Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2017
 
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2017
23.08.2017
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2017

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna iunie 2017 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere de 1,0% (în preţuri comparabile) faţă de luna mai 2017 şi o scădere de 1,2%, comparativ cu luna iunie 2016.

Figura 1. Evoluţia lunară a cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul

În ianuarie-iunie 2017 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a diminuat cu 4,0% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2016.

În luna iunie 2017 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu 27,7% (în preţuri comparabile) faţă de luna mai 2017 şi cu 8,0%, comparativ cu luna iunie 2016.

Figura 2. Evoluţia lunară a cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate populaţiei

În ianuarie-iunie 2017 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 3,0% (în preţuri comparabile) în raport cu perioada similară din anul 2016.

În luna iunie 2017 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a înregistrat o scădere de 9,6% (în preţuri curente) faţă de luna mai 2017 şi o creştere de 6,1%, comparativ cu luna iunie 2016.

Figura 3. Evoluţia lunară a cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata și cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

În ianuarie-iunie 2017 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a fost în creştere cu 18,6% (în preţuri curente) comparativ cu aceeași perioadă din 2016.

În luna iunie 2017 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 9,1% față de luna precedentă și s-a majorat cu 11,7%, comparativ cu luna iunie 2016.

Figura 4. Evoluţia lunară a cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata

În ianuarie-iunie 2017 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 18,6% (în preţuri curente), faţă de perioada corespunzătoare din anul 2016. 
În luna iunie 2017 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor a sporit cu 3,9% (în preţuri curente) față de luna mai 2017 și cu 4,7%, comparativ cu luna iunie 2016.

Figura 5. Evoluţia lunară a cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor

În ianuarie-iunie 2017 cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor a crescut cu 8,8% (în preţuri curente), în raport cu perioada similară din anul 2016.

 

Notă:

* Pentru interpretarea corectă a indicatorilor consultaţi Precizările metodologice.

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire