Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
 
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
21.08.2017

Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2017 încasările în numerar în instituțiile financiare au însumat 52536 mil. lei, fiind în creștere cu 11,8% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent. Încasările din impozite și taxe s-au majorat cu 31,5%, încasările de la întreprinderile care prestează alte servicii - cu 26,7%, încasările din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 17,9%, încasările de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 17,6%, încasările de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 10,2% și alte încasări – cu 9,3%. Totodată, semnificativ s-au redus încasările de la întreprinderile care prestează servicii de transport (cu 20,7%).

În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 52206 mil. lei, depășind cu 10,8% eliberările efectuate în ianuarie-iunie 2016. Considerabil s-au majorat eliberările din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (cu 55,6%) și pentru alte scopuri (cu 22,7%). Concomitent, eliberările pentru achiziționarea produselor agricole și eliberările pentru cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice s-au redus cu 11,2% și 4,5% respectiv.

 

Ianuarie - iunie

milioane lei

structura, %

2017 în % față de 2016

2016

2017

2016

2017

Încasări total

46 994

52 536

100,0

100,0

111,8

de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere

25 865

28 514

55,0

54,3

110,2

din plățile pentru chirie și servicii comunale

2 704

3 188

5,8

6,1

117,9

de la întreprinderile care prestează servicii de transport

854

678

1,8

1,3

79,3

de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice

2 432

2 860

5,2

5,4

117,6

din impozite și taxe

1 019

1 340

2,2

2,5

131,5

de la întreprinderile care prestează alte servicii

3 013

3 817

6,4

7,3

126,7

alte încasări

11 107

12 139

23,6

23,1

109,3

Eliberări  total

47 125

52 206

100,0

100,0

110,8

pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare

6 229

6 261

13,2

12,0

100,5

pentru achiziționarea produselor agricole

1 109

984

2,4

1,9

88,8

pentru cumpărarea valutei străine de la

persoane fizice

19 367

18 495

41,1

35,4

95,5

din conturile curente și din conturile de depozit

ale persoanelor fizice (net)

4 275

6 651

9,1

12,7

155,6

pentru alte scopuri

16 146

19 814

34,3

38,0

122,7

                

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire