Prima / Activitatea companiilor de asigurare în ianuarie-iunie 2017
 
Activitatea companiilor de asigurare în ianuarie-iunie 2017
14.08.2017

Activitatea companiilor de asigurare în ianuarie-iunie 2017*

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2017 primele brute subscrise au constituit 663,3 mil. lei, fiind în creştere cu 5,6% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 242,5 mil. lei, fiind în creștere cu 8,2% față de achitările efectuate în perioada corespunzătoare a anului 2016.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-iunie

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații

de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2017 în % față de 2016

mil. lei

structura, %

2017 în % față de 2016

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

 Total

628,1

663,3

100,0

100,0

105,6

224,2

242,5

100,0

100,0

108,2

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

590,1

622,9

94,0

93,9

105,6

219,2

231,3

97,8

95,4

105,5

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

127,4

137,2

20,3

20,7

107,7

71,8

86,9

32,0

35,8

121,0

asigurări de răspundere civilă auto

302,1

321,0

48,1

48,4

106,2

120,5

120,4

53,7

49,6

99,9

alte asigurări generale

160,6

164,7

25,6

24,8

102,6

26,9

24,0

12,0

9,9

89,7

Asigurări de viață

38,0

40,4

6,0

6,1

106,4

5,0

11,2

2,2

4,6

de 2,2 ori

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

36,0

38,4

5,7

5,8

106,6

4,8

5,2

2,1

2,1

108,6

alte asigurări de viață

2,0

2,0

0,3

0,3

102,1

0,2

6,0

0,1

2,5

de 20 ori

În ianuarie-iunie 2017 veniturile şi cheltuielile societăţilor de asigurare au crescut în raport cu perioada respectivă a anului 2016 cu 0,9% şi 8,2% respectiv. Profitul pînă la impozitare s-a redus cu 67,7%.

În perioada de referință 12 societăţi de asigurare au acumulat profit în sumă de 53,2 mil. lei și 8 societăţi de asigurare au suportat pierderi în sumă de 19,3 mil. lei.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale societăților de asigurare în ianuarie-iunie

 

milioane lei

2017 în %

față de 2016

2016

2017

Venituri – total

1083,6

1 093,3

100,9

Venituri din activitatea operațională

903,4

1 011,5

112,0

din care din activitatea de asigurare

855,6

978,5

114,4

Cheltuieli – total

979,0

1 059,5

108,2

Cheltuieli aferente activității operaționale

903,0

977,4

108,2

din care aferente activității de asigurare

675,4

771,9

114,3

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

104,7

33,8

32,3

                     

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90
Prima / Activitatea companiilor de asigurare în ianuarie-iunie 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire