Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2017
 
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2017
11.05.2017

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 20171

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2017 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din mai 2016 pînă în aprilie 2017) a constituit 6,6%, inclusiv la: produse alimentare – 7,0%, mărfuri nealimentare – 5,5% şi servicii prestate populaţiei – 7,5%.

Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în aprilie 2017 faţă de martie 2017 a constituit 101,4% (informativ: în aprilie 2016 faţă de martie 2016 IPC a marcat 100,0%)2.

Creşterea preţurilor medii de consum cu 1,4 la sută a fost determinată de majorarea  preţurilor la produsele alimentare cu 2,8 la sută, la mărfurile nealimentare – cu 0,3 la sută şi la tarifele pentru serviciile prestate populaţiei – cu 0,8 la sută  (Tabelul 1).

În luna aprilie 2017 faţă de martie 2017 o creştere mai semnificativă a preţurilor s-a înregistrat la următoarele produse alimentare: legume proaspete – cu 19,8% (în special: varză – cu 80,2%, ceapă – cu 30,8%, tomate – cu 15,4%, morcovi – cu 6,1%, ardei grași – cu 2,4%), cartofi – cu 12,8%, fructe proaspete – cu 7,3% (în special: fructe exotice – cu 13,5%, citrice – cu 9,6%, struguri proaspeţi – cu 9,0%), slănină neprelucrată – cu 4,3%, subproduse – cu 4,0%, carne de iepure şi de oi – cu cîte 3,4%, carne de porc – cu 2,9%, carne de vită – cu 1,9%, peşte proaspăt şi congelat – cu 1,8%, apă minerală – cu 1,5%, mezeluri fierte – cu 1,0%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate unele scăderi ale preţurilor la: dovlecei – cu 13,4%, vinete – cu 10,6%, ouă de găină – cu 6,0%, usturoi – cu 4,8%, ciuperci proaspete – cu 4,2%, castraveţi – cu 2,6%, ulei vegetal – cu 1,9%, crupe – cu 1,4%, brînză din lapte de vacă – cu 0,6%, lapte integral – cu 0,3%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menţionăm, că în perioada de referinţă s-au înregistrat creşteri mai semnificative de preţuri la: sandale pentru bărbaţi, femei şi copii – cu 5,0% şi respectiv 2,7% şi 2,3%, costume sportive pentru bărbaţi şi femei – cu 2,5% şi respectiv 1,2%, mobilă pentru bucătărie – cu 2,1%, pantofi pentru bărbaţi şi dame – cu 1,7% şi respectiv 1,4%, covoare şi preşuri – cu 1,5%, cămăşi pentru bărbaţi, veselă din sticlă şi porţelan, aparate de aer condiţionat – cu cîte 1,4%, biciclete – cu 1,1%, ţigări – cu 5,3%.

Concomitent, în perioada de raport, la mărfurile nealimentare au fost înregistrate unele reduceri de preţuri la: autoturisme – cu 1,1%, telefoane – cu 1,0%, articole din blană pentru acoperirea capului la bărbaţi – cu 0,8%, combustibili – cu 0,4% (în special: carburanţi – cu 0,6%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 0,2%), cizme pentru femei şi copii – cu 0,4% şi respectiv 0,1%, scurte pentru copii şi femei – cu 0,2% şi respectiv 0,1%.

Pentru serviciile prestate populaţiei în luna aprilie a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare la: serviciile de turism peste hotarele ţării – cu 6,9%, energia electrică – cu 2,9%, aprovizionarea cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate (or.Cahul) şi confecţionarea mobilei – cu cîte 2,3%, încălzirea centralizată (mun.Bălţi) – cu 2,0%, repararea obiectelor de folosinţă îndelungată – cu 1,4%, serviciile pentru întreţinerea copiilor la creşe şi grădiniţe – cu 0,7%.

Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la: serviciile transportului aerian de pasageri, închirierea apartamentelor şi serviciile rituale – cu cîte 1,0%, serviciile hoteliere – cu 0,9%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în aprilie 2017

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Aprilie 2017 în % faţă de:

Informativ: Aprilie 2016 în % faţă de:

Martie 2017

Decembrie 2016

Aprilie 2016

Martie 2016

Decembrie  2015

Aprilie 2015

Total

10 000

1,4

4,3

6,6

0,0

0,1

8,3

  Produse alimentare

3 959

2,8

5,5

7,0

0,9

1,4

9,3

Pîine

285

0,3

0,6

1,1

0,2

1,2

8,4

Legume

352

19,8

34,9

11,9

5,0

12,1

27,5

Fructe

261

7,3

23,5

12,7

5,9

18,8

27,3

Carne, preparate şi conserve din carne

876

1,3

2,0

5,1

0,0

-2,3

0,2

Lapte şi produse lactate

551

-0,1

-0,8

2,2

-1,2

-1,0

3,7

Zahăr

76

0,2

2,2

9,8

1,2

2,5

12,1

Ouă

73

-6,0

-21,0

53,9

-6,4

-40,2

-3,2

Ulei vegetal

72

-1,9

-1,5

5,6

-0,6

-0,8

14,6

  Mărfuri nealimentare

3 502

0,3

2,1

5,5

0,0

-0,2

7,2

Confecții

331

0,6

1,7

4,6

0,5

2,0

11,5

Încălțăminte

195

0,9

1,7

9,4

0,9

1,8

8,7

Medicamente

465

-0,1

-0,5

-1,2

-1,6

-0,5

8,5

Combustibili

637

-0,4

3,5

12,2

-0,1

-6,3

-3,8

Materiale de construcţie

146

0,2

0,8

1,8

-0,1

0,5

4,2

  Servicii

2 539

0,8

5,4

7,5

-1,5

-1,6

7,8

Servicii comunal-locative

1 039

1,7

2,1

3,4

-3,9

-6,1

9,2

Apă potabilă şi canalizare

108

2,3

1,6

2,9

0,0

0,0

6,3

Energie electrică

413

2,9

3,9

3,9

-9,9

-9,9

21,2

Gaze naturale prin reţea

239

0,0

0,0

0,0

0,0

-10,1

-1,4

Încălzire centralizată

152

2,0

2,0

9,3

0,0

0,0

0,0

Transportul de pasageri

243

-0,1

-0,4

-0,3

-0,1

0,2

1,0

Alimentaţia publică

230

0,2

1,8

3,5

0,2

2,8

12,0

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)

Grupa

Denumirea grupei

Aprilie 2017 în % faţă de:

Martie 2017

Decembrie 2016

Aprilie 2016

 

Total IPC

101,4

104,3

106,6

01

Produse alimentare şi băuturi nealcoolice

102,9

105,7

107,0

02

Băuturi alcoolice şi tutun

103,0

108,1

115,8

03

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

100,6

101,7

105,8

04

Întreţinerea locuinţei

101,2

101,8

104,8

05

Înzestrarea apartamentului

100,4

101,5

103,8

06

Ocrotirea sănătăţii

100,0

115,1

114,9

07

Transportul

99,5

102,1

105,0

08

Servicii de telecomunicaţie

99,9

100,3

104,6

09

Cultură şi odihnă

100,5

101,9

104,1

10

Studii

100,0

100,0

106,9

11

Hoteluri, cafenele şi restaurante

100,1

101,6

103,3

12

Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii

100,2

103,7

104,9

Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente

Denumirea indicatorilor

Aprilie 2017 în % faţă de:

Martie 2017

Decembrie 2016

Aprilie 2016

Total IPC

101,4

104,3

106,6

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,6

102,3

104,9

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,5

103,5

106,4

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,6

104,0

106,6

Total IPC exclusiv combustibili

101,5

104,3

106,2

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

102,8

105,5

107,0

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,7

105,1

106,6

Indicele preţurilor la combustibili

99,6

103,5

112,2

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,8

105,2

107,4

Figura 1. Indicii Preţurilor de Consum (IPC) aprilie 2016 - aprilie 2017  
(luna corespunzătoare a anului precedent =100)

Preţurile de consum în luna aprilie 2017 faţă de luna aprilie 2016 au înregistrat o tendinţă de creştere cu 6,6 la sută, iar în aprilie 2016 faţă de aprilie 2015 – cu 8,3 la sută.

 

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender 
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la structura cheltuielilor din Conturi Naţionale (vedeţi metadate de referinţă). Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată pentru calcularea IPC ianuarie 2017.   
3 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul  BNS la rubrica: Metadate/ Concepte şi definiţii/ Prețuri).

Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor
tel.0 22 40 31 11

Prima / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire