu 3,4%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la cartofi – de 2,3 ori, legume - cu 25,0%, fructe sămânţoase  – cu 22,5%, porumb (excluzând seminţe de soi) - cu 19,2%, soia – cu 7,2%, struguri - cu 4,5%.

La produsele animaliere preţurile producătorului s-au micșorat în medie cu 4,8%. Аu scăzut preţurile la vite şi păsări (în masă vie) - cu 5,6% (la ovine și caprine - cu 17,6%, la păsări - cu 3,0%). Totodată, au crescut preţurile de vînzare la bovine – cu 28,7%, la porcine – cu 2,8%, lapte - cu 8,8%.

Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricoleîn ianuarie-septembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă astfel (în %):

 

2012

2013

2014

2015

2016

Total produse agricole

111,3

84,5

96,3

113,0

97,0

din care:

 

 

 

 

 

produse vegetale

108,3

80,8

90,6

124,4

97,5

produse animaliere

119,1

94,6

114,3

90,0

95,2

                                

Notă:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole 
de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind 
din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22 

Prima / Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2016
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire