Prima / Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
 
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
04.08.2017

Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în ianuarie-iunie 2017 faţă de perioada respectivă a anului 2016 a constituit 100,7%.

La produsele vegetale preţurile producătorului s-au micșorat în medie cu 2,5%. Mai esenţial au scăzut preţurile la legumele de cîmp (ceapă uscată – cu 59,9%, bostani – cu 51,4%, varză - cu 45,7%, morcov – cu 41,8%), cartofi – cu 23,2%, floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 6,1%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la pomuşoare – cu 18,9%, soia – cu 10,8%, fructe sîmburoase – cu 14,8%, culturi cereale si leguminoase boabe – cu 3,2% (din ele la porumb (exclusiv seminţe de soi) – cu 3,1%, grîu (exclusiv seminţe de soi) - cu 3,2%).

La produsele animaliere a fost înregistrată majorarea preţurilor producătorului cu 6,4%. Аu crescut preţurile la porcine (în masă vie) – cu 22,6%, ouă alimentare - cu 20,8%, lapte – cu 4,5%. Totodată, au scăzut preţurile de vînzare la ovine și caprine (în masă vie) - cu 31,1%, bovine (în masă vie) – cu 19,2%, păsări (în masă vie) - cu 5,6%.

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole1 în ianuarie-iunie faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, %

 

2013

2014

2015

2016

2017

Total produse agricole

106,8

91,5

98,5

103,8

100,7

din care:

 

 

 

 

 

produse vegetale

117,3

79,5

104,9

113,2

97,5

produse animaliere

97,1

116,8

89,3

92,2

106,4

Notă:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire