Prima / Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2017
 
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2017
25.04.2017

Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova,
în ianuarie-martie 20171

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,2 mil. tone de mărfuri, de 1,6 ori mai mult faţă de luna precedentă şi cu 13,7% - în raport cu luna martie 2016. Parcursul mărfurilor în luna martie 2017 a totalizat 380,5 mil. tone-km, cu 23,4% mai mult faţă de luna februarie 2017 şi cu 16,4% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2016.

În ianuarie-martie 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 2,5 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 13,2%. Parcursul mărfurilor a totalizat 934,2 mil. tone-km, cu 19,9% mai mult comparativ cu ianuarie-martie 2016.

Tabelul 1. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat
de întreprinderile de transport, pe moduri de transport

 

Ianuarie-martie

2017

Ianuarie-martie 2017

în % faţă de

ianuarie-martie 2016

Martie 2017

în % faţă

de februarie 2017

în % faţă

 de martie 2016

Mărfuri transportate - total, mii tone

2 522,9

113,2

de 1,6 ori

113,7

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

feroviar

985,3

131,3

          133,4

152,3

rutier2

          1 527,9

104,6

    de 1,8 ori

101,0

fluvial

9,5

59,0

      de 26,0 ori

94,0

aerian

0,2

134,1

de 2,8 ori

de 1,9 ori

 

 

 

 

 

Parcursul mărfurilor - total, mil. tone-km

934,2

119,9

123,4

116,4

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

feroviar

240,9

138,1

         123,8

    de 1,6 ori

rutier2

693,1

114,6

123,2

             107,5

fluvial

0,0

59,0

de 26,0 ori

94,0

aerian

0,2

100,1

      de 2,1 ori

           122,1

În ianuarie-martie 2017 întreprinderile de transport rutier au transportat 1,5 mil. tone de mărfuri, cu 4,6% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2016. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiile Chişinău (50,2%) şi Bălţi (9,5%), raioanele: Rezina (8,8%), Nisporeni (4,3%), Anenii-Noi (3,4%), Ialoveni (3,3%), Sîngerei (3,0%), Edineţ (2,4%), UTA Găgăuzia (2,2%), Soroca (1,9%), Căușeni (1,7%) Orhei (1,5%), Taraclia (1,4%), Străşeni (1,3%),  Rîşcani (1,2%) și Floreşti (0,9%). 

 Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-martie 2017 au fost transportate 985,3 mi tone de mărfuri, sau cu 31,3% mai mult faţă de aceeași perioadă din anul 2016.

În structura mărfurilor încărcate în vagoane la staţiile de cale ferată din ţară ponderi mai mari s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: materiale de construcţie şi ciment – 30,1% (în ianuarie-martie 2016 – 4,8%), cereale şi produse de panificaţie – 30,0% (în ianuarie-martie 2016 – 5,9%), petrol şi produse petroliere – 9,4% (în ianuarie-martie 2016 – 6,5%), metale feroase şi fier vechi – 8,8% (în ianuarie-martie 2016 – 49,4%).

Tabelul 2. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor în ianuarie-martie 2017,
 pe moduri de transport public

 

Pasageri transportaţi

Parcursul pasagerilor

mii pasageri

în % faţă de

în ianuarie-martie 2016

mil.

 pasageri-km

în % faţă de

în ianuarie-martie 2016

Transport public:

 

 

 

 

feroviar3

302,7

75,9

15,6

77,3

autobuze şi microbuze

24 188,0

97,5

658,3

101,1

fluvial

8,1

44,5

0,0

44,5

aerian

250,4

136,5

363,9

140,0

În ianuarie-martie 2017 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 24,2 mil. pasageri, cu 2,5% mai puţin comparativ cu perioada similară din anul 2016. Ponderi semnificative în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze deţin agenţii transportatori din municipiile Chişinău (60,0%) şi Bălţi (4,7%), raioanele: Cahul (5,2%), Orhei (4,8%), Ungheni (2,6%), Străşeni (2,5%), Ialoveni (2,0%), UTA Găgăuzia (1,8%), Anenii-Noi (1,7%), Edineţ și Soroca (cîte 1,6%), Căuşeni (1,3%), Hînceşti (0,9%) şi Criuleni (0,8%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-februarie 2017 au fost transportaţi 302,7 mii pasageri, cu 24,1% mai puţin faţă de perioada corespunzătoare din anul 2016.

Persoană de contact:
Janeta Savva
şef al secţiei statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului
tel. 0 22 40 30 28

Prima / Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire