Prima / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2016
 
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2016
30.11.2016

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2016

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2016 valoarea investiţiilor în activele materiale pe termen lung a constituit 9830,2 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere cu 17,6% (în preţuri comparabile).

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. În ianuarie-septembrie 2016 valoarea investițiilor (în prețuri comparabile) s-a diminuat față de perioada respectivă a anului trecut la clădiri de locuit cu 6,0%; clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii - 22,9%; utilaje, maşini, instalații de transmisie - 26,3%. Valoarea investițiilor în mijloacele de transport a crescut cu 15,1% față de perioada respectivă a anului trecut.

Tabelul 1. Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace fixe în ianuarie-septembrie 2016

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

Informativ: ianuarie-septembrie 2015 în % faţă de total

ianuarie-septembrie 2015

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

9 830,2

82,4

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

clădiri de locuit

1 502,0

94,0

15,3

13,4

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

1 627,5

77,1

16,6

17,7

utilaje, maşini, instalații de transmisie

3 684,1

73,7

37,5

41,8

mijloace de transport

908,1

115,1

9,2

6,6

altele

2 108,5

85,9

21,4

20,5

Din total investiţii realizate în ianuarie-septembrie 2016, cea mai mare pondere revine investițiilor în utilaje, maşini, instalații de transmisie care a constituit 37,5%.

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-septembrie 2016 au fost utilizate preponderent mijloacele proprii ale investitorului, care au constituit 6 805,2 mil. lei, reprezentînd 69,2% din valoarea totală al mijloacelor utilizate pentru realizarea investițiilor.

Tabelul 2. Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare în ianuarie-septembrie 2016

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

Informativ: ianuarie-septembrie 2015 în % faţă de total

ianuarie-septembrie 2015

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

9 830,2

82,4

100,0

100,0

din care, finanţate din contul:

 

 

 

 

bugetului de stat

334,9

25,5

3,4

11,0

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

462,0

82,0

4,7

4,7

mijloacelor proprii

6 805,2

95,2

69,2

59,9

surselor din străinătate

574,5

67,2

5,8

7,2

altor surse

1 653,6

80,4

16,9

17,2

În ianuarie-septembrie 2016, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 796,9 mil. lei, ceea ce constituie 8,1% din total investiţii.

 

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2016
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire